Lägga till nya aktiviteter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Project kan du lägga till aktiviteter i ett schema så bryts arbete i mer hanterbara delar.

Om du snabbt vill skapa en aktivitet går du till Gantt-schemat, markerar ett tomt fält för Aktivitetsnamn längst ner på aktivitetslistan och trycker på RETUR.

Tips:  Om du har en aktivitet som upprepas enligt ett regelbundet schema behöver du bara skapa den en gång. Mer information finns i Skapa återkommande aktiviteter.

Mer i den här artikeln

Infoga en aktivitet bland befintliga aktiviteter

Lägga till en aktivitet i ett nätverksdiagram

Lägga till flera aktiviteter samtidigt

Efter att du har lagt till aktiviteter

Infoga en aktivitet bland befintliga aktiviteter

 1. Markera raden under den plats där du vill att den nya aktiviteten ska visas.

 2. Klicka på Aktivitet > Aktivitet.

  Bild av knappen Aktivitet i gruppen Infoga på fliken Aktivitet.

 3. Ange aktivitetens namn på den infogade raden.

Aktiviteternas ID numreras om automatiskt, men den infogade aktiviteten länkas inte automatiskt till de omgivande aktiviteterna. Du kan ange att infogade aktiviteter ska länkas automatiskt till omgivande aktiviteter i Project.

Överst på sidan

Lägga till en aktivitet i ett nätverksdiagram

 1. Klicka på Visa > Nätverksdiagram.

  Bild av knappen Nätverksdiagram på fliken Visa.

 2. Klicka på Aktivitet > Aktivitet.

  Bild av knappen Aktivitet i gruppen Infoga på fliken Aktivitet.

 3. Skriv aktivitetens namn i den nya aktivitetsrutan.

  Bild av en ny aktivitet i ett nätverksdiagram.

Överst på sidan

Lägga till flera aktiviteter samtidigt

Uppgiftsformuläret hjälper dig att lägga till flera aktiviteter samtidigt, särskilt om aktiviteterna har resurstilldelningar och aktivitetssamband.

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.

  Gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa

 2. Klicka på Visa och markera sedan kryssrutan Information.

  Bild av kryssrutan Information på fliken Visa.

  Fönstret delas upp så att Gantt-schemat visas överst och aktivitetsformuläret underst.

 3. I Gantt-schemat (överst) klickar du på den första tomma raden i slutet av aktivitetslistan.

 4. I vyn Aktivitetsformulär (underst) skriver du in information om den nya aktiviteten:

  • I rutan Namn skriver du in aktivitetens namn.

  • Ange aktivitetens varaktighet i rutan Varaktighet.

  • Om du vill att aktivitetens varaktighet ska vara fast även om resurstilldelningarna ändras markerar du Insatsberoende.

  • Ange detaljerad information om aktiviteten (t.ex. tilldelade resurser och föregående aktiviteter) i formulärkolumnerna.

 5. Klicka på OK för att spara den nya aktiviteten och gå sedan till nästa rad i Gantt-schemat genom att klicka på Nästa.

Överst på sidan

Efter att du har lagt till aktiviteter

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×