Lägga till en bakgrundsbild, bakgrundsfärg och vattenstämpel på bilderna

Artikelinnehåll

Översikt över bakgrunder och vattenstämplar

Använda en bild som bildbakgrund

Använda en färg som bildbakgrund

Använda en bild som vattenstämpel

Använda en textruta eller WordArt som vattenstämpel

Översikt över bakgrunder och vattenstämplar

Du kan lägga in en bild, även ClipArt, bakom en hel PowerPoint-bild som en bakgrund eller bakom en del av en PowerPoint-bild som en vattenstämpel. Du kan också lägga in en färg bakom en PowerPoint-bild som en bakgrund. Genom att lägga in en bild som bakgrund eller vattenstämpel på PowerPoint-bilderna kan du göra presentationen unik och lätt att identifiera.

Bakgrund och vattenstämpel

Det går att ändra vattenstämplarnas storlekar och placeringar på bilderna och det gör dem flexibla. Du kan lägga till en bakgrund eller vattenstämpel på alla eller några av PowerPoint-bilderna i en presentation. Du kan göra bilden, ClipArt-objektet eller färgen ljusare för att den inte ska störa innehållet på PowerPoint-bilden. Du kan också göra en textvattenstämpel med hjälp av en textruta eller WordArt.

Placera längst bak

Överst på sidan

Använda en bild som bildbakgrund

 1. Klicka på bilden du vill lägga till som bakgrundsbild.

  Tips  Markera flera bilder genom att först klicka på en bild och sedan hålla ned Ctrl samtidigt som du klickar på de övriga bilderna.

 2. Klicka på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Design och klicka sedan på Formatera bakgrund.

 3. Klicka på Fyll och sedan på Bild eller strukturfyllning.

  Bakgrundsformat

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en bild från en fil klickar du på Fil och söker sedan upp och dubbelklickar på bilden.

  • Om du vill klistra in en bild du har kopierat klickar du på Urklipp.

  • Om du vill använda ClipArt som en bakgrundsbild klickar du på ClipArt och anger sedan frasen som beskriver klipp i rutan Söktext. Du kan också skriva hela eller delar av filnamnet.

   Om du vill att sökningen ska omfatta ClipArt från Microsoft Office.com markerar du kryssrutan Inkludera innehåll från Office.com, klickar på Gå till och klickar på klippet för att infoga det.

   Tips  Om du vill justera bildens relativa ljusstyrka eller transparens – eller skillnaden mellan de mörkaste och ljusaste områdena (kontrast) – drar du reglaget Transparens i fönstret Fyllning i dialogrutan Formatera bakgrund åt vänster eller höger.

   Nedanstående bild av marmor har lagts till som bakgrund på en bild och Transparens har fått värdet 50 % vilket gör det enklare att se texten på PowerPoint-bilden.

   Använda en bild som bakgrund

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill använda bilden som bakgrund på PowerPoint-bilderna du har markerat klickar du på Stäng.

  • Om du vill använda bilden som bakgrund i alla PowerPoint-bilder i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan

Använda en färg som bildbakgrund

 1. Klicka på PowerPoint-bilden du vill lägga till en bakgrundsfärg på.

  Tips  Om du vill välja fler PowerPoint-bilder klickar du först på en PowerPoint-bild. Håll sedan nedan Ctrl medan du klickar på resten av bilderna.

 2. Klicka på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Design och klicka sedan på Formatera bakgrund.

 3. Klicka på Fyllning och klicka sedan på Hel fyllning.

  Formatera bakgrund

 4. Klicka på Färg Bild av knapp och sedan på den färg som ska användas.

  Om du vill byta till en färg som inte finns i temafärger klickar du på Fler kantlinjefärger och sedan på en färg på fliken Standard. Du kan också blanda en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

 5. Ändra bakgrundens transparens genom att flytta reglaget Transparens.

  Du kan variera genomskinligheten i procent från 0 (täckande, vilket är standardinställningen) till 100 (helt genomskinlig).

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill använda färgen på PowerPoint-bilderna du har markerat klickar du på Stäng.

  • Om du vill använda färgen på alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan

Använda en bild som vattenstämpel

 1. Klicka på PowerPoint-bilden du vill lägga till en vattenstämpel på.

  Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation klickar du på Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Vy.

  Bildbakgrundsvy

  Obs!  Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera master kanske du inte vill använda bakgrunden till bakgrundsbilderna och riskera att presentationen ändras på ett oönskat sätt. Då är det säkrast att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. Gör något av följande i gruppen Bilder på fliken Infoga:

  • Om du vill använda en bild som vattenstämpel klickar du på Bild, letar upp bilden och klickar på Infoga.

  • Om du vill använda ett ClipArt som vattenstämpel klickar du på ClipArt. Skriv sedan ett ord eller en fras som beskriver klipp eller skriv hela eller en del av klippets filnamn i rutan Sök efter i aktivitetsfönsterClipArt. Klicka sedan på Gå till.

   Skriv frasen som beskriver klippet du söker eller skriv hela eller delar av filnamnet i rutan Söktext.

 3. Justera storleken på bilden eller ClipArt-objektet genom att högerklicka på bilden eller klippet på PowerPoint-bilden och klicka på Storlek och läge på snabbmenyn.

 4. Ändra värdena i rutorna Höjd och Bredd i fönstret Storlek under Skala.

  Tips!  

  • Om du vill behålla proportionerna mellan höjd och bredd när du ändrar storleken markerar du kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet.

  • Om du vill centrera bilden eller ClipArt-objektet på PowerPoint-bilden markerar du kryssrutan Skala relativt originalbildens storlek.

 5. Flytta bilden eller ClipArt-objektet på presentationsbilden genom att klicka på fliken Position och ange en ny position i rutorna Vågrät och Lodrätt .

 6. Klicka på Färg i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format och klicka sedan på en färgtoning under Ändra färg.

  Gruppen Justera

  Tips  Om flikarna Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild.

 7. Klicka på Korrigeringar i gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg, klicka sedan på Alternativ för bildkorrigeringar och välj därefter ett procenttal under Ljusstyrka och kontrast.

  Vattenstämpel

  Placera längst bak

 8. Placera vattenstämpeln längst bak när du har redigerat och positionerat den genom att klicka på pilen bredvid Flytta bakåt i gruppen Ordna på fliken Format under Bildverktyg. Klicka sedan på Placera längst bak.

Överst på sidan

Använda en textruta eller WordArt som vattenstämpel

Du kan använda text eller ett WordArt som vattenstämpel när du vill ange att presentationen är t.ex. ett utkast eller konfidentiell.

 1. Klicka på PowerPoint-bilden där du vill lägga till en textruta eller ett WordArt-objekt som vattenstämpel.

  Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation klickar du på Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Vy.

  Bildbakgrundsvy

  Obs!  Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera master kanske du inte vill använda bakgrunden till bakgrundsbilderna och riskera att presentationen ändras på ett oönskat sätt. Då är det säkrast att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. Gör ett av följande i gruppen Text på fliken Infoga:

  • Om du vill använda en textruta klickar du på Textruta och drar rutan till den storlek du vill ha.

  • Om du vill använda WordArt klickar du på WordArt.

   I gruppen Text

 3. Ange text i textrutan eller WordArt-objektet som ska visas i vattenstämpeln.

 4. Flytta vattenstämpeln genom att först klicka på textrutan eller WordArt-objektet. Dra sedan elementet till den nya platsen när pekaren ändras till Korspil.

 5. Placera textrutan eller WordArt-objektet längst bak när du har redigerat och positionerat vattenstämpeln genom att klicka på pilen bredvid Flytta bakåt i gruppen Ordna på fliken Format under Ritverktyg. Klicka sedan på Placera längst bak.

  Tips  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en textruta eller ett WordArt-objekt.

Överst på sidan

Länkar till mer information om bakgrunder och teman

Gäller för: PowerPoint 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk