Lägga till nya kontakter

Ofta behöver du inte ange all information om en ny kontakt i Microsoft Office Outlook 2007. Här är några genvägar som kan underlätta.

Information om hur du skapar en ny kontakt genom att ange informationen själv finns i Skapa en kontakt.

Vad vill du göra?

Lägga till en kontakt från ett mottaget meddelande

Lägga till en kontakt från ett mottaget elektroniskt visitkort

Lägga till en kontakt som kopieras från en annan kontakt

Lägga till en kontakt från ett mottaget meddelande

 1. Öppna eller förhandsgranska meddelandet som innehåller det namn som du vill lägga till bland kontakterna.

 2. Högerklicka på namnet på den avsändare som du vill göra om till en kontakt och klicka sedan på Lägg till i Kontakter på snabbmenyn.

  Obs!: Outlook innehåller inget alternativ som går att använda för att automatiskt lägga till kontaktinformation i Kontakter eller Adressboken när du svarar på ett meddelande från en kontakt.

Överst på sidan

Lägga till en kontakt från ett mottaget elektroniskt visitkort

När du sparar ett elektroniskt visitkort som du har fått i ett meddelande skapar du en ny kontakt. Om det redan finns en kontakt med samma namn kan du spara dubbletten som en ny kontakt eller uppdatera den ursprungliga kontakten.

 1. Högerklicka på kortet i ett öppet meddelande och klicka sedan på Lägg till i Kontakter på snabbmenyn. Den nya kontakten öppnas i ett kontaktformulär.

 2. Klicka på Spara och stäng i gruppen Spara på fliken Kontakter.

 3. Om du redan har en kontakt med samma namn upptäcker Outlook att det finns en dubblett. Gör något av följande:

  • Välj Lägg till en ny kontakt. Då skapas en dubblett av kontakten med ett kontaktformulär och elektroniskt visitkort.

  • Välj Uppdatera informationen. De dubbletter som finns visas i en lista. Dubbelklicka på kontakten för att uppdatera den och uppdatera sedan informationen i kontaktformuläret och spara det.

Den nya kontaktinformationen sparas i Kontakter och är tillgänglig i form av ett elektroniskt visitkort och i andra vyer. Du kan göra ändringar i kontaktinformationen både innan och efter att du sparar den. Information om hur du gör ändringar efter att du har sparat kortet finns i Skapa elektroniska visitkort.

Meddelanden: 

 • Du kan även högerklicka på den bifogade VCF-filen i meddelandehuvudet för att öppna snabbmenyn och lägga till kontakten eller välja andra alternativ.

 • Om du klickar på alternativet Spara och skapa ny kontakt i kontaktformuläret sparas den öppna kontakten och ett nytt tomt kontaktformulär öppnas.

Överst på sidan

Lägga till en kontakt som kopieras från en annan kontakt

Du kan skapa en ny kontakt utifrån en befintlig kontakt genom att använda den befintliga kontakten som mall och ändra det som behövs.

 1. Klicka på kontakten som du vill använda som mall i vyn Visitkort i Kontakter.

  Obs!: Du kan också utföra den här proceduren i vyerna Adresskort och Detaljerat adresskort.

 2. Tryck först på CTRL+C och sedan på CTRL+V.

 3. Klicka på Lägg till ny kontakt i rutan Kontakt med samma namn har påträffats.

  När du sparar en kontakt eller ett Elektroniskt visitkort med samma namn eller e-postnamn som redan finns i mappen Kontakter, visas en dialogruta i Microsoft Outlook med två alternativ. Du kan antingen lägga till dubbletten som en ny kontakt, eller uppdatera den befintliga kontakten med den nya informationen från dubbletten. Mer information finns i Hantera eller ta bort dubbletter av kontakter.

 4. Klicka på Lägg till.

  Den nya kontakten visas i vyn Visitkort, bredvid den kontakt som du kopierade.

 5. Dubbelklicka på den nya kontakten om du vill öppna och redigera den.

 6. Klicka på Spara och stäng.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×