Lägga till och spela upp ljud i en presentation

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till ett ljud för att understryka något eller ge effekt om du vill göra din presentation bättre.

Artikelinnehåll

Om ljud

Lägga till ett ljud

Förhandsgranska ett ljud

Välja mellan Automatiskt och Vid klickning

Spela upp ett ljud kontinuerligt

Dölja ljudikonen

Ställa in alternativ för när ljudet ska starta och stanna

Om ljud

När du infogar ett ljud i en bild visas en ikon Bild av ikon som representerar ljudfilen. Om du vill spela upp ljudet när du håller din presentation kan du ställa in att ljudet ska starta automatiskt när bilden visas, starta när du klickar med musen, starta automatiskt med en tidsfördröjning eller spelas upp som en del av en animeringssekvens. Du kan även spela upp musik från en CD eller lägga till en berättarröst i din presentation.

Du kan lägga till ljud från filer på en dator, ett nätverk eller Microsoft Clip Organizer. Du kan också spela in dina egna ljud och lägga till dem i en presentation, eller använda musik från en CD.

Du kan förhandsgranska ett ljud och göra ljudikonen osynlig under ett bildspel genom att dölja det eller flytta det från bilden till det grå området.

Om du vill använda en ljudeffekt för emfas spelar du upp ljudet en gång, vilket är standardinställningen för ljud Microsoft Office PowerPoint. För att ljudet ska spelas upp tills du stoppar det, eller spelas upp tills presentationen är slut, måste du välja alternativ för att stoppa uppspelningen i åtgärdsfönstret Anpassa animering eller ställa in att ljudet ska spelas upp kontinuerligt. Om du inte väljer när ett ljud ska stoppas sker det nästa gång du klickar i bilden.

Endast WAV-ljudfiler (Waveform Audio Data) kan bäddas in – alla andra mediefiltyper är länkade. Som standard länkas WAV-ljudfiler som är större än 100 kilobyte (kB) automatiskt till presentationen i stället för att bäddas in i den. Du kan öka storleksgränsen för inbäddade WAV-filer till högst 50 000 kB, men då ökar du samtidigt presentationens storlek.

När du infogar en länkad ljudfil skapas en länk till ljudfilens aktuella plats. Om du flyttar ljudfilen till en annan plats senare kan den inte hittas när du vill spela upp den. Det är en god vana att kopiera ljudfilerna till samma mapp som din presentation innan du infogar dem. PowerPoint skapar en länk till ljudfilen och hittar den så länge den finns i presentationsmappen, även om du flyttar eller kopierar mappen till en annan dator. Ett annat sätt att se till att dina länkade filer är i samma mapp som din presentation är att använda funktionen Paketera för CD. Med den här funktionen kopieras alla filerna till en plats (en CD eller mapp) med din presentation, och länkarna för ljudfilerna uppdateras automatiskt. När presentationen innehåller länkade filer måste du kopiera både de länkade filerna och presentationen om du planerar att hålla presentationen på en annan dator eller skicka den med e-post.

Om du vill att WAV-ljudfilen ska vara inne i presentationen kan du öka storleken på den inbäddade filen till högst 50 000 kB (50 megabyte). Om du höjer den här gränsen blir dock även presentationens hela storlek större och den kan fungera långsammare.

Överst på sidan

Lägga till ett ljud

För att förhindra eventuella problem med länkar är det en bra idé att kopiera ljudfilerna till samma mapp som din presentation innan du lägger till ljud i presentationen.

 1. Klicka på fliken Bilder i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder.

 2. Klicka på bilden som du vill lägga till ett ljud i.

 3. Klicka på pilen under Ljud i gruppen Medieklipp på fliken Infoga.

  Bild av fliken Infoga

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Ljud från fil, leta upp mappen som innehåller filen och dubbelklicka sedan på den fil du vill lägga till.

  • Klicka på Ljud från Clip Organizer, rulla tills du hittar klippet som du vill använda i åtgärdsfönstret ClipArt och klicka på klippet för att lägga det till bilden.

   Tips: Du kan förhandsgranska ett klipp innan du lägger till det i presentationen. Håll muspekaren över klippets miniatyr i åtgärdsfönstret ClipArt i rutan Resultat som visar tillgängliga klipp och klicka sedan på Förhandsgranskning/Egenskaper.

Överst på sidan

Förhandsgranska ett ljud

 1. Klicka på ljudikonen Bild av ikon i bilden.

 2. Klicka på Förhandsgranska i gruppen Spela upp på fliken Alternativ under Ljudverktyg. Du kan även dubbelklicka på ljudikonen.

Överst på sidan

Välja mellan Automatiskt och Vid klickning

När du infogar ett ljud får du en fråga om du vill att ljudet ska börja automatiskt (Automatiskt) eller när du klickar på ljudet (Vid klickning).

 • Om du vill att ljudet ska starta automatiskt när du visar bilden klickar du på Automatiskt.

Ljudet spelas upp automatiskt när du visar bilden om det inte finns några andra medieeffekter på bilden. Om det finns andra effekter, som animeringar, spelas ljudet upp efter den effekten.

 • Klicka på Vid klickning om du vill att ljudet ska startas manuellt när du klickar på bilden.

När du infogar ett ljud läggs en uppspelningsutlösare till. Den här inställningen kallas utlösare eftersom du måste klicka på något speciellt för att spela upp ljudet och inte bara klicka på bilden.

Obs!: Flera ljud läggs på varandra och spelas i den ordning som de lades till. Om du vill att varje ljud ska starta när du klickar på det drar du i ljudikonerna för var och en när du infogar dem.

Överst på sidan

Spela upp ett ljud kontinuerligt

Du kan spela upp ett ljud kontinuerligt under en eller flera bilder.

Spela upp ett ljud kontinuerligt för en bild

 1. Klicka på ljudikonen Bild av ikon .

 2. Markera kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i gruppen Ljudalternativ på fliken Alternativ under Ljudverktyg.

  Bild av fliken Alternativ under Ljudverktyg

Obs!: När du repeterar ett ljud spelas det upp kontinuerligt tills du går till nästa bild.

Spela upp ett ljud på flera bilder

 1. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringar på fliken Animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

 2. Klicka på pilen till höger om det markerade ljudet i åtgärdsfönstret Anpassa animering i listan Anpassa animering och klicka sedan på Effektalternativ.

 3. Klicka på Efter under Stanna på fliken Effekt och välj sedan det totala antalet bilder som filen ska spelas upp.

  Obs!: Ljudfilen bör vara så lång som bildernas angivna visningstid. Du kan se ljudfilens längd under Information på fliken Ljudinställningar.

Överst på sidan

Dölja ljudikonen

Viktigt!     Använd bara det här alternativet om du har ställt in att ljudet ska spelas upp automatiskt, eller om du har skapat någon annan typ av kontroll, exempelvis en utlösare, för att klicka och spela upp ljudet. (En utlösare är någonting i bilden, t.ex. en bild, en form, en knapp, ett textstycke eller en textruta som sätter igång en åtgärd när du klickar på den.) Observera att ljudikonen alltid är synlig i vyn Normal om du inte drar den av bilden.

 1. Klicka på ljudikonen Bild av ikon .

 2. Markera kryssrutan Dölj under bildspel i gruppen Ljudalternativ på fliken Alternativ under Ljudverktyg.

  Bild av fliken Alternativ under Ljudverktyg

Överst på sidan

Ställa in alternativ för när ljudet ska starta och stanna

 1. Om du vill justera inställningarna för när en ljudfil ska spelas upp eller stanna högerklickar du på ljudikonen Bild av ikon .

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringar på fliken Animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

 3. Klicka på pilen till höger om det markerade ljudet i åtgärdsfönstret Anpassa animering i listan Anpassa animering och klicka sedan på Effektalternativ.

 4. Gör något av följande:

  Välj när ett ljud ska börja spelas upp

  Gör något av följande under Spela upp på fliken Effekt:

  • Om du vill spela upp ljudet genast klickar du på Från början.

  • Om du vill starta ljudfilen från det sista spåret som spelas på CD:n klickar du på Från senaste position.

  • Om du vill starta ljudfilen efter en tidsfördröjning klickar du på Från tid och anger sedan det totala antalet sekunder för fördröjningen.

  Välj när ett ljud ska stoppas

  Gör något av följande under Stanna på fliken Effekt :

  • Om du vill att ljudfilen ska stanna efter en musklickning på den här sidan klickar du på Vid klickning (standard).

  • Om du vill att ljudfilen ska stanna efter den här bilden klickar du på Efter aktuell bild.

  • Om du vill att ljudfilen ska fortsätta att spelas upp för flera bilder klickar du på Efter och anger sedan under hur många bilder ljudfilen ska spelas upp.

   Obs!: För de två sista alternativen bör ljudfilen vara så lång som bildernas angivna visningstid. Du kan se ljudfilens längd under Information på fliken Ljudinställningar.

Överst på sidan

Meddelanden: 

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×