Lägga till eller ta bort en figurfyllning eller figureffekt

Du kan ändra utseende på en figur genom att ändra dess fyllning eller genom att lägga till effekter, t.ex. skugga, ljussken, reflektion, mjuka kanter, fasning eller tredimensionell (3D) rotation.

Artikelinnehåll

Översikt över fyllningar, toningar och effekter

Lägga till eller ändra en figurfyllning

Lägga till eller ändra en figureffekt

Ta bort en figurfyllning

Ta bort en figureffekt

Översikt över fyllningar, toningar och effekter

En fyllning syftar på insidan av en figur. När du ändrar fyllningsfärg för en figur, kan du också lägga till en struktur, bild eller toning till fyllningen. En toning är en graduell övergång mellan färger och nyanser, vanligtvis från en färg till en annan eller från en nyans till en annan nyans av samma färg.

SmartArt-grafik med figurer med enfärgad fyllning och gradvis toning

Om du ändrar fyllningsfärgen för en figur påverkas bara insidan eller framsidan av figuren. Om du vill lägga till en annan effekt, t.ex. en skugga, och vill använda en annan färg för effekten måste du ändra färgen på skuggan separat.

En 3D-effekt tillför djup till figuren. Du kan lägga till en inbyggd kombination av 3D-effekter till en figur, eller lägga till enskilda effekter. Du kan lägga till kombinationer av enskilda effekter till en figur i följande Microsoft Office 2007-systemet-program: Excel, Outlook, Word och PowerPoint.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en figurfyllning

I följande Office-version 2007-program: Excel, Outlook, Word och PowerPoint

 1. Klicka på den figur som du vill lägga till en fyllning för.

  Om du vill använda samma fyllning för flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg eller på Ingen fyllning om du inte vill använda någon färg.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

   Tips  Du kan också ändra figurens transparens genom att klicka på Fler fyllningsfärger. Flytta skjutreglaget för Transparens längst ned i dialogrutan Färger eller skriv ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan välja en transparens mellan 0 % (heltäckande, standardinställningen) och 100 % (helt genomskinlig).

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

  • Om du vill lägga till eller ändra en toning pekar du på Toning och klickar på en toning.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en struktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ som du vill använda.

  • I Outlook 2007 och Word 2007 kan du lägga till eller ändra ett mönster genom att klicka på Mönster och sedan välja de alternativ som du vill använda.

I Office Publisher 2007

 1. Klicka på den figur som du vill lägga till en fyllning för.

  Om du vill använda samma fyllning för flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Fyllningsfärg Bild av knapp i verktygsfält Formatering och gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på figuren klickar du på en färg eller på Ingen färg om du inte vill använda någon färg.

   Om du vill byta till en färg som inte visas klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri.

  • Om du vill lägga till eller ändra en toning klickar du på Fyllningseffekter, klickar på fliken Toning och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en struktur klickar du på Fyllningseffekter, klickar på fliken Struktur och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra ett mönster klickar du på Fyllningseffekter, klickar på fliken Mönster och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra ett bild klickar du på Fyllningseffekter, klickar på fliken Bildobjekt och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en nyans klickar du på Fyllningseffekter, klickar på fliken Nyans och väljer de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en figureffekt

I följande Office-version 2007-program: Excel och PowerPoint

 1. Klicka på den figur som du vill lägga till en effekt till.

  Om du vill använda samma effekt för flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en inbyggd kombination av effekter, pekar du på Förval och klickar på den effekt som du vill använda.

   Om du vill anpassa den inbyggda effekten klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på Skugga och klickar på den skugga som du vill använda.

   Om du vill anpassa skuggan klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt, pekar du på Reflektion och klickar på den effekt som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en ljusskenseffekt pekar du på Ljussken och klickar på den effekt som du vill använda.

   Om du vill anpassa färgerna för en ljusskenseffekt klickar du på Fler ljusskensfärger och väljer den färg som du vill använda. Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och klickar på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en mjuk kant pekar du på Mjuka kanter och klickar sedan på den kantstorlek som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på Fasning och klickar sedan på den fasning som du vill använda.

   Om du vill anpassa fasningen klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på den rotation som du vill använda.

   Om du vill anpassa rotationen