Lägga till och formatera sidnummer

Om dokumentet innehåller flera sidor kan du visa sidnumret på varje sida. I de flesta dokument visas sidnumren i sidhuvudet eller sidfoten på varje sida. Microsoft Office Word 2007 har många förformaterade sidnummerformat så att du snabbt kan infoga sidhuvuden eller sidfötter som visar sidnumret.

Du kan också skapa sidhuvuden och sidfötter som innehåller sidnummer och ytterligare innehåll, till exempel en bild, dokumentets titel, författarens namn eller datumet.

Obs! Om du vill placera sidnumret på ena sidan för udda sidor och på den andra för jämna sidor läser du avsnittet Infoga sidhuvuden och sidfötter.

Skapa ett sidhuvud eller en sidfot som endast innehåller sidnumret

 • Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud/sidfot på fliken Infoga

  Bild av menyflikar i Word

 • Klicka på Överst på sidan eller Nederst på sidan beroende på var sidnumren ska infogas i dokumentet.

 • Välj en sidnummerdesign från designgalleriet.

  Obs! Om du inte ser ett galleri med sidnummerdesign kan det bero på ett problem med mallen Byggblock på datorn. Information om hur du åtgärdar det här problemet finns i Jag ser inte gallerier med sidnummer, sidhuvuden och sidfötter, försättsblad eller ekvationer.

Placera sidnumret i sidmarginalen på sidan

Skapa ett sidhuvud eller en sidfot som innehåller sidnumret plus innehåll, till exempel text och grafik

Om det redan finns innehåll i sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet kan du lägga till sidnumret i sidhuvudet eller sidfoten.

Om du vill använda en design med förformaterade sidnummer, men behöver mer information i sidhuvudet eller sidfoten än bara sidnumret, så är det enklast att börja med ett sidnummer och sedan lägga till annat innehåll i sidhuvudet eller sidfoten.

 • Många av de sidfotsdesigner som finns i galleriet för sidfötter innehåller redan sidnumret som en del av innehållet.

 • Om du vill börja sidnumreringen på en annan sida än den första sidan läser du avsnittet Styra var sidnumreringen börjar.

 • Om du vill använda olika sidnummerformat för olika avsnitt i dokumentet (t.ex. romerska siffror i gemener på sidor med innehållsförteckningen och arabiska siffror på resten av sidorna) läser du avsnittet om hur du använder olika sidnummerformat i olika avsnitt i ett dokument.

Lägga till ett sidnummer i ett befintligt sidhuvud eller en befintlig sidfot

 1. Dubbelklicka i sidhuvud- eller sidfotsområdet.

 2. Placera markören där du vill infoga sidnumret.

  • Du kan behöva trycka på tabbtangenten, justera styckejusteringen eller göra andra ändringar i innehållet i sidhuvudet eller sidfoten för att placera markören på rätt ställe.

  • Många sidhuvud- och sidfotsdesigner har tabellayout, vilket gör att markören flyttas utan att något tabbstopp infogas när du trycker på tabbtangenten. Du infogar ett tabbstopp i en tabell genom att trycka på CTRL+TABB. Du kan se om sidhuvudet eller sidfoten som du arbetar med har tabellayout genom att titta efter den sammanhangsberoende fliken Tabellverktyg längst upp i menyfliksområdet när markören är placerad i sidhuvudet eller sidfoten.

  • Många sidhuvud- och sidfotsdesigner innehåller kontroller för att lagra innehåll som dokumentets namn och datumet. När du klickar för att redigera sidhuvudet eller sidfoten kan det hända att markören automatiskt markerar innehållskontrollen. Om du vill flytta markören bort från innehållskontrollen (så att du kan infoga sidnumret i sidhuvudet eller sidfoten utan att ta bort innehållet i innehållskontrollen) trycker du på vänster- eller högerpil på tangentbordet.

 3. Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud/sidfot på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Bild av menyflikar i Word

 4. Klicka på Aktuell position.

 5. Välj en sidnummerdesign från designgalleriet.

  Obs! Om du inte ser ett galleri med sidnummerdesign kan det bero på ett problem med mallen Byggblock på datorn. Information om hur du åtgärdar det här problemet finns i Jag ser inte gallerier med sidnummer, sidhuvuden och sidfötter, försättsblad eller ekvationer.

Lägga till sidhuvud- eller sidfotsinnehåll i en design för förformaterade sidnummer

 • Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud/sidfot på fliken Infoga

  Bild av menyflikar i Word

 • Klicka på Överst på sidan, Nederst på sidan eller Sidmarginaler beroende på var sidnumren ska infogas i dokumentet.

 • Välj en sidnummerdesign från designgalleriet.

  Välj en design som placerar sidnumret på önskad plats. Om du till exempel vill vänsterjustera en del innehåll i sidhuvudet och högerjustera sidnumret väljer du en design för högerjusterade sidnummer.

  Obs! Om du inte ser ett galleri med sidnummerdesign kan det bero på ett problem med mallen Byggblock på datorn. Information om hur du åtgärdar det här problemet finns i Jag ser inte gallerier med sidnummer, sidhuvuden och sidfötter, försättsblad eller ekvationer.

 • Gör något av följande:

  • Om du valde en design från designerna för Sidmarginaler klickar du i sidhuvudet eller sidfoten och lägger till önskat innehåll.

  • Om du vill infoga sidhuvud- eller sidfotsinnehåll före sidnumret skriver du innehållet och trycker på TABB för att placera innehållet.

  • Om du vill infoga sidhuvud- eller sidfotsinnehåll efter sidnumret trycker du på END, trycker på TABB och lägger sedan till innehållet.

   Obs! Du kan behöva trycka på TABB flera gånger, justera styckejusteringen eller ändra innehållet i sidhuvudet på annat sätt för att placera sidhuvud- eller sidfotselementen på rätt plats.

Infoga författarens namn, dokumentets titel eller andra dokumentegenskaper

Gör följande när markören är placerad i sidhuvudet eller sidfoten:

 • Klicka på Snabbdelar i gruppen Infoga på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot, peka på Dokumentegenskap och klicka sedan på önskad dokumentegenskap.

Infoga filnamnet eller sökvägen

Gör följande när markören är placerad i sidhuvudet eller sidfoten:

 1. Gå till gruppen Infoga på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot och klicka på Snabbdelar och sedan på Fält.

 2. Klicka på Filnamn i listan Fältnamn.

 3. Om du vill ta med sökvägen som en del av filnamnet markerar du kryssrutan Lägg till sökväg till filnamnet.

  Obs! Du måste spara filen för att sökvägen ska visas. När du har sparat filen klickar du på filnamnet och trycker på F9 så visas sökvägen som en del av filnamnet.

Eftersom fältkoder kan vara synliga för alla som läser dokumentet, bör du kontrollera att informationen som du anger i fältkoder inte är information som du vill ska vara privat.

Ta med Sida eller Sida X av Y med sidnumret

 • Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud/sidfot på fliken Infoga

  Bild av menyflikar i Word

 • Klicka på Överst på sidan, Nederst på sidan, Sidmarginaler eller Aktuell position beroende på var sidnumren ska infogas i dokumentet.

 • Gör något av följande:

  • Om du vill visa ordet Sida med sidnumret rullar du nedåt i galleriet och väljer ett sidnummerformat under rubriken Sida X.

  • Om du vill visa totalt antal sidor med sidnumret rullar du nedåt i galleriet och väljer ett sidnummerformat under rubriken Sida X av Y.

   Obs! Om du inte ser ett galleri med sidnummerdesign kan det bero på ett problem med mallen Byggblock på datorn. Information om hur du åtgärdar det här problemet finns i Jag ser inte gallerier med sidnummer, sidhuvuden och sidfötter, försättsblad eller ekvationer.

Styra var sidnumreringen börjar

Ibland kanske du inte vill att sidnumret ska visas på den första sidan, till exempel om den första sidan i dokumentet är ett försättsblad. Eller så kanske du inte vill att sidnummer ska visas i ett helt avsnitt med sidor. Den första sidan med sidnummer kan vara sidan efter titelsidan, en sammanfattning eller innehållsförteckningen.

I så fall kan du använda en annan sida än den första sidan som Sida 1. Du kan också börja sidnumreringen med ett annat nummer än 1.

Viktigt!: Ändra inte sidnumrets värde genom att ändra sidnumret direkt. Om du ändrar numret genom att skriva ett nytt nummer visar alla sidor samma nummer.

Om dokumentet redan innehåller sidnummer döljs sidnumret på försättsbladet automatiskt om du infogar ett försättsblad från galleriet med försättsblad i Office Word 2007. Om du infogar ett försättsblad numreras den andra sidan som sida 2.

Börja numreringen på den andra sidan med 2

Om dokumentet inte redan innehåller sidnummer skiljer sig stegen en aning från då dokumentet redan innehåller sidnummer.

Dokument som inte innehåller sidnummer än

 1. Följ stegen i den här artikeln om du vill infoga sidnummer.

 2. Dubbelklicka i sidhuvud- eller sidfotsområdet på den första sidan i dokumentet.

 3. Markera kryssrutan Annorlunda förstasida i gruppen Alternativ under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

 4. Om du vill använda ett sidhuvud eller en sidfot som inte innehåller sidnummer på den första sidan klickar du i området Första sidhuvudet eller Första sidfoten och infogar det sidhuvud eller den sidfot som du vill använda.

  Mer information om hur du skapar sidhuvuden och sidfötter finns i Infoga sidhuvuden och sidfötter.

Dokument som redan använder sidnummer

 1. Dubbelklicka i sidhuvud- eller sidfotsområdet på den första sidan i dokumentet.

 2. Markera kryssrutan Annorlunda förstasida i gruppen Alternativ under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

  Obs! Om kryssrutan Annorlunda förstasida redan är markerad låter du bli att avmarkera den. Ta i stället bort sidnumret i området Första sidhuvudet eller Första sidfoten.

 3. Om du vill använda ett sidhuvud eller en sidfot som inte innehåller sidnummer på den första sidan infogar du det sidhuvud eller den sidfot som du vill använda när markören är placerad i området Första sidhuvudet eller Första sidfoten.

  Mer information om hur du skapar sidhuvuden och sidfötter finns i Infoga sidhuvuden och sidfötter.

Börja numreringen på den andra sidan med 1

Om dokumentet inte redan innehåller sidnummer skiljer sig stegen en aning från då dokumentet redan innehåller sidnummer.

Dokument som inte innehåller sidnummer än

 1. Följ stegen i den här artikeln om du vill infoga sidnummer.

 2. Dubbelklicka i sidhuvud- eller sidfotsområdet.

 3. Markera kryssrutan Annorlunda förstasida i gruppen Alternativ under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

 4. Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud och sidfot och sedan på Formatera sidnummer.

 5. Skriv 0 i rutan Börja med.

 6. Om du vill använda ett sidhuvud eller en sidfot som inte innehåller sidnummer på den första sidan infogar du det sidhuvud eller den sidfot som du vill använda när markören är placerad i området Första sidhuvudet eller Första sidfoten.

  Mer information om hur du skapar sidhuvuden och sidfötter finns i Infoga sidhuvuden och sidfötter.

Dokument som redan använder sidnummer

 1. Dubbelklicka i sidhuvud- eller sidfotsområdet på den första sidan i dokumentet.

 2. Markera kryssrutan Annorlunda förstasida i gruppen Alternativ under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

  Obs! Om kryssrutan Annorlunda förstasida redan är markerad låter du bli att avmarkera den. Ta i stället bort sidnumret i området Första sidhuvudet eller Första sidfoten.

 3. Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud och sidfot och sedan på Formatera sidnummer.

 4. Skriv 0 i rutan Börja med.

 5. Om du vill använda ett sidhuvud eller en sidfot som inte innehåller sidnummer på den första sidan infogar du det sidhuvud eller den sidfot som du vill använda när markören är placerad i området Första sidhuvudet eller Första sidfoten.

  Mer information om hur du skapar sidhuvuden och sidfötter finns i Infoga sidhuvuden och sidfötter.

Börja numreringen efter den andra sidan

 1. Följ stegen i den här artikeln om du vill infoga sidnummer.

 2. Placera markören i början av den sida där du vill att sidnumreringen ska börja.

 3. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyflikar i Word

 4. Klicka på Nästa sida under Avsnittsbrytningar.

 5. Klicka på Sidhuvud eller Sidfot i gruppen Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga och klicka sedan på Redigera sidhuvud eller Redigera sidfot om du vill göra ändringar i sidhuvud- eller sidfotsområdet.

  Sidhuvudet eller sidfoten som innehåller sidnumret är märkt med Avsnitt 2.

  Obs! Om sidhuvudet eller sidfoten är märkt med Första sidhuvudet -Avsnitt 2- eller Första sidfoten -Avsnitt 2- och du vill att sidhuvudet eller sidfoten på den första sidan i det här nya avsnittet ska vara samma som sidhuvudet eller sidfoten på resten av sidorna i avsnittet avmarkerar du kryssrutan Annorlunda förstasida i gruppen Alternativ.

 6. Bryt kopplingen mellan sidhuvudet eller sidfoten i det nya avsnittet och det föregående avsnittet genom att klicka på Länka till föregående Bild av knapp i gruppen Navigering på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 7. Om du vill att numreringen på den här sidan ska börja med 1 klickar du på Sidnummer i gruppen Sidhuvud och sidfot, klickar på Formatera sidnummer, skriver 1 i rutan Börja med och klickar på OK.

 8. Klicka på Föregående avsnitt Bild av knapp i gruppen Navigering och ta bort sidnumret i sidhuvudet eller sidfoten med etiketten Avsnitt 1.

Styra numreringsformatet

Du kan visa sidnumret i flera olika alfanumerisk format och du kan använda olika nummerformat för olika avsnitt i ett dokument, t.ex. romerska siffror i gemener för innehållsförteckningen och arabiska siffror för resten av dokumentet. Du kan också ändra utseende på sidnumren genom att ändra teckensnittsegenskaperna.

Ändra sidnumrens format

 1. Dubbelklicka i sidhuvud- eller sidfotsområdet.

 2. Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud och sidfot på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot och klicka på Formatera sidnummer.

 3. Klicka på ett nummerformat i listan Nummerformat.

Använda olika sidnummer i olika avsnitt i ett dokument

 1. Följ stegen i den här artikeln om du vill infoga sidnummer.

 2. Börja i början av dokumentet, placera markören på den första sidan där du vill visa sidnumret i ett annat format.

 3. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyflikar i Word

 4. Klicka på Nästa sida under Avsnittsbrytningar.

 5. Klicka på Sidhuvud eller Sidfot i gruppen Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga och klicka sedan på Redigera sidhuvud eller Redigera sidfot om du vill göra ändringar i sidhuvud- eller sidfotsområdet.

  Sidhuvudet eller sidfoten som innehåller sidnumret är märkt med Avsnitt 2.

  Obs! Om sidhuvudet eller sidfoten är märkt med Första sidhuvudet -Avsnitt 2- eller Första sidfoten -Avsnitt 2- och du vill att sidhuvudet eller sidfoten på den första sidan i det här nya avsnittet ska vara samma som sidhuvudet eller sidfoten på resten av sidorna i avsnittet avmarkerar du kryssrutan Annorlunda förstasida i gruppen Alternativ.

 6. Bryt kopplingen mellan sidhuvudet eller sidfoten i det nya avsnittet och det föregående avsnittet genom att klicka på Länka till föregående Bild av knapp i gruppen Navigering på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 7. Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud och sidfot och sedan på Formatera sidnummer.

 8. Klicka på önskat format i listan Nummerformat. Om du vill att numreringen på den här sidan ska börja med 1 skriver du 1 i rutan Börja med och klickar sedan på OK.

 9. Klicka på Föregående avsnitt Bild av knapp i gruppen Navigering och klicka i sidhuvudet eller sidfoten som är märkt Avsnitt 1.

 10. Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud och sidfot och sedan på Formatera sidnummer.

 11. Klicka på önskat format i listan Nummerformat och klicka sedan på OK.

Ändra teckensnittsegenskaperna för sidnummer

 1. Dubbelklicka i sidhuvud- eller sidfotsområdet.

  Obs! Om sidnumret är placerat i sidmarginalen dubbelklickar du i sidhuvud- eller sidfotsområdet och klickar sedan i sidmarginalen nära sidnumret så att markören kan markera sidnumret.

 2. Markera sidnumret.

 3. Gör något av följande i formateringsverktygsfältet, som är en del av Microsoft Office Fluent-gränssnittet som visas ovanför det markerade sidnumret:

  • Klicka på ett teckensnittsnamn i rutan Bild av knapp om du vill byta teckensnitt.

  • Gör något av följande om du vill ha en större eller mindre teckensnittsstorlek:

   • Gör texten större genom att klicka på Förstora teckensnitt eller genom att trycka på CTRL+SKIFT+>.

   • Gör texten mindre genom att klicka på Minska teckensnitt eller genom att trycka på CTRL+SKIFT+<.

    Tips! Du kan också ange en teckensnittsstorlek i gruppen Tecken på fliken Start.

  • Om du vill byta färg klickar du på en färg i listan Bild av knapp .

Ta bort sidnummer

Du kan snabbt ta bort ett sidhuvud eller en sidfot som bara består av sidnumret, och du kan ta bort bara sidnumret i ett sidhuvud eller en sidfot som har mer innehåll.

Viktigt!: Om dokumentet innehåller särskilda försättsblad, sidhuvuden och sidfötter för udda och jämna sidor eller avsnitt som inte är länkade tar du bort sidnumren från vart och ett.

Ta bort ett sidnummer när sidnumret är det enda innehållet i sidhuvudet eller sidfoten

 • Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud/sidfot på fliken Infoga

  Bild av menyflikar i Word

 • Klicka på Ta bort sidnummer.

  • Kommandot Ta bort sidnummer tar inte bort sidnummer som infogats i en tidigare version av Microsoft Office Word.

  • Kommandot Ta bort sidnummer tar inte bort sidnummer som du infogat genom att klicka på Aktuell Position i galleriet Sidnummer.

  • Om det verkar som kommandot Ta bort sidnummer inte fungerar provar du att ta bort sidnumret i sidhuvud- eller sidfotsområdet och följer stegen i nästa avsnitt i den här artikeln.

Ta bort ett sidnummer, men lämna resten av sidhuvudet eller sidfoten

 1. Dubbelklicka i sidhuvud- eller sidfotsområdet.

 2. Markera sidnumret och tryck på DEL.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×