Lägga till flera användare samtidigt i Office 365 – administratörshjälp

Alla i din grupp behöver ett användarkonto innan de kan logga in och komma åt Office 365-tjänsterna, t.ex. e-post och Office. Om du har många i gruppen kan du lägga till deras konton samtidigt från ett Excel-kalkylblad eller någon annan fil som sparats i CSV-format. Är du osäker på vad CSV-formatet är?

Videokamerasymbol Titta på en kort video som förklarar hur du lägger till användare Video: Lägga till användare.

Behöver du hjälp? Ring supporten.

Lägga till flera användare i Office 365

 1. Hämta det här exempelkalkylbladet och öppna det i Excel.

  Ditt kalkylblad måste innehålla samma kolumnrubriker som exempelkalkylbladet. Det måste också omfatta värden för användarnamnet (t.ex. robert@contoso.com) och ett visningsnamn (t.ex. Robert Karlsson) för varje användare. Om du vill lämna övriga fält tomma kan du ange ett blanksteg och ett kommatecken i fältet, enligt bilden nedan.

  A sample CVS file that has blank rows specified

  Om du har användare som arbetar i olika länder måste du skapa ett kalkylblad för varje lands användare. Till exempel ett kalkylblad för alla som arbetar i USA, och ett annat för alla som arbetar i Japan. Detta krävs eftersom tillgängligheten för Office 365-tjänsterna varierar beroende på region.

  Tips!    Innan du lägger till ett större antal användare i Office 365 bör du öva i exempelkalkylbladet. Du kan t.ex. redigera exempelkalkylbladet med data för några få användare, kanske 5 eller 10. Spara sedan filen med ett nytt namn. Gå igenom stegen som beskrivs i den här proceduren, granska resultaten och radera sedan de nya kontona för att därpå börja om. Det ger dig en chans att öva på att ange alla data på rätt sätt för just dina förutsättningar. Du kan också läsa Tips på hur du formaterar kalkylbladet.

 2. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 3. Gå till administrationscentret för Office 365.

 4. Användarna måste tilldelas en licens om de ska kunna använda Office 365-tjänsterna. Innan du fortsätter bör du kontrollera att du har tillräckligt med licenser för alla användare i kalkylbladet. Välj Fakturering > Prenumerationer för att se om du har tillräckligt med licenser. Om du behöver köpa fler licenser väljer du Ändra antal licenser. Du kan även först köra guiden och tilldela de licenser du har, för att senare köpa fler licenser och köra guiden igen.

 5. Gå nu till guiden Lägg till användare i grupp: välj Användare > Aktiva användare. Välj The icon for adding many users to Office 365 enligt bilden nedan.

  An image of the Users section of the Office 365 admin center

  Guiden Lägg till användare i grupp visas med stegvisa instruktioner för hur du lägger till en grupp användare i Office 365.

 6. I steg 1 – Välj en CSV-fil anger du ditt eget kalkylblad enligt bilden nedan.

  Step 1 of the Bulk Add Users Wizard - Select CSV File

 7. I steg 2 – Verifiering i guiden får du veta om innehållet i kalkylbladet är rätt formaterat.

  Step 2 of the Bulk Add Users Wizard - Verification

 8. I steg 3 – Inställningar väljer du Tillåts så att användarna i kalkylbladet kan använda Office 365. Välj även det land där dessa personer kommer att använda Office 365. Kom ihåg att om vissa personer i organisationen ska använda Office 365 i ett annat land måste du lägga till dem genom att skapa ett separat kalkylblad med deras namn och sedan köra guiden Lägg till användare i grupp igen.

  Step 3 of the Bulk Add Users Wizard - Settings

 9. På sidan Tilldela licenser ser du hur många licenser som är tillgängliga.

  Step 4 of the Bulk Add Users wizard - Licenses

  Du kan välja Köpa fler licenser, men då lämnar du guiden Lägg till användare i grupp och skickas till Fakturering i administratörsportalen för Office 365. När du har köpt fler licenser måste du vänta några minuter för att ordern ska bearbetas. Sedan startar du om guiden Lägg till användare i grupp från början.

  Om du inte köper fler licenser skapas inte konton för alla användare i kalkylbladet.

  I det här exemplet köper vi inte fler licenser. I stället går vi vidare i guiden Lägg till användare i grupp.

 10. I steg 5 – Skicka resultat skriver du e-postadresserna för de personer som du vill ska få ett e-postmeddelande med allaOffice 365-användarnamn och tillfälliga lösenord för personerna i kalkylbladet.

  Step 5 of the Bulk Add Users Wizard - Send Results

  Följande meddelande skickas till alla e-postadresser som du angav i steg 5 – Skicka resultat. I e-postmeddelandet anges vilka konton som har skapats. Observera att för vissa användare har inget konto skapats, eftersom det inte fanns nog licenser.

  A sample e-mail with user credential information

  Du kan köpa fler licenser senare och då köra guiden Lägg till användare i grupp igen, med samma kalkylblad. Guiden hoppar över de användare som redan har konton. I resultatrapporten står det "duplicerat användarnamn", vilket anger att någon med den informationen redan har ett konto.

