Lägga till, redigera och ta bort kommentarer i en presentation

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En kommentar är en anteckning som du kan bifoga till en bokstav eller ett ord på en bild, eller till en hel bild. Att skriva kommentarer är ett utmärkt sätt att ge feedback åt andra om deras presentationer.

Lägga till en kommentar

 1. Klicka på den plats i bilden där vill infoga kommentaren.

 2. Klicka på Granska > Ny kommentar.

  Tips: Det visas en kommentarsikon bb[1] på bilden och fönstret Kommentarer öppnas.

 3. Skriv kommentaren i rutan i fönstret Kommentarer och tryck på Retur eller klicka på en plats utanför kommentarsrutan.

  Lägga till en kommentar

  Meddelanden: 

  • När Fönstret kommentarer är öppet kan du lägga till en ny kommentar genom att trycka på Ctrl + N.

  • Element med kommentarer visas med en kommentarsikon bb[1] . Klicka på ikonen om du vill visas kommentarer om elementet i fönstret Kommentarer.

  • Om du vill gå mellan olika kommentarer klickar du på upp- respektive nedpilen längst upp i kommentarsfönstret.

Redigera eller svara på en kommentar

 1. Använd fönstret Kommentarer om du vill redigera eller svara på kommentarer som har lagts till av andra granskare.

 2. Om du vill redigera en kommentar: Klicka på texten i kommentaren som du vill redigera. Då öppnas en textruta med kommentaren. Gör de ändringar du vill göra och avsluta genom att klicka på en plats utanför rutan.

Att svara på en kommentar: I den kommentar som du vill svara på, klickar du på Svara eller träffar Ctrl + R. Skriv ditt svar i textrutan och tryck sedan på TABB för att slutföra.

Ta bort en kommentar

 1. I bilden:    Högerklicka på kommentarsikonen bb[1] för den kommentar som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort kommentar.

 2. I kommentarsfönstret:    Klicka på kommentaren som du vill ta bort och klicka sedan på den svarta X-symbolen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×