Lägga till felstaplar eller upp-/nedstaplar i ett diagram

Vilket program i använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Felstaplar uttrycker potentiella felmängder som förhåller sig grafiskt till varje datapunkt eller databrytpunkt i en dataserie. Du kan till exempel visa 5 procents potentiell positiv och negativ felmängd i resultaten för ett vetenskapligt experiment. Du kan lägga till felstaplar i dataserier i ett 2D-ytdiagram, liggande stapeldiagram, stapeldiagram, linjediagram, börskursdiagram, punktdiagram eller bubbeldiagram. I punkt- och bubbeldiagram kan du visa felstaplar för x-värdena, y-värdena eller både och.

Felstaplar i ett diagram

Gör något av följande:

Uttrycka fel som ett procentvärde, en standardavvikelse eller ett standardfel

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkt i aktuell dataserie.

 3. Klicka på Felstaplar under Analys.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

 4. Gör något av följande:

Klicka på

Om du vill

Felstaplar med standardfel

Använda standardfelet, med hjälp av följande formel:

Formel för standardfel

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier

Felstaplar med procent

Ange en procentandel av värdet för varje datapunkt i dataserien

Felstaplar med standardavvikelse

Ange en multipel av standardavvikelsen, men hjälp av följande formel:

Formel för standardavvikelse

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier
M = aritmetiskt medelvärde

Uttrycka fel som anpassade värden

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

   I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkt i aktuell dataserie.

 3. Klicka på Felstaplar under Analys och klicka sedan på Alternativ för felstaplar.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Om dialogrutan Lägg till felstaplar visas markerar du den serie du vill lägga till felstaplar i.

 4. Klicka på Felstaplar i navigeringsfönstret.

 5. Klicka på Anpassad under Felmängd och sedan på Ange värde.

 6. Växla till Excel.

  När du växlar till Excel visas dialogrutan Anpassade felstaplar.

 7. I rutorna Positivt felvärde och Negativt felvärde anger du de önskade värdena för varje datapunkt, avgränsade med semikolon (till exempel 0,4; 0,3; 0,8) och klickar sedan på OK.

  Obs!   Du kan också definiera felvärden som ett cellområde från samma Excel-arbetsbok. Du markerar cellområdet genom att radera innehållet i rutorna Positivt felvärde eller Negativt felvärde i dialogrutan Anpassade felstaplar och sedan markera det cellområde som du vill använda.

 8. Växla till Word.

 9. Klicka på OK i dialogrutan Felstaplar.

Lägga till upp-/nedstaplar

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Markera den dataserie i diagrammet du vill lägga till upp-/nedstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkt i aktuell dataserie.

 3. Klicka på Upp-/nedstaplar under Analys och klicka sedan på den upp-/nedstapel du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Se även

Skapa ett diagram

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

PowerPoint

Felstaplar uttrycker potentiella felmängder som förhåller sig grafiskt till varje datapunkt eller databrytpunkt i en dataserie. Du kan till exempel visa 5 procents potentiell positiv och negativ felmängd i resultaten för ett vetenskapligt experiment. Du kan lägga till felstaplar i dataserier i ett 2D-ytdiagram, liggande stapeldiagram, stapeldiagram, linjediagram, börskursdiagram, punktdiagram eller bubbeldiagram. I punkt- och bubbeldiagram kan du visa felstaplar för x-värdena, y-värdena eller både och.

Felstaplar i ett diagram

Gör något av följande:

Uttrycka fel som ett procentvärde, en standardavvikelse eller ett standardfel

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkt i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Felstaplar under Analys.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

 3. Gör något av följande:

Klicka på

Om du vill

Felstaplar med standardfel

Använda standardfelet, med hjälp av följande formel:

Formel för standardfel

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier

Felstaplar med procent

Ange en procentandel av värdet för varje datapunkt i dataserien

Felstaplar med standardavvikelse

Ange en multipel av standardavvikelsen, men hjälp av följande formel:

Formel för standardavvikelse

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier
M = aritmetiskt medelvärde

Uttrycka fel som anpassade värden

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

   I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkt i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Felstaplar under Analys och klicka sedan på Alternativ för felstaplar.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Om dialogrutan Lägg till felstaplar visas markerar du den serie du vill lägga till felstaplar i.

 3. Klicka på Felstaplar i navigeringsfönstret.

 4. Klicka på Anpassad under Felmängd och sedan på Ange värde.

 5. Växla till Excel.

  När du växlar till Excel visas dialogrutan Anpassade felstaplar.

 6. I rutorna Positivt felvärde och Negativt felvärde anger du de önskade värdena för varje datapunkt, avgränsade med semikolon (till exempel 0,4; 0,3; 0,8) och klickar sedan på OK.

  Obs!   Du kan också definiera felvärden som ett cellområde från samma Excel-arbetsbok. Du markerar cellområdet genom att radera innehållet i rutorna Positivt felvärde eller Negativt felvärde i dialogrutan Anpassade felstaplar och sedan markera det cellområde som du vill använda.

 7. Växla till PowerPoint.

 8. Klicka på OK i dialogrutan Felstaplar.

Lägga till upp-/nedstaplar

 1. Markera den dataserie i diagrammet du vill lägga till upp-/nedstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkt i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Upp-/nedstaplar under Analys och klicka sedan på den upp-/nedstapel du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Se även

Skapa ett diagram

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

Excel

Felstaplar uttrycker potentiella felmängder som förhåller sig grafiskt till varje datapunkt eller databrytpunkt i en dataserie. Du kan till exempel visa 5 procents potentiell positiv och negativ felmängd i resultaten för ett vetenskapligt experiment. Du kan lägga till felstaplar i dataserier i ett 2D-ytdiagram, liggande stapeldiagram, stapeldiagram, linjediagram, börskursdiagram, punktdiagram eller bubbeldiagram. I punkt- och bubbeldiagram kan du visa felstaplar för x-värdena, y-värdena eller både och.

Felstaplar i ett diagram

Gör något av följande:

Uttrycka fel som ett procentvärde, en standardavvikelse eller ett standardfel

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkt i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Felstaplar under Analys.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

 3. Gör något av följande:

Klicka på

Om du vill

Felstaplar med standardfel

Använda standardfelet, med hjälp av följande formel:

Formel för standardfel

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier

Felstaplar med procent

Ange en procentandel av värdet för varje datapunkt i dataserien

Felstaplar med standardavvikelse

Ange en multipel av standardavvikelsen, men hjälp av följande formel:

Formel för standardavvikelse

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier för punkt y i diagrammet
n = antal punkter i varje serie
y is = datavärde för serien s och den I :e punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier
M = aritmetiskt medelvärde

Uttrycka fel som anpassade värden

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill lägga till felstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

   I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkt i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Felstaplar under Analys och klicka sedan på Alternativ för felstaplar.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Om dialogrutan Lägg till felstaplar visas markerar du den serie du vill lägga till felstaplar i.

 3. Klicka på Felstaplar i navigeringsfönstret.

 4. Klicka på Anpassad under Felmängd och sedan på Ange värde.

 5. I rutorna Positivt felvärde och Negativt felvärde anger du de önskade värdena för varje datapunkt, avgränsade med semikolon (till exempel 0,4; 0,3; 0,8) och klickar sedan på OK.

  Obs!   Du kan också definiera felvärden som ett cellområde från samma Excel-arbetsbok. Du markerar cellområdet genom att radera innehållet i rutorna Positivt felvärde eller Negativt felvärde i dialogrutan Anpassade felstaplar och sedan markera det cellområde som du vill använda.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Felstaplar.

Lägga till upp-/nedstaplar

 1. Markera den dataserie i diagrammet du vill lägga till upp-/nedstaplar i och klicka sedan på fliken Diagramlayout

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkt i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Upp-/nedstaplar under Analys och klicka sedan på den upp-/nedstapel du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Se även

Skapa ett diagram

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

Dölja felvärden och felsymboler

Gäller för: Word for Mac 2011, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk