Lägga till en bild eller bakgrund i ett meddelande

Du kan infoga en bild i ett meddelande så att bilden är en del av meddelandet och inte en bifogad fil. Du kan också lägga till en bild eller en färg som bakgrund i meddelandet.

Obs!   Du kan bara lägga till en bild eller formatera bakgrunden i meddelandet i ett HTML-meddelande.

Gör något av följande:

Infoga en bild i ett meddelande

 1. Placera markören på den plats i ett meddelande där du vill lägga till en bild.

 2. Klicka på Bild på fliken Meddelande.

  Fliken Meddelande, gruppen 4

 3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Leta reda på bilden med hjälp av Bildbläddrare

Klicka på Bildbläddrare, leta reda på bilden och dra sedan bilden till meddelandet.

Leta reda på en bild med hjälp av ett Finder-fönster

Klicka på Bild från fil, leta reda på bilden och klicka sedan på Öppna.

Obs!   Om du vill ta bort en bild i ett meddelande håller du ned CTRL och klickar på bilden och klickar sedan på Ta bort.

Lägga till en bakgrundsbild i ett meddelande

 1. Placera markören i brödtexten i ett meddelande.

 2. Klicka på Bakgrundsbild på fliken Alternativ.

  Fliken Alternativ, gruppen 3

 3. Leta reda på bilden och klicka sedan på Öppna.

  Obs!   Om du vill ta bort en bakgrundsbild klickar du på pilen bredvid Bakgrundsbild på fliken Alternativ och klickar sedan på Ta bort.

Lägga till en bakgrundsfärg i ett meddelande

 1. Placera markören i brödtexten i ett meddelande.

 2. Klicka på Bakgrundsfärg på fliken Alternativ.

  Fliken Alternativ, gruppen 3

 3. Välj en färg och stäng sedan dialogrutan Färger.

  Obs!   Om du vill ta bort en bakgrundsfärg klickar du på Bakgrundsfärg på fliken Alternativ och klickar sedan på Färgpaletter  Färgpaletter. Klicka på Apple på snabbmenyn Palett och välj sedan Vit.

Se även

Infoga en signatur i ett meddelande

Skapa eller ta bort en hyperlänk i ett meddelande

Bifoga en fil eller en mapp i ett meddelande

Infoga en symbol

Inaktivera HTML-formatering

Gäller för: Outlook for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk