Lägga till en tabell i en bild

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Tabellfunktionerna har kraftigt förbättrats i Microsoft Office 2007-systemet. Nu är det mycket lättare att återanvända tabeller från Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office Excel 2007 i en Microsoft Office PowerPoint 2007-presentation. När du har skapat och formaterat en tabell i Office Word 2007 eller Office Excel 2007 kan du klistra in tabellen i en Office PowerPoint 2007-presentation utan att du behöver justera tabellens utseende eller formatering. När du har lagt till tabellen i presentationen kan du använda de nya tabellfunktionerna i Office PowerPoint 2007 för att snabbt ändra tabellens format eller lägga till en effekt.

Vad vill du ha mer information om?

Lägga till en tabell

Kopiera en tabell från en Office PowerPoint 2007-bild till en annan bild

Kopiera formateringen till en annan tabell tabell

Kopiera en tabell från Office Excel 2007 eller Office Word 2007

Rita en tabell

Infoga en tabell från Office Excel 2007

Ta bort en linje från en cell, rad eller kolumn

Använda eller ändra ett tabellformat

Lägga till en tabell

 1. Markera den bild som du vill lägga till en tabell i.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Bild av fliken Infoga

 3. Gör något av följande:

  • Flytta pekaren och klicka när rätt antal rader och kolumner är markerade.

  • Klicka på Infoga tabell och ange ett tal i listorna Antal kolumner och Antal rader.

 4. Om du vill lägga till text i tabellcellerna klickar du på en cell och skriver texten.

  När du har skrivit klart texten klickar du någonstans utanför tabellen.

Tips: Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell klickar du på den sista cellen på den sista raden och trycker på TABB.

Obs!: Konvertera befintlig text till en tabell måste först lägga till en tabell till bild och kopiera texten till tabellcellerna.

Överst på sidan

Kopiera en tabell från en Office PowerPoint 2007-bild till en annan bild

 1. Klicka på den tabell som du vill kopiera.

 2. Placera pekaren på tabellen de flesta yttre kantlinje (men inte på punkterna), och när pekaren ändras till en Korspil , tryck på CTRL-C.

 3. Gå till bilden som du vill lägga till i tabellen och trycker sedan på CTRL-V.

  Meddelanden: Kontrollera att du har klickat på själva bilden och inte på en platshållare med en punkt att lägga till text innan du klistrar in en tabell i en bild.

  Du kan också duplicera en hel bild. Mer information finns i Duplicera bilder i en presentation.

Överst på sidan

Kopiera formateringen till en annan tabell tabell

Du kan inte direkt kopiera formatering från en tabell till en annan befintlig tabell. Du kan kopiera tabellen och ersätta data i celler.

 1. Klicka på tabellen med den formatering som du vill kopiera.

 2. Placera pekaren på tabellen de flesta yttre kantlinje (men inte på punkterna), och när pekaren ändras till en Korspil , tryck på CTRL-C.

 3. Gå till den bild som innehåller den tabell som du vill kopiera formateringen till och tryck sedan på CTRL-V.

  Obs!: Kontrollera att du har klickat på själva bilden och inte på en platshållare med en punkt att lägga till text innan du klistrar in en tabell i en bild.

 4. Ändra antalet rader och kolumner i den nya tabellen så att den matchar antalet rader och kolumner i en befintlig tabell.

 5. Markera alla celler i den befintliga tabellen och trycker sedan på CTRL-C.

 6. Klicka i den övre vänstra cellen i den nya tabellen och trycker sedan på CTRL-V.

Överst på sidan

Kopiera en tabell från Office Excel 2007 eller Office Word 2007

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill kopiera en tabell från ett Office Excel 2007-kalkylblad klickar du i cellen längst upp till vänster i den tabell som du vill kopiera och drar för att markera tabellen.

  • Om du vill kopiera en tabell från ett Office Word 2007-dokument klickar du på den tabell som du vill kopiera och klickar på pilen bredvid Markera i gruppen Tabell på fliken Layout under Tabellverktyg och klickar sedan på Markera tabell.

   Bild av fliken Layout under Tabellverktyg i Word

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av gruppen Urklipp

 3. Markera den bild i Office PowerPoint 2007-presentationen som du vill kopiera tabellen till och klicka på Klistra in på fliken Start.

Obs!: Kontrollera att du har klickat på själva bilden och inte på en platshållare med en punkt att lägga till text innan du klistrar in en tabell i en bild.

Tips: Du kan också kopiera och klistra in en tabell från presentationen till ett kalkylblad eller till ett dokument.

Överst på sidan

Rita en tabell

 1. Markera den bild som du vill lägga till en tabell i.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga och klicka på Rita tabell.

  Bild av fliken Infoga

  Pekaren ändras till en penna Penna som används för att rita tabeller .

 3. Om du vill ange de yttersta tabellgränserna, dra diagonalt till den storlek som du vill använda.

 4. Klicka på Rita tabell och sedan använda penna Penna som används för att rita tabeller , ritar en kolumn och rad som du vill använda i tabellen, men inte på tabellens kantlinjer om du vill skapa en kolumn och rad gränser under Tabellverktyg i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design.

  Fliken Design under Tabellverktyg

  Att rita en tabell

 5. Tryck på ESC när du är klar med att rita tabellen.

Överst på sidan

Infoga en tabell från Office Excel 2007

Du kan skapa en ny Office Excel 2007-tabell i Office PowerPoint 2007 eller kopiera och klistra in en befintlig tabell från Office Excel 2007 eller Office Word 2007 i presentationen.

När du infogar en ny tabell i Office Excel 2007 i din presentation kan du dra nytta av funktionerna i Excel-tabeller. Men om du ändrar tema av presentationen uppdateras tema till tabellen inte, eftersom tabellen är en OLE- inbäddat objekt. Du är inte möjligt att redigera tabellen med hjälp av alternativen i Office PowerPoint 2007.

 1. Markera den bild som du vill infoga en tabell i.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga och klicka sedan på Excel-kalkylblad.

  Bild av fliken Infoga

 3. Om du vill lägga till text i en tabellcell klickar du på en cell och skriver texten.

  När du har skrivit klart texten klickar du någonstans utanför tabellen.

Tips: Om du vill redigera Excel-tabellen när du har klickat utanför tabellen dubbelklickar du på tabellen.

Obs!: Mer information om inbäddade innehåll, inklusive Office Excel 2007 tabeller i en Office PowerPoint 2007 bild finns i Skapa, ändra eller ta bort ett OLE-objekt.

Överst på sidan

Ta bort en linje från en cell, rad eller kolumn

 1. Klicka på Radera i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg eller håll ned SKIFT medan Ritverktyget är aktiverat.

  Fliken Design under Tabellverktyg

  Pekaren ändras till ett radergummi Radergummi som används till att rita tabeller .

 2. Klicka på den linje som du vill ta bort.

 3. När du har tagit bort rader klickar du utanför tabellen.

Överst på sidan

Använda eller ändra ett tabellformat

Ett tabellformat (eller snabbformat) syftar på en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som baseras på presentationens temafärger. Ett tabellformat tillämpas automatiskt på alla tabeller som du lägger till. Galleriet Snabbformat i gruppen Tabellformat innehåller miniatyrbilder av tabellformaten. När du placerar pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

 1. Klicka på den tabell som du vill använda ett nytt eller ett annat tabellformat för.

 2. Klicka på Tabellformat som du vill använda i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg. Om du vill se mer tabellformat klickar du på mer knapp- Bild av knapp .

  När du placerar pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

  Meddelanden: 

  • Klicka på Radera tabell om du vill ta bort ett tabellformat, under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Tabellformatmer knapp- Bild av knapp .

  • Om du vill redigera tabellen med hjälp av en tidigare version av PowerPoint när du klickar på mer knapp- Bild av knapp gäller inte något av formaten under Bästa matchning för dokument, med undantag för de första två till vänster (nr stil, nr rutnät och Nr formatmallen Tabellrutnät ). De flesta av formatmallarna som Bästa matchning för dokument orsaka tabellen konverteras till en bild när du sparar presentationen som en fil i en tidigare version av PowerPoint.

  • Du kan också ändra tabellens kontur eller kantlinje eller lägga till en fyllning eller effekt i tabellens celler.

  • Text i tabeller visas inte på fliken Disposition (i rutan längst till vänster i programfönstret i normalvyn). Endast text i platshållare visas på fliken Disposition.

Tips: Om du vill ändra utseende på texten i tabellcellerna, eller i hela tabellen, väljer du önskade alternativ på fliken Start i gruppen Teckensnitt eller alternativen under Tabellverktyg, på fliken Design i gruppen WordArt-format.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×