Lägga till en tabell i en bild

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill lägga till en tabell i en PowerPoint-presentation finns det olika alternativ. Du kan skapa och formatera en tabell i PowerPoint, kopiera och klistra in en tabell från Word, kopiera och klistra in en grupp celler från Excel eller infoga ett Excel-kalkylblad i din PowerPoint-presentation.

Skapa och formatera en tabell i PowerPoint

 1. Markera den bild som du vill lägga till en tabell i.

 2. Välj Tabell på fliken Infoga.

  Visar alternativet Tabell på fliken Infoga i menyfliksområdet i PowerPoint

 3. I dialogrutan Infoga tabell gör du något av följande:

  • Klicka och flytta musen för att välja antalet rader och kolumner du vill ha.

  • Välj Infoga tabell och ange ett tal i listorna Antal kolumner och Antal rader.

   Visar dialogrutan Infoga tabell i PowerPoint

  Obs!: Om du använder PowerPoint Web App kan infoga du bara en tabell med hjälp av musen för att välja antalet rader och kolumner som du vill använda.

 4. Om du vill lägga till text i tabellceller klickar du i en cell och skriver sedan in texten. När du har skrivit in texten klickar du utanför tabellen.

  Tips!: 

  • Om du snabbt vill lägga till en ny rad i slutet av en tabell klickar du i den sista cellen på den sista raden och trycker på TABB.

  • Om du vill lägga till rader eller kolumner, högerklicka på en cell, klickar du på Infoga i formateringsverktygsfältet och välj där du vill infoga raden eller kolumnen.

  • Om du vill ta bort rader eller kolumner, högerklicka på en cell, klickar du på Ta bort i formateringsverktygsfältet och välj vad du vill ta bort.

Kopiera en tabell från Word

 1. Klicka på tabellen i Word du vill kopiera och sedan gå till Layout > Markera > Markera tabell.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Markera den bild i PowerPoint-presentationen du vill kopiera tabellen till och klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Tips: Du kan också kopiera en tabell från PowerPoint-presentationen till ett Excel-kalkylblad eller till ett Word-dokument.

Kopiera en grupp celler från Excel

 1. Kopiera en grupp celler från ett Excel-kalkylblad genom att först klicka i cellen längst upp till vänster i gruppen och sedan dra med musmarkören för att markera hela gruppen.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Markera den bild i PowerPoint-presentationen du vill kopiera cellgruppen till och klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Tips: Du kan också kopiera en tabell från PowerPoint-presentationen till ett Excel-kalkylblad eller till ett Word-dokument.

Infoga ett Excel-kalkylblad direkt i PowerPoint

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i PowerPoint Online.

Om du infogar ett Excel-kalkylblad i en presentation blir det ett OLE-inbäddat objekt. Om du ändrar tema (färg, teckensnitt och effekter) i presentationen uppdaterar inte temat det infogade kalkylbladet från Excel. Du kommer inte heller att kunna redigera tabellen med hjälp av alternativen i PowerPoint.

 1. Markera bilden du vill lägga till ett Excel-kalkylblad i.

 2. Gå till Infoga > Tabell) och välj sedan Excel-kalkylblad.

 3. Om du vill lägga till text i en tabellcell klickar du på en cell och skriver texten.

  När du har skrivit klart texten klickar du någonstans utanför tabellen.

  Tips: Om du vill redigera Excel-kalkylbladet när du har avmarkerat det dubbelklickar du på tabellen.

När du har lagt till en tabell i presentationen kan du formatera, ändra stil på och göra andra ändringar i tabellen med hjälp av tabellverktygen i PowerPoint. Information om hur du redigerar en tillagd tabell i en PowerPoint-presentation finns i Ändra utseende på en tabell.

Mer information finns i

Lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tabell

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×