 11. Den sista sidan i guiden Lägg till användare i grupp innehåller användarnamn och tillfälliga lösenord, enligt bilden nedan.

  Step 6 of the Bulk Add Users Wizard - Send Results

 12. När du har lagt till användare till Office 365 måste du ge dem deras Office 365-kontoinformation. Använd din vanliga process för att förmedla nya lösenord, och hänvisa till utbildningscentret för Office 365. I utbildningscentret finns korta guider där användarna får hjälp att komma igång snabbt.

Fortsättning

 1. (Valfritt) Tilldela administratörsroller. När du har skapat konton för användarna vill du kanske – beroende på hur stor din organisation är – tilldela flera personer administratörsroller, så att de kan utföra administrativa uppgifter, till exempel återställa lösenord och tilldela licenser.

 2. (Valfritt) Migrera e-post till Office 365. Du kan kopiera eller importera e-post-, kontakt- och kalenderinformation från andra konton till användarnas Office 365 för företag-konton. Det här är ett svårt steg.

Mer information om hur du lägger till flera användare i Office 365

Är du osäker på vad CSV-formatet är?

En CSV-fil är en fil med kommaavgränsade värden. Du kan skapa eller redigera en sådan fil med en textredigerare eller med ett kalkylprogram, t.ex. Excel.

Du kan ladda ned det här exempelkalkylbladet som en startpunkt. Kom ihåg att det krävs kolumnrubriker på första raden i Office 365 så att du inte ersätter dem med något annat.

Spara filen med ett nytt namn och ange CSV-format.

An image of how to save a file in Excel in CSV format

När du sparar filen visas antagligen ett meddelande om att vissa funktioner i arbetsboken kan gå förlorade om du sparar filen i CSV-format. Det är OK. Klicka på Ja för att fortsätta.

A picture of the prompt you might get from Excel asking if you really want to save the file as a CSV format

Tips på hur du formaterar kalkylbladet när du lägger till flera användare i Office 365

 • Behöver jag samma kolumnrubriker som i exempelkalkylbladet? Ja. Exempelkalkylbladet innehåller kolumnrubriker på första raden. De här rubrikerna är obligatoriska. För varje användare som du vill lägga till i Office 365 skapar du en rad under rubriken. Om du lägger till, ändrar eller tar bort någon kolumnrubrik kanske inte Office 365 kan skapa användare utifrån informationen i filen.

 • Vad gör jag om jag inte har all information som behövs om en användare? Fälten Användarnamn och Visningsnamn är obligatoriska, och du kan inte lägga till en ny användare om du inte har de uppgifterna. Om du saknar någon annan uppgift, till exempel faxnummer, kan du lägga in ett blanksteg och ett kommatecken för att visa att fältet ska vara tomt.

 • Hur litet eller stort får kalkylbladet vara? Kalkylbladet måste innehålla minst två rader. En är för kolumnrubrikerna (kolumnetiketterna för användardata) och en är för användaren. Du kan inte ha fler än 251 rader. Om du behöver importera fler än 250 användare kan du skapa fler än ett kalkylblad.

 • Vilka språk kan jag använda? När du skapar ett kalkylblad kan du ange kolumnetiketterna för användardata på vilket språk och med vilka tecken som helst, men du får inte ändra ordningen på etiketterna, som visas i exemplet. Sedan kan du lägga in data i fälten, på vilket språk och med vilka tecken som helst, och spara filen i Unicode- eller UTF-8-format.

 • Vad gäller om jag lägger till användare från andra länder och regioner? Skapa ett separat kalkylblad för varje område. Du måste gå igenom guiden Lägg till användare i grupp för varje kalkylblad, och då ange en enda plats för alla användare som ingår i den fil du arbetar med.

 • Finns det någon begränsning för hur många tecken jag kan använda? I följande tabell visas kolumnetiketter för användardata med motsvarande maximalt antal tecken i exempelkalkylbladet.

Kolumnetikett med användardata

Maximalt antal tecken

Användarnamn (obligatoriskt)

79 inklusive at-tecknet (@), i formatet namn@domän.<tillägg>. Användarens alias får inte vara längre än 30 tecken och domännamn får inte vara längre än 48 tecken.

Förnamn

6,4

Efternamn

6,4

Visningsnamn (obligatoriskt)

256

Befattning

6,4

Avdelning

6,4

Kontorsnummer

128

Telefonnr till arbetet

6,4

Mobiltelefon

6,4

Fax

6,4

Adress

1023

Ort

128

Region

128

Postnummer

40

Land eller region

128

Åtgärda problem när du lägger till användare i Office 365

 • Kontrollera en extra gång att kalkylbladet är rätt formaterat. Kontrollera kolumnrubrikerna och se till att de överensstämmer med rubrikerna i exempelfilen. Se till att du följer reglerna om maximalt antal tecken och att varje fält avgränsas med ett komma.

 • Vänta några minuter om du inte ser de nya användarna i Office 365 på en gång. Det kan ta en stund innan ändringarna har genomförts i alla tjänster i Office 365.

Gäller för: Office 365 End User, Office 365 Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 AdminHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk