Lägga till ett ritobjekt i ett dokument

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om grafik i Word

Lägga till en teckning i ett dokument

Ta bort hela eller delar av en teckning

Lära mig mer om grafik i Word

Följande grundläggande typer av grafik kan du använda i Microsoft Office Word-dokument: former, SmartArt, skärmdumpar, diagram, bilder och ClipArt.

Ritade objekt, till exempel figurer, diagram, flödesscheman, kurvor, linjer och WordArt kan ändras och förbättras med färger, mönster, kantlinjer och andra effekter.

Överst på sidan

Lägga till en teckning i ett dokument

 1. Klicka i dokumentet där du vill skapa det ritade objektet.

 2. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.

  menyfliksområde i office 14

 3. Du kan göra något av följande på fliken Format, som visas när du infogar en ritfigur:

  • Infoga en figur. Klicka på en figur på fliken Format i gruppen Infoga figurer och klicka sedan någonstans i dokumentet.

  • Ändra en figur. Klicka på den figur som du vill ändra. Klicka på Redigera figur och välj Ändra figur på fliken Format i gruppen Infoga figurer och välj sedan önskad figur.

  • Lägga till text i en figur. Klicka på den figur där du vill att texten ska visas och skriv sedan önskad text.

  • Gruppera markerade figurer. Markera flera figurer samtidigt genom att trycka Ctrl på tangentbordet och klicka på varje form du vill inkludera i gruppen. Klicka på Gruppera på fliken Format i gruppen Ordna så att alla figurer kommer att behandlas som ett enda objekt.

  • Rita i den dokument. Expandera alternativen under former genom att klicka på pilen på fliken Format i gruppen Infoga figurer. Klicka på Frihandsfigur eller Frihand under linjer.

   Tips: Du slutar att rita med frihandsfigurer och frihandslinjer genom att dubbelklicka.

  • Justera figurens storlek. Markera den figur eller de figurer som du vill ändra storlek för. Klicka på pilarna eller skriv den nya storleken i rutorna Höjd och Bredd på fliken Format i gruppen Storlek.

  • Tillämpa ett format på en figur. Placera pekaren över ett format i gruppen Figurformat om du vill kontrollera hur figuren kommer att se ut när du använder det formatet. Klicka på formatet om du vill använda det, eller klicka på Figurfyllning eller Kontur och markera önskade alternativ.

   Figurformat

   Obs!: Om du vill använda en färg och toning som inte finns i gruppen Figurformat markerar du först färgen och sedan toningen.

  • Lägg flödesscheman med kopplingar. Innan du skapar ett flödesschema ska du skapa en arbetsyta genom att klicka på fliken Infoga, klicka på Figurer i gruppen Illustrationer och klicka sedan på Ny arbetsyta. Klicka på önskad form på flödesschema på fliken Format i gruppen Infoga figurer. Under Linjer väljer du en kopplingslinje som till exempel Kurvpil.

  • Använd skuggor och tredimensionella (3D) effekter om du vill göra figurerna intressantare. Klicka på Figureffekter och välj önskad effekt i gruppen Figurformat på fliken Format.

  • Justera objekten i arbetsytan. Det gör du genom att trycka på och hålla ned CTRL medan du markerar objekten som ska justeras. Klicka på Justera i gruppen Ordna om du vill välja mellan olika justeringskommandon.

   Menyfliksområdet i Office 2010

Överst på sidan

Ta bort hela eller delar av en teckning

 1. Markera det ritobjekt som du vill ta bort.

 2. Tryck på DEL.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×