Lägga till eller ta bort ett e-postkonto

Innan du kan skicka och ta emot e-postmeddelanden med Microsoft Outlook 2010 måste du lägga till och konfigurera ett e-postkonto. Om du har använt en tidigare version av Microsoft Outlook på samma dator där du har installerat Outlook 2010 importeras dina kontoinställningar automatiskt.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Om e-postkonton

Lägga till ett e-postkonto första gången du startar Outlook 2010

Lägga till ett e-postkonto i Outlook

Lägga till ett e-postkonto

Om e-postkonton

I Outlook finns funktioner för Microsoft Exchange, POP3 och IMAP-konton. Du får konfigurationsinformationen du behöver för att kunna konfigurera e-postkontot i Outlook från din internetleverantör eller e-postadministratör.

Dina e-postkonton finns samlade i en profil. En profil består av konton, datafiler och inställningar med information om var dina e-postmeddelanden sparas. När du kör Outlook för första gången skapas automatiskt en ny profil. Du hittar mer information om profiler i Skapa en profil.

Överst på sidan

Lägga till ett e-postkonto första gången du startar Outlook 2010

Om du inte har använt Outlook tidigare eller om du installerar Outlook 2010 på en ny dator startas funktionen Automatiska kontoinställningar automatiskt och kan du konfigurera kontoinställningarna för dina e-postkonton. Du behöver bara ange ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord. Om det inte går att konfigurera e-postkontot automatiskt måste du ange den ytterligare information som krävs manuellt.

 1. Starta Outlook.

 2. Klicka på Nästa när du uppmanas att konfigurera ett e-postkonto.

  Startfönster för Outlook 2010

 3. Om du vill lägga till ett e-postkonto klickar du på Ja och sedan på Nästa.

 4. Ange namn, e-postadress och lösenord och klicka sedan på Nästa.

  Dialogrutan Lägg till nytt konto visas med valt e-postkonto

  Om du anger en e-postadress som slutar på outlook.com eller msn.com måste du lägga till e-postkontot med Microsoft Outlook Hotmail Connector. Du hittar mer information om hur du lägger till dessa typer av e-postkonton i Använda ett Outlook.com-konto i Outlook.

  Obs!: Om datorn är ansluten till en nätverksdomän i en organisation som använder Microsoft Exchange Server infogas din e-postinformation automatiskt. Lösenordsrutan visas inte eftersom ditt nätverkslösenord används.

  En förloppsindikator visas medan kontot konfigureras. Installationen kan ta flera minuter.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att e-postserverinställningarna konfigureras

  Om du inte kan konfigurera kontot på första försöket kan du försöka igen med en okrypterad anslutning till e-postservern. Klicka på Nästa för att fortsätta om du ser det här meddelandet. Om du inte kan konfigurera via den okrypterade anslutningen heller så går det inte att konfigurera e-postkontot automatiskt.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att kontot inte kunde konfigureras

  Klicka på Försök igen eller markera kryssrutan Konfigurera serverinställningar manuellt. Du kan läsa mer i Lägga till ett e-postkonto med hjälp av avancerade inställningar.

  När du har lagt till kontot kan du klicka på Lägg till konto och lägga till fler konton.

  Meddelande att kontot har konfigurerats

 5. Klicka på Slutför när du vill avsluta dialogrutan Lägg till nytt konto.

Överst på sidan

Lägga till ett e-postkonto i Outlook

De flesta lägger till ett e-postkonto när de använder Outlook första gången, men det går att lägga till det första eller ytterligare e-postkonton när som helst.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Lägg till konto under Kontoinformation.

  Backstage-vy och kommandot Lägg till konto

 3. Ange namn, e-postadress och lösenord och klicka sedan på Nästa.

  Dialogrutan Lägg till nytt konto visas med valt e-postkonto

  Om du anger en e-postadress som slutar på outlook.com eller msn.com måste du lägga till e-postkontot med Microsoft Outlook Hotmail Connector. Du hittar mer information om hur du lägger till dessa typer av e-postkonton i Använda ett Outlook.com-konto i Outlook.

  Obs!: Om datorn är ansluten till en nätverksdomän i en organisation som använder Microsoft Exchange Server infogas din e-postinformation automatiskt. Lösenordsrutan visas inte eftersom ditt nätverkslösenord används.

  En förloppsindikator visas medan kontot konfigureras. Installationen kan ta flera minuter.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att e-postserverinställningarna konfigureras

  Om du inte kan konfigurera kontot på första försöket kan du försöka igen med en okrypterad anslutning till e-postservern. Klicka på Nästa för att fortsätta om du ser det här meddelandet. Om du inte kan konfigurera via den okrypterade anslutningen heller så går det inte att konfigurera e-postkontot automatiskt.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att kontot inte kunde konfigureras

  Klicka på Försök igen eller markera kryssrutan Konfigurera serverinställningar manuellt. Du kan läsa mer i Lägga till ett e-postkonto med hjälp av avancerade inställningar.

  När du har lagt till kontot kan du klicka på Lägg till konto och lägga till fler konton.

  Meddelande att kontot har konfigurerats

 4. Klicka på Slutför när du vill avsluta dialogrutan Lägg till nytt konto.

  Om du la till ett Exchange Server-konto måste du avsluta och starta om Outlook innan kontot visas och går att använda i Outlook.

Obs!:  Om din profil redan innehåller ett Microsoft Exchange Server-konto och du vill lägga till ytterligare ett måste du använda Automatiska kontoinställningar. Om du vill konfigurera ytterligare ett Exchange Server-konto manuellt måste du avsluta Outlook och sedan använda modulen E-post på Kontrollpanelen.

Överst på sidan

Ta bort ett e-postkonto

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar på fliken Kontoinformation, och sedan på Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 3. Välj det e-postkonto du vill ta bort och klicka på Ta bort.

 4. Bekräfta att du vill ta bort kontot med Ja.

Om du vill ta bort ett e-postkonto från en annan profil måste du avsluta Outlook och starta om med den andra profilen. Följ sedan stegen ovan. Du kan också göra så här:

 1. Avsluta Outlook.

 2. Öppna Kontrollpanelen och klicka eller dubbelklicka på E-post.

Var finns E-post på Kontrollpanelen?

E-post kan visas på olika platser på Kontrollpanelen beroende på vilken version av operativsystemet Microsoft Windows du använder, vilken kontrollpanelsvy du valt, om du har ett operativsystem med 32 eller 64 bitar och om du har en version av Outlook 2010.

Det enklaste sättet att hitta E-post är att öppna Kontrollpanelen i Windows och skriva E-post i rutan Sök överst i fönstret. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du E-post i rutan Adress.

Obs!:  Ikonen E-post visas när Outlook startas för första gången.

På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

 1. Klicka på E-postkonton.

 2. Markera kontot och klicka sedan på Ta bort.

 3. Bekräfta att du vill ta bort kontot med Ja.

  Meddelanden: 

  • När du tar bort ett POP3- eller IMAP-e-postkonto tas inte de objekt som har skickats och tagits emot med kontot bort. Om du använder ett POP3-konto kan du fortfarande arbeta med dina objekt med Outlook-datafil (.pst).

  • Om du använder ett Exchange-konto lagras dina data på e-postservern tills du flyttar dem till en Outlook-datafil (.pst).

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×