Lägga till eller ta bort ett e-postkonto i Outlook 2007

Innan du kan skicka och ta emot e-postmeddelanden i Microsoft Outlook måste du skapa och konfigurera ett e-postkonto.

Artikelinnehåll

Om e-postkonton

Lägga till ett Microsoft Exchange-konto

Lägga till och konfigurera ett Exchange Server-konto manuellt

Lägga till ett POP3-, IMAP- eller HTTP-konto

Lägga till och konfigurera ett POP3-, IMAP- eller HTTP-konto manuellt

Ta bort ett e-postkonto

Om e-postkonton

Outlook stöder Microsoft Exchange- samt POP3-, IMAP- och vissa HTTP-konton. Din Internetleverantör (ISP) eller e-postleverantör kan ge dig den konfigureringsinformation du behöver för att skapa ett e-postkonto manuellt i Outlook.

Outlook kan hitta och konfigurera de flesta e-postkonton automatiskt med hjälp av namn, e-postadress och lösenord. När det gäller Exchange Server-konton behöver användaren i vanliga fall inte ange någon information alls, eftersom Microsoft Office Outlook 2007 identifierar de nätverksautentiseringsuppgifter som behövs för att ansluta till Exchange Server-kontot.

E-postkonton ingår i profiler. En profil består av konton, datafiler och inställningar som ger information om var dina e-postmeddelanden lagras. När du startar Outlook första gången skapas automatiskt en ny profil, som sedan öppnas varje gång du startar Outlook.

För de flesta räcker det att ha en profil. Men i vissa fall kan det vara praktiskt att ha mer än en profil. Du kanske till exempel vill ha en jobbprofil och en privatprofil. Och om flera personer använder samma dator kan de olika e-postkontona och inställningarna lagras i separata profiler med olika profilnamn.

Obs!: För Outlook Express-användare får profilerna i Outlook samma identitet som i Outlook Express. Outlook-profiler har ingen anknytning till maskinvaru- och programvaruprofilerna i operativsystemet Microsoft Windows.

Beroende på vad du har för behov kan du lägga till flera e-postkonton i en användarprofil i Outlook. Du kan till exempel lägga till ett Exchange Server-konto för att hantera företags-e-post och sedan lägga till ett konto för Internet-e-post, t.ex. ett POP3-konto, för din privata e-post. Profilerna kan innehålla alla dina e-postkonton, men du kan endast ha ett Exchange Server-konto i varje profil.

Överst på sidan

Lägga till ett Microsoft Exchange-konto

Du kan lägga till Exchange-konton när du kör Outlook för första gången, eller genom att stänga Outlook och sedan klicka på E-post-ikonen på Kontrollpanelen i Windows.

Obs!: Det får endast finnas ett Exchange-konto i varje profil.

 1. Stäng Outlook.

 2. Öppna E-post på Kontrollpanelen.

  Obs!: E-post-ikonen visas inte på Kontrollpanelen om du inte har installerat Outlook och kört programmet minst en gång.

  Du kan lägga till ett Exchange-konto i en profil som du skapar själv eller i en befintlig profil.

 3. Gör något av följande:

  • Skapa en ny profil    

   1. Klicka på Visa profiler under Profiler.

   2. Klicka på Lägg till.

   3. Ange ett namn för profilen i dialogrutan Ny profil och klicka sedan på OK.

    Detta namn visas sedan när du startar Outlook, om du konfigurerar programmet så att du ombeds att ange en profil.

  • Välj en befintlig profil    

   På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

   1. Klicka på E-postkonton.

   2. Klicka på Nytt.

    Autentiseringsuppgifterna för Windows-domänen används för att automatiskt konfigurera Exchange-kontot.

 4. Klicka på Nästa.

 5. När Exchange-inställningarna har konfigurerats klickar du på Slutför.

  Om Exchange-inställningarna inte kan konfigureras automatiskt i Outlook, eller om den information som visas på skärmen inte är korrekt, markerar du kryssrutan Konfigurera serverinställningar manuellt och klickar sedan på Nästa. Information om hur du konfigurerar kontot manuellt finns i avsnittet Lägga till och konfigurera ett Exchange-konto manuellt.

Överst på sidan

Lägga till och konfigurera ett Exchange Server-konto manuellt

Du kan endast lägga till Exchange-konton när du kör Outlook för första gången, eller om du stänger Outlook och sedan klickar på E-post-ikonen på Kontrollpanelen i Windows.

 1. Stäng Outlook.

 2. Öppna E-post på Kontrollpanelen.

  Obs!: E-post-ikonen visas inte på Kontrollpanelen om du inte har installerat Outlook och kört programmet minst en gång.

 3. Gör något av följande:

  • Skapa en ny profil    

   1. Klicka på Visa profiler under Profiler.

   2. Klicka på Lägg till.

   3. Ange ett namn för profilen i dialogrutan Ny profil och klicka sedan på OK.

    Detta namn visas sedan när du startar Outlook, om du konfigurerar programmet så att du ombeds att ange en profil.

  • Lägga till i en befintlig profil    
   På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

   1. Klicka på E-postkonton.

   2. Klicka på Nytt.

   3. Klicka på Microsoft Exchange-, POP3-, IMAP- eller HTTP-konto och klicka sedan på Nästa.

    Autentiseringsuppgifterna för Windows-domänen används för att automatiskt konfigurera Exchange-kontot. Anvisningarna nedan hjälper dig att konfigurera Exchange-kontot manuellt.

 4. Markera kryssrutan Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Microsoft Exchange och sedan på Nästa.

 6. Skriv det namn som e-postadministratören har tilldelat för Exchange-servern.

 7. Om du vill använda cachelagrat Exchange-läge markerar du kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge.

  Mer information om cachelagrat Exchange-läge

  Cachelagrat Exchange-läge används för att du ska kunna utnyttja Exchange-kontot ännu bättre. I det här läget sparas en kopia av din postlåda lokalt på datorn. Kopian av postlådan uppdateras med jämna mellanrum och används för att du snabbt ska komma åt dina meddelanden.

  Om du inte kan ansluta till cachelagrat Exchange-läge kan det bero på något av följande:

  • Din Exchange-administratör kanske har inaktiverat funktionen     Exchange-administratörer kan inaktivera denna funktion i Outlook. Om du vill ha mer information kontaktar du Exchange-administratören.

  • Du har installerat Microsoft Terminal Services     Med cachelagrat Exchange-läge används en offlinemappfil (.ost). Det går inte att använda de här filerna om du har installerat Microsoft Terminal Services för Microsoft Windows Server 2003. Om du bara har installerat klientprogramvaran för Terminal Services eller Anslutning till fjärrskrivbord kan du använda funktionen.

 8. Skriv den e-postadress som du fått från e-postadministratören i rutan E-postadress. Den innehåller oftast inte för och efternamn.

 9. Eller gör något av följande:

  • Klicka på Fler inställningar. Skriv ett namn som hjälper dig att identifiera kontot på fliken Allmänt under E-postkonto, till exempel E-post på jobbet.

  • Klicka på Fler inställningar. Välj de alternativ som du vill använda på de olika flikarna.

  • Klicka på Kontrollera namn och kontrollera att servern känner igen ditt namn och att datorn är ansluten till nätverket. De konto- och servernamn som du angav i steg 8 och 10 ska vara understrukna. Om ditt namn inte är understruket kontaktar du e-postadministratören.

 10. Om du klickade på Fler inställningar och öppnade dialogrutan Microsoft Exchange Server, klickar du på OK.

 11. Klicka på Nästa.

 12. Klicka på Slutför.

Överst på sidan

Lägga till ett POP3-, IMAP- eller HTTP-konto

Obs!: Du kan när som helst lägga till POP3-, IMAP- och HTTP-konton i en aktuell Outlook-profil. Dessutom kan du lägga till dessa konton i en annan profil, eller i en ny profil som du skapar med hjälp modulen E-post på Kontrollpanelen i Windows.

 1. Gör något av följande:

  • Lägga till ett konto i den profil som du använder för tillfället    

   • Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

    Kommandot Kontoinställningar saknas

    Kommandot Kontoinställningar finns på Verktyg-menyn i Office Outlook 2007. Om du har en tidigare version av Outlook gäller inte följande instruktioner. Använd hjälpen för den äldre versionen. Om det står Outlook Express i namnlisten för det program du använder är det inte samma program som Outlook. Läs hjälpen för Outlook Express.

  • Lägga till ett konto i en annan befintlig profil    

   1. Stäng Outlook.

   2. Öppna E-post på Kontrollpanelen.

    Obs!: E-post-ikonen visas inte på Kontrollpanelen om du inte har installerat Outlook och kört programmet minst en gång.

    På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

   3. Klicka på E-postkonton.

  • Lägga till ett konto i en ny profil    

   1. Stäng Outlook.

   2. Öppna E-post på Kontrollpanelen.

    Obs!: E-post-ikonen visas inte på Kontrollpanelen om du inte har installerat Outlook och kört programmet minst en gång.

   3. Klicka på Visa profiler under Profiler.

   4. Klicka på Lägg till.

   5. Ange ett namn för profilen i dialogrutan Ny profil och klicka sedan på OK.

    Detta namn visas sedan när du startar Outlook, om du konfigurerar programmet så att du ombeds att ange en profil.

   6. Klicka på E-postkonton.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP och klicka sedan på Nästa.

 4. Skriv ditt namn som du vill att det ska visas för mottagarna av dina e-postmeddelanden i rutan Ditt namn.

 5. I rutan E-postadress skriver du den e-postadress som du fått från e-postadministratören eller Internetleverantören. Kontrollera att du anger användarnamn, @-symbolen och domännamn, t.ex. barbara@contoso.com.

 6. Skriv lösenord för e-postkontot i rutorna Lösenord och Ange lösenordet igen.

  Lösenordet kan vara skiftlägeskänsligt. Kontrollera att CAPS LOCK inte är aktiverat.

 7. Klicka på Nästa.

  Din e-postserver kontaktas och kontot konfigureras automatiskt i Outlook. Om det inte går att etablera en krypterad anslutning till e-postservern ombeds du att klicka på Nästa, för att försöka etablera en okrypterad anslutning.

  När kontot har konfigurerats klickar du på Slutför.

  Om e-postkontot inte kan konfigureras automatiskt i Outlook, eller om den information som visas på skärmen är felaktig, markerar du kryssrutan Konfigurera serverinställningar manuellt och klickar på Nästa. Information om hur du konfigurerar kontot manuellt finns i avsnittet Lägga till och konfigurera ett POP3-, IMAP- eller HTTP-konto manuellt.

Överst på sidan

Lägga till och konfigurera ett POP3-, IMAP- eller HTTP-konto manuellt

Obs!: Du kan när som helst lägga till POP3-, IMAP- och HTTP-konton i en aktuell Outlook-profil. Dessutom kan du lägga till dessa konton i en annan profil genom att klicka på E-post-ikonen på Kontrollpanelen i Windows.

 1. Gör något av följande:

  • Lägga till ett konto i den profil som du använder för tillfället    

   • Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

    Kommandot Kontoinställningar saknas

    Kommandot Kontoinställningar finns på Verktyg-menyn i Office Outlook 2007. Om du har en tidigare version av Outlook gäller inte följande instruktioner. Använd hjälpen för den äldre versionen. Om det står Outlook Express i namnlisten för det program du använder är det inte samma program som Outlook. Läs hjälpen för Outlook Express.

  • Lägga till ett konto i en annan befintlig profil    

   1. Stäng Outlook.

   2. Öppna E-post på Kontrollpanelen.

    Obs!: E-post-ikonen visas inte på Kontrollpanelen om du inte har installerat Outlook och kört programmet minst en gång.

  • På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

   1. Klicka på E-postkonton.

  • Lägga till ett konto i en ny profil    

   1. Stäng Outlook.

   2. Öppna E-post på Kontrollpanelen.

    Obs!: E-post-ikonen visas inte på Kontrollpanelen om du inte har installerat Outlook och kört programmet minst en gång.

   3. Klicka på Visa profiler under Profiler.

   4. Klicka på Lägg till.

   5. Ange ett namn för profilen i dialogrutan Ny profil och klicka sedan på OK.

    Detta namn visas sedan när du startar Outlook, om du konfigurerar programmet så att du ombeds att ange en profil.

   6. Klicka på E-postkonton.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP och klicka sedan på Nästa.

 4. Skriv ditt namn som du vill att det ska visas för mottagarna av dina e-postmeddelanden i rutan Ditt namn.

 5. I rutan E-postadress skriver du den e-postadress som du fått från e-postadministratören eller Internetleverantören. Kontrollera att du anger användarnamn, @-symbolen och domännamn, t.ex. barbara@contoso.com.

 6. Skriv lösenord för e-postkontot i rutorna Lösenord och Ange lösenordet igen.

  Lösenordet kan vara skiftlägeskänsligt. Kontrollera att CAPS LOCK inte är aktiverat.

 7. Markera kryssrutan Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt .

 8. Klicka på Nästa.

 9. Klicka på Internet-e-post.

 10. Klicka på E-post och sedan på Nästa.

  Om du tidigare angett viss information kan en del av textfälten i dialogrutan redan innehålla text. Kontrollera att informationen är korrekt.

 11. Under Användarinformation gör du följande:

  1. Skriv hela ditt namn så som du vill att det ska visas för andra personer i rutan Ditt namn.

  2. I rutan E-postadress skriver du den fullständiga e-postadress som du fått från e-postadministratören eller Internetleverantören. Kontrollera att du får med användarnamnet, @-symbolen och domännamnet, till exempel barbara@contoso.com.

 12. Under Serverinformation gör du följande:

  1. Välj POP3, IMAP eller HTTP i listrutan Kontotyp.

   Tips: Internetleverantören kan berätta vilket protokoll du ska använda för att få åtkomst till e-postkontot, men POP3 är det allra vanligaste. MSN Hotmail-konton använder HTTP. Om du väljer HTTP måste du även välja en leverantör i listan HTTP-tjänstprovider och ange serverns adress i rutan Server-URL.

  2. Skriv det servernamn som du fått från Internetleverantören eller e-postadministratören i rutan Server för inkommande e-post. Ofta är det mail. följt av ett domännamn, till exempel mail.contoso.com.

  3. Skriv det servernamn som du fått från Internetleverantören eller e-postadministratören i rutan Server för utgående e-post. Ofta är det mail. följt av ett domännamn, till exempel mail.contoso.com.

 13. Under Inloggningsinformation gör du följande:

  1. Skriv det användarnamn som du fått från Internetleverantören eller e-postadministratören i rutan Användarnamn. Detta kan ibland vara den del av din e-postadress som står före @-symbolen och ibland är det hela e-postadressen.

  2. Skriv det lösenord du fått från Internetleverantören eller e-postadministratören eller skapat själv i rutan Lösenord.

  3. Markera kryssrutan Kom ihåg lösenordet.

   Meddelanden: Om du vill kan lösenordet sparas i Outlook. Skriv lösenordet i rutan Lösenord och markera kryssrutan Kom ihåg lösenordet. Om du väljer att spara lösenordet behöver du inte ange det varje gång du ska använda kontot. Men det betyder också att alla som har tillgång till datorn också kan komma åt ditt konto.

   Använd starka lösenord som kombinerar stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte alla dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: Hus27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Ett lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre. Mer information finns i Skydda dina personliga uppgifter med starka lösenord.

   Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 14. Eller gör något av följande:

  1. Klicka på Fler inställningar. Skriv ett namn som hjälper dig att identifiera kontot på fliken Allmänt under E-postkonto, till exempel E-post hemma.

  2. Klicka på Fler inställningar. Markera kryssrutan Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering på fliken Utgående server, om så behövs.

  3. För POP3-konton: klicka på Fler inställningar. Markera kryssrutan Servern kräver en krypterad anslutning (SSL) under Serverportnummer, under Inkommande server (POP3):, på fliken Avancerat, om Internetleverantören meddelat att du ska använda denna inställning.

  4. För IMAP-konton: klicka på Fler inställningar. Klicka på Ingen, SSL, TLS eller Auto för alternativet Använd följande typ av krypterad anslutning: under Serverportnummer, under Inkommande server (IMAP):, på fliken Avancerat, om Internetleverantören har meddelat att du ska använda någon av dessa inställningar.

  5. Klicka på Fler inställningar. Klicka på Ingen, SSL, TLS eller Auto för alternativet Använd följande typ av krypterad anslutning: under Serverportnummer, under Utgående server (SMTP):, på fliken Avancerat, om Internetleverantören har meddelat att du ska använda någon av dessa inställningar.

  6. Om du lägger till ett POP3 eller IMAP-serverkonto, klickar du på Testa kontoinställningar för att kontrollera att kontot fungerar. Om någon information, till exempel lösenordet, saknas eller är felaktig ombeds du ange informationen eller korrigera den. Se till att datorn är ansluten till Internet.

 15. Klicka på Nästa.

 16. Klicka på Slutför.

Överst på sidan

Ta bort ett e-postkonto

Du den profil som du använder för tillfället

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

  Kommandot Kontoinställningar saknas

  Kommandot Kontoinställningar finns på Verktyg-menyn i Office Outlook 2007. Om du har en tidigare version av Outlook gäller inte följande instruktioner. Använd hjälpen för den äldre versionen. Om det står Outlook Express i namnlisten för det program du använder är det inte samma program som Outlook. Läs hjälpen för Outlook Express.

 2. Markera det konto som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

 3. När du uppmanas att bekräfta borttagningen klickar du på Ja.

I en annan profil

 1. Stäng Outlook.

 2. Öppna E-post på Kontrollpanelen.

  På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

 3. Klicka på E-postkonton.

 4. Markera kontot och klicka sedan på Ta bort.

 5. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen .

Obs!: När du tar bort ett POP3-, IMAP- eller HTTP-konto försvinner inte de objekt som har skickats och tagits emot med kontot. Om du använde ett POP3-konto kan du fortfarande visa den personliga mappfilen (.pst) och arbeta med dina objekt.

Obs!: Om du använde ett Exchange Server-konto finns dina data kvar på e-postservern så länge du inte flyttar dem till en PST-fil. För IMAP- och HTTP-konton sparas de meddelanden som du har visat i Outlook i en PST-fil, men till skillnad från POP3-konton måste du lägga till PST-filen i din Outlook-profil manuellt med hjälp av kommandot DatafilshanteringArkiv-menyn.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×