Lägga till eller ta bort ett e-postkonto

Innan du kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden med Microsoft Outlook 2010 måste du lägga till och konfigurera ett e-postkonto. Om du har använt en tidigare version av Microsoft Outlook på samma dator där du har installerat Outlook 2010 importeras dina kontoinställningar automatiskt.

I den här artikeln

Om e-postkonton

Lägga till ett e-postkonto när du startar Outlook 2010 för första gången

Lägga till ett e-postkonto i Outlook

Ta bort ett e-postkonto

Om e-postkonton

Outlook stöder Microsoft Exchange, POP3- och Internet Message Access Protocol (IMAP)-konton. Din ISP eller e-postadministratör kan ge dig den konfigureringsinformation du behöver för att manuellt skapa ett e-postkonto i Outlook.

E-postkonton ingår i profiler. En profil består av konton, datafiler och inställningar som ger information om var dina e-postmeddelanden lagras. När du startar Outlook första gången skapas automatiskt en ny profil. Mer information om profiler finns i Skapa en profil.

Överst på sidan

Lägga till ett e-postkonto när du startar Outlook 2010 för första gången

Om det är första gången du använder Microsoft Outlook eller om du installerar Outlook 2010 på en ny dator, startas funktionen Automatiska kontoinställningar automatiskt och hjälper dig att konfigurera kontoinställningarna för dina e-postkonton. För den här konfigurationen behöver du endast ange ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord. Om ditt e-postkonto inte kan konfigureras automatiskt måste du manuellt ange övrig nödvändig information.

 1. Starta Outlook.

 2. När du uppmanas att konfigurera ett e-postkonto klickar du på Nästa.

  Startfönster för Outlook 2010

 3. Om du vill lägga till ett e-postkonto klickar du på Ja och sedan på Nästa.

 4. Ange namn, e-postadress och lösenord och klicka sedan på Nästa.

  Dialogrutan Lägg till nytt konto visas med valt e-postkonto

  Om du anger en e-postadress som slutar med hotmail.com eller msn.com måste du använda Microsoft Outlook Connector för Windows Live Hotmail för att lägga till e-postkontot. Mer information om hur du lägger till dessa typer av e-postkonton finns i Använda ett Windows Live Hotmail-konto i Outlook.

  Obs!    Om datorn är ansluten till en nätverksdomän i en organisation som använder Microsoft Exchange, infogas din e-postinformation automatiskt. Lösenordsrutan visas inte eftersom ditt nätverkslösenord används.

  En förloppsindikator visas när kontot konfigureras. Konfigurationen kan ta flera minuter.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att e-postserverinställningarna konfigureras

  Om det första försöket att konfigurera kontot misslyckas kan du försöka igen med en okrypterad anslutning till e-postservern. Fortsätt genom att klicka på Nästa när det här meddelandet visas. Om även den okrypterade anslutningen misslyckas kan ditt e-postkonto inte konfigureras automatiskt.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att kontot inte kunde konfigureras

  Klicka på Försök igen eller markera kryssrutan Konfigurera serverinställningar manuellt. Mer information finns i Lägga till ett e-postkonto genom att använda avancerade inställningar.

  När kontot har lagts till kan du lägga till fler konton genom att klicka på Lägg till ett annat konto.

  Meddelande att kontot har konfigurerats

 5. Stäng dialogrutan Lägg till nytt konto genom att klicka på Slutför.

Överst på sidan

Lägga till ett e-postkonto i Outlook

De flesta användare lägger till ett e-postkonto första gången de använder Outlook men det första, eller ytterligare, e-postkonton kan läggas till när som helst.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Lägg till konto under Kontoinformation.

  Backstage-vy och kommandot Lägg till konto

 3. Ange namn, e-postadress och lösenord och klicka sedan på Nästa.

  Dialogrutan Lägg till nytt konto visas med valt e-postkonto

  Om du anger en e-postadress som slutar med hotmail.com eller msn.com måste du använda Microsoft Outlook Connector för Windows Live Hotmail för att lägga till e-postkontot. Mer information om hur du lägger till dessa typer av e-postkonton finns i Använda ett Windows Live Hotmail-konto i Outlook.

  Obs!    Om datorn är ansluten till en nätverksdomän i en organisation som använder Microsoft Exchange, infogas din e-postinformation automatiskt. Lösenordsrutan visas inte eftersom ditt nätverkslösenord används.

  En förloppsindikator visas när kontot konfigureras. Konfigurationen kan ta flera minuter.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att e-postserverinställningarna konfigureras

  Om det första försöket att konfigurera kontot misslyckas kan du försöka igen med en okrypterad anslutning till e-postservern. Fortsätt genom att klicka på Nästa när det här meddelandet visas. Om även den okrypterade anslutningen misslyckas kan ditt e-postkonto inte konfigureras automatiskt.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att kontot inte kunde konfigureras

  Klicka på Försök igen eller markera kryssrutan Konfigurera serverinställningar manuellt. Mer information finns i Lägga till ett e-postkonto genom att använda avancerade inställningar.

  När kontot har lagts till kan du lägga till fler konton genom att klicka på Lägg till ett annat konto.

  Meddelande att kontot har konfigurerats

 4. Om du vill stänga dialogrutan Lägg till nytt konto klickar du på Slutför.

  Om du lade till ett Exchange Server-konto måste du avsluta och starta om Outlook innan du kan visa och använda kontot i Outlook.

Obs!    Om du vill lägga till ett Microsoft Exchange Server-konto i en profil där det redan finns ett Microsoft Exchange Server-konto måste du använda Automatiska kontoinställningar. Om du vill konfigurera det ytterligare Exchange Server-kontot måste du avsluta Outlook och sedan använda E-post-modulen i Kontrollpanelen.

Överst på sidan

Ta bort ett e-postkonto

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar i Kontoinformation och klicka sedan på Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 3. Markera det e-postkonto som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

 4. När du uppmanas att bekräfta borttagningen klickar du på Ja.

Om du vill ta bort ett e-postkonto från en annan profil avslutar du och startar om Outlook med den andra profilen och följer föregående steg. Du kan också ta bort konton från andra profiler genom att göra följande:

 1. Avsluta Outlook.

 2. Klicka eller dubbelklicka på E-post på Kontrollpanelen.

Var finns E-post på Kontrollpanelen?

E-post visas på olika platser på Kontrollpanelen beroende på version av operativsystemet Microsoft Windows, vilken vy du har valt för Kontrollpanelen, om ett 32-bitars eller 64-bitars operativsystem är installerat och om Outlook 2010 är installerat.

Det enklaste sättet att hitta E-post är att öppna Kontrollpanelen i Windows och gå till rutan Sök högst upp i fönstret. Där skriver du E-post. I Kontrollpanelen i Windows XP skriver du E-post i rutan Adress.

Obs!   Ikonen E-post visas när Outlook startas för första gången.

På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

 1. Klicka på E-postkonton.

 2. Markera kontot och klicka sedan på Ta bort.

 3. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen .

  Meddelanden  

  • När du tar bort ett POP3- eller IMAP-konto försvinner inte de objekt som har skickats och tagits emot med kontot. Om du använde ett POP3-konto kan du fortfarande visa Outlook-datafil (.pst) och arbeta med dina objekt.

  • Om du använder ett Exchange-konto finns dina data kvar på e-postservern så länge du inte flyttar dem till en Outlook-datafil (.pst).

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk