Lägga till eller ta bort fyllningar eller effekter i SmartArt-grafik

Du kan ändra utseendet på SmartArt-grafiken genom att ändra fyllningar i figurer och text, eller genom att lägga till tredimensionella effekter (3D-effekter), t.ex. skuggor, reflektioner, ljussken, mjuka kanter, fasningar och rotationer.

Artikelinnehåll

Översikt över fyllningar, toningar och 3D-effekter

Lägga till en fyllning i en figur i SmartArt-grafik

Lägga till en fyllning i text i SmartArt-grafik

Använda en effekt i en figur i SmartArt-grafik

Använda en effekt i text i SmartArt-grafik

Ta bort en fyllning från figurer eller text i SmartArt-grafik

Ta bort en effekt från figurer eller text i SmartArt-grafik

Översikt över fyllningar, toningar och 3D-effekter

En fyllning fyller upp området inuti en figur. Du kan ändra färg på fyllningen eller använda en struktur, en bild eller en toning som fyllning. Toning är den gradvisa förändringen av en färg som övergår till en annan, eller en nyans som övergår till en annan nyans av samma färg.

SmartArt-grafik med figurer med enfärgad fyllning och gradvis toning

Figurer kan visas med kanter och djup och roteras tredimensionellt.

Om hela SmartArt-grafiken är tredimensionell (även kallad scenanpassad 3D) kan du redigera texten och formateringen i varje enskild figur. Tvådimensionella figurer bör du däremot endast flytta eller ändra storlek på.

Om du vill växla mellan 2D och 3D klickar du på Redigera i 2D i gruppen Figurer på fliken Format under SmartArt-verktyg. Med hjälp av knappen Redigera i 2D låser du tillfälligt upp SmartArt-grafiken så att du kan redigera den och flytta eller ändra storlek på figurerna. 3D-effekterna tillämpas dock fortfarande på SmartArt-grafiken och visas på nytt när du klickar på Redigera i 2D en andra gång.

Överst på sidan

Lägga till en fyllning i en figur i SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på figuren som du vill lägga till fyllningen i.

  • Om du vill lägga till samma fyllning i flera figurer klickar du på den första figuren och håller ned CTRL medan du klickar på övriga figurer som du vill fylla.

  • Om du vill fylla alla figurer i SmartArt-grafiken klickar du på SmartArt-grafiken och trycker sedan på CTRL+A så att alla figurerna markeras.

 2. Klicka på pilen bredvid Figur i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Klicka på Ingen fyllning om du inte vill använda någon färg.

   Om du vill ändra en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och sedan på önskad färg på fliken Standard. Du kan också blanda din egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändar dokumentets tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en bild som du använder som fyllning klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

  • Om du vill lägga till eller ändra en toning pekar du på Toning och klickar sedan på önskad variant.

   Du kan anpassa toningen genom att klicka på Fler toningar och välja önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på önskad struktur.

   Du kan anpassa strukturen genom att klicka på Fler strukturer och välja önskat alternativ.

Gör så här om du vill lägga till bakgrundsfyllning i hela SmartArt-grafiken:

 1. Högerklicka på SmartArt-grafikens kantlinje och klicka sedan på Formatera objekt på snabbmenyn.

 2. Klicka på Fyll och välj önskade alternativ.

Överst på sidan

Lägga till en fyllning i text i SmartArt-grafik

 1. Markera texten som du vill fylla i figuren i SmartArt-grafiken.

  Om du vill lägga till samma textfyllning i flera figurer markera du texten i den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du markerar texten i övriga figurer.

 2. Klicka på pilen bredvid Textfyllning i gruppen WordArt-format på fliken Format under SmartArt-verktyg och gör sedan något av följande:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du vill ändra en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och sedan på önskad färg på fliken Standard. Du kan också blanda din egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en bild som används som fyllning klickar du på Bild, letar upp mappen där bilden som du vill använda finns, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

   Om du markerar textstycken vid olika tillfällen och använder en bild som fyllning kommer varje enskild markering att fyllas av hela bilden. Bilden kommer inte att sträcka sig över alla de markerade texterna.

  • Om du vill lägga till eller ändra en toning pekar du på Toning och klickar på önskad variant.

   Du kan anpassa toningen genom att klicka på Fler toningar och välja önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en struktur som du använder som fyllning pekar du på Struktur och klickar sedan på önskad struktur.

   Du kan anpassa strukturen genom att klicka på Fler strukturer och välja önskade alternativ.

Överst på sidan

Använda en effekt i en figur i SmartArt-grafik

Ett snabbt och enkelt sätt att skapa en professionellt utformad kombination av effekter i SmartArt-grafik är att använda ett snabbformat. Snabbformat för SmartArt-grafik (eller SmartArt-figurer) kan bestå av kanter, skuggning, linjeformat, toningar och 3D-perspektiv och kan på det sätt som beskrivs nedan användas för hela SmartArt-grafiken eller för enskilda figurer. Snabbformat för enskilda figurer kallas figurformat, och snabbformat för hela SmartArt-grafiken kalla SmartArt-format. Både SmartArt-format och figurformat visas som miniatyrbilder i snabbformatsgalleriet. Genom att föra pekaren över en miniatyrbild kan du se hur snabbformatet eller påverkar din SmartArt-grafik eller figur.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på figuren som du vill använda en effekt i.

  • Om du vill lägga till samma effekt i flera figurer klickar du på den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du klickar på övriga figurer som du vill lägga till effekten i.

  • Om du vill använda effekten för hela SmartArt-grafiken klickar du på SmartArt-grafiken och trycker sedan på CTRL+A så att alla figurer markeras.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg, och gör sedan något av följande:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  • Om du vill lägga eller ändra en inbyggd kombination av effekter pekar du på Förval och klickar sedan på önskad effekt.

   Du kan anpassa en inbyggd effekt genom att klicka på 3D-alternativ och välja önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en skuggning pekar du på Skuggning och klickar sedan på önskad skugga.

   Du kan anpassa skuggningen genom att klicka på Skuggalternativ och välja önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektion pekar du på Reflektion och klickar sedan på önskad variant.

  • Om du vill lägga till eller ändra ett ljussken pekar du på Ljussken och klickar sedan på önskad variant.

   Du kan anpassa färgerna i ett ljussken genom att klicka på Fler ljusskensfärger och sedan på önskad färg. Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard. Du kan också skapa en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en mjuk kant pekar du på Mjuka kanter och klickar på önskad storlek.

  • Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på Fasning och klickar sedan på önskad kant.

   Du kan anpassa kanten genom att klicka på 3D-alternativ och välja önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar sedan på önskad rotation.

   Du kan anpassa rotationen genom att klicka på Alternativ för 3D-rotation och välja önskade alternativ.

   Meddelanden: 

   • Upprepa steg 2 om du vill skapa en egen effekt av flera olika effekter. Du kan inte lägga till flera fyllningseffekter i samma figur, men du kan kombinera en fyllning med andra effekter, exempelvis Mjuk kant eller Fasning.

   • Om du vill använda en effekt i figurer som är kombinerade för att skapa en större figur, som i layouten Böjd bildaccentlista i typen Lista, markerar du alla tillhörande figurer innan du lägger till effekten.

    I exemplet nedan är alla figurer i en större figur markerade. Om du vill lägga till en effekt i en av figurerna, exempelvis den lilla cirkelrunda figuren (bildplatshållaren med solen och bergen), får bara denna figur vara markerad. Om du vill lägga till en effekt i hela den större figuren markerar du alla tillhörande figurer på det sätt som visas nedan. Observera att effekten används separat i varje enskild figur, inte för hela gruppen av figurer.

    Böjd lista 1: SmartArt-grafik med markerade associerade figurer

   • Gör på följande sätt om du vill lägga till en effekt på bakgrunden av hela SmartArt-grafiken:

    1. Högerklicka på SmartArt-grafikens kantlinje och klicka sedan på Formatera objekt på snabbmenyn.

    2. Klicka på Skuggning, 3D-format eller 3D-rotation och välj önskade alternativ.

Överst på sidan

Använda en effekt i text i SmartArt-grafik

Ett snabbt och enkelt sätt att ge texten i hela SmartArt-grafiken en professionellt utformad kombination av effekter är att använda ett snabbformat. Snabbformat för text kallas WordArt-format. WordArt-format visas som minatyrbilder i snabbformatsgalleriet. Genom att föra pekaren över en miniatyrbild kan du se hur WordArt-formatet påverkar texten i din SmartArt-grafik.

 1. Markera den text i figuren i SmartArt-grafiken som du vill använda effekten på.

  Om du vill lägga till samma effekt för text på flera platser markerar du den första texten och håller sedan ned CTRL medan du markerar övriga texter.

 2. Klicka sedan på Texteffekter i gruppen WordArt-format på fliken Format under SmartArt-verktyg och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en skuggning pekar du på Skuggning och klickar sedan på den skugga som du vill använda.

   Du kan anpassa skuggningen genom att klicka på Skuggalternativ och välja önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektion pekar du på Reflektion och klickar sedan på den variant som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra ett ljussken pekar du på Ljussken och klickar sedan på den variant som du vill använda.

   Du kan anpassa färgerna i ett ljussken genom att klicka på Fler ljusskensfärger och sedan på önskade färger. Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard. Du kan också skapa en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill att texten ska visas med ett visst djup lägger du till eller ändrar en kant genom att peka på Fasning och sedan på önskad fasning.

   Du kan anpassa fasningen genom att klicka på 3D-alternativ och sedan välja önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på önskad 3D-rotation.

   Du kan anpassa 3D-rotationen genom att klicka på Alternativ för 3D-rotation och välja önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra skevheten eller textflödet, pekar du på Transformera och klickar sedan på önskat alternativ.

Överst på sidan

Ta bort en fyllning från figurer eller text i SmartArt-grafik

 1. Klicka på den figur eller text som du vill ta bort fyllningen från.

  Om du vill ta bort samma fyllning från flera figurer eller textstycken klickar du på den första figuren eller det första textstycket och håller sedan ned CTRL medan du klickar på övriga figurer eller textstycken.

 2. Gör något av följande på fliken Format under SmartArt-verktyg:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  • Om du vill ta bort en fyllning från en figur klickar du på Figurfyllning i gruppen Figurformat och sedan på Ingen fyllning. Om du vill ta bort en toning som används som fyllning pekar du på Toning och klickar sedan på Ingen toning.

  • Om du vill ta bort en fyllning från en text klickar du på Textfyllning i gruppen WordArt-format och sedan på Ingen fyllning. Om du vill ta bort en toning pekar du på Toning och klickar sedan på Ingen toning.

Överst på sidan

Ta bort en effekt från figurer eller text i SmartArt-grafik

 1. Klicka på den figur eller text som du vill ta bort effekten från.

  Om du vill ta bort samma effekt från flera figurer eller textstycken klickar du på den första figuren eller det första textstycket och håller sedan ned CTRL medan du klickar på övriga figurer eller textstycken.

 2. Gör något av följande på fliken Format under SmartArt-verktyg:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  • Om du vill ta bort en effekt från en figur klickar du på Figureffekter i gruppen Figurformat.

  • Om du vill ta bort en effekt från en text klickar du på Texteffekter i gruppen WordArt-format.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en inbyggd kombination av effekter från en figur pekar du på Förval och klickar sedan på Inga förhandsinställningar.

  • Om du vill ta bort en skuggning pekar du på Skuggning och klickar sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion pekar du på Reflektion och klickar sedan på Ingen reflektion.

  • Om du vill ta bort ett ljussken pekar du på Ljussken och klickar sedan på Inget ljussken.

  • Om du vill ta bort mjuka kanter från en figur pekar du på Mjuka kanter och klickar sedan på Inga mjuka kanter.

  • Om du vill ta bort en kant pekar du på Fasning och klickar sedan på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar sedan på Ingen rotation.

  • Om du vill ta bort skevheten i en text pekar du på Transformera och klickar sedan på Ingen transformering.

Tips: Om du snabbt vill ta bort alla anpassningar från en figur högerklickar du på figuren och klickar sedan på Återställ figur på snabbmenyn.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×