Lägga till och hantera ombud

Du kan ge ett ombud tillgång till din Microsoft Exchange-kalender, adressbok och inkorg, och du kan ange behörigheter som definierar aktiviteterna som ombud kan utföra.

Gör något av följande:

Lägga till ett ombud

Viktigt!: För att använda ombud måste du och ditt ombud ha Microsoft Exchange-konto.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Klicka på kontot som du vill lägga till ett ombud till, klicka på Avancerat och klicka sedan på fliken Ombud.

 3. Under Ombud som kan utföra åtgärder åt mig klickar du på Lägg till  Lägg till .

 4. Skriv namnet på den person som du vill lägga till som ombud och klicka sedan på Sök.

 5. Klicka på ombudets namn och klicka sedan på OK.

 6. För varje objekttyp använder du popup-menyn för att välja behörighetsnivån som du vill använda för ombudet.

  Mer information om behörighetsnivåer för ombud finns i Om delning och ombud.

  Obs!: Innan ett ombud kan komma åt dina objekt måste han eller hon lägga till dig i listan Personer jag är ombud för i sitt Microsoft Exchange-konto. Mer information om hur du blir ombud för någon annan finns i Bli ett ombud eller sluta vara ett ombud.

Hantera behörigheter för ombud för flera objekttyper

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Klicka på kontot som du vill ändra behörigheter för, klicka på Avancerat och klicka sedan på fliken Ombud.

 3. Under Ombud som kan utföra åtgärder åt mig klickar du på ombudet.

 4. Klicka på knappen Åtgärd  Popup-menyn Åtgärd , klicka på Ange behörigheter och gör sedan önskade ändringar.

  Obs!: Om du ställer in behörighetsnivå till Ingen är ombudet fortfarande kvar i listan, vilket gör att du snabbt kan återinföra behörigheter senare. Mer information om behörighetsnivåer finns i avsnittet Om delning och ombud.

Hantera behörigheter för ombud för en enskild mapp

 1. I navigeringsfönster klickar du på mappen som du vill ändra.

 2. Klicka på Behörigheter på fliken Ordna.

  Fliken Ordna, Behörigheter, Egenskaper

 3. Klicka på namnet för personen som du vill ändra behörigheter för.

 4. I popup-menyn Behörighetsnivå klickar du på åtkomstnivån som du vill använda.

  För att anpassa behörighetsnivåer markerar du kryssrutorna för objekten som du vill använda och sedan under Redigera objekt och Ta bort objekt klickar du på behörighetsnivån som du vill använda.

  Obs!: Om du ställer in behörighetsnivå till Ingen är ombudet fortfarande kvar i listan, vilket gör att du snabbt kan återinföra behörigheter senare. Mer information om behörighetsnivåer finns i avsnittet Om delning och ombud.

Ta bort ett ombud

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Klicka på kontot som du vill ändra behörigheter för, klicka på Avancerat och klicka sedan på fliken Ombud.

 3. Under Ombud som kan utföra åtgärder åt mig klickar du på ombudet.

 4. Klicka på Ta bort  Ta bort .

Se även

Om delning och delegering

Bli ett ombud eller sluta att vara ett ombud

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×