Lägga till ett Exchange-konto

Outlook har stöd för konton som hanteras av Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 med Samlad uppdatering 4 (KB952580) och senare versioner.

När du lägger till ett Exchange-konto synkroniserar Outlook dina e-postmeddelanden, kalenderhändelser, kontakter, uppgifter och anteckningar med Exchange-servern.

 1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till  Knappen Lägg till ett konto i det nedre vänstra hörnet av dialogrutan Konton och klicka sedan på Exchange.

 3. Ange din e-postadress.

 4. Markera lämplig autentiseringsmetod för kontot på snabbmenyn Metod.

Om du vill autentisera med

Gör du så här

Användarnamn och lösenord

Klicka på Användarnamn och lösenord och ange sedan dina autentiseringsuppgifter.

Kerberos

Klicka på Kerberos och välj sedan ett ID från snabbmenyn Kerberos-ID.

Om du vill skapa ett nytt ID klickar du på Skapa nytt ID.

Klientcertifikat

Klicka på Autentisering med klientcertifikat och välj sedan ett certifikat på snabbmenyn.

 1. Obs!   Användarnamn och lösenord är den vanligaste metoden för att autentisera Exchange-konton. Om det inte går att lägga till ett konto kontrollerar du med kontoadministratören vilken autentiseringsmetod du bör använda.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Låta Outlook försöka identifiera Exchange-servern automatiskt

Klicka på Lägg till konto.

Ange Exchange-serveradressen manuellt

Avmarkera kryssrutan Konfigurera automatiskt, ange serveradressen och klicka sedan på Lägg till konto.

 1. När kontot har lagts till visas kontot i det vänstra fönstret i dialogrutan Konton och Outlook börjar hämta meddelanden och andra objekt. En grön indikator bredvid kontot visar att kontot är anslutet.

 2. Indikator för ansluten

  Tips!  

  • Ditt användarnamn är vanligtvis domännamnet följt av ett omvänt snedstreck och ditt konto-ID. Om domännamnet t.ex. är "example" och konto-ID:t är "någon" skriver du example\någon. För vissa konton är dock användarnamnet hela e-postadressen.

  • Klicka på Avancerat om du vill ange ytterligare inställningar för servern, ombud eller säkerhet och klicka sedan på aktuell flik.

  • Om du vill lägga till ett klientcertifikat för tvåfaktorautentisering klickar du på Avancerat, klickar på fliken Säkerhet och markerar sedan certifikatet under Certifikatautentisering. Om autentiseringscertifikatet finns på ett smartkort kontrollerar du att kortet är insatt i läsaren.

  • Om du vill ta bort ett konto markerar du kontot i den vänstra rutan i dialogrutan Konton och klickar sedan på Ta bort Ta bort. Tänk på att du förlorar all kontoinformation som inte är synkroniserad med servern om du tar bort ett konto.

Se även

Grundläggande inställningar för Exchange-konton

Serverinställningar för Exchange-konton

Inställningar för digital signering och kryptering

Jag kan inte ansluta till mitt Exchange-konto

Ange standardkontot

Gäller för: Outlook for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk