Lägga till en bild eller bakgrund i ett meddelande

You can insert a picture into a message so that the picture is part of the message, not an attachment. You can also add a picture or a color as the background of your message.

Obs!   You can only add a picture or format the message background with an HTML-meddelande.

Gör något av följande:

Insert a picture into a message

 1. In a message, position the cursor where you want to add a picture.

 2. On the Message tab, click Picture.

  Fliken Meddelande, gruppen 4

 3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Locate the picture with the Bildbläddrare

Click Photo Browser, locate the picture, and then drag the picture into your message.

Locate a picture by using a Finder window

Click Picture from File, locate the picture, and then click Open.

Obs!   To remove a picture from a message, hold down CONTROL and click the picture, and then click Remove.

Add a background picture to a message

 1. In a message, position the cursor in the body of the message.

 2. On the Options tab, click Background Picture.

  Fliken Alternativ, gruppen 3

 3. Locate the picture, and then click Open.

  Obs!   To remove a background picture, on the Options tab, click the arrow next to Background Picture, and then click Remove.

Add a background color to a message

 1. In a message, position the cursor in the body of the message.

 2. On the Options tab, click Background Color.

  Fliken Alternativ, gruppen 3

 3. Select a color, and then close the Colors dialog box.

  Obs!   To remove a background color, on the Options tab, click Background Color, and then click Color Palettes  Färgpaletter. On the Palette pop-up menu, click Apple, and then in the colors list, click White.

Se även

Infoga en signatur i ett meddelande

Skapa eller ta bort en hyperlänk i ett meddelande

Bifoga en fil eller en mapp i ett meddelande

Infoga en symbol

Inaktivera HTML-formatering

Gäller för: Outlook for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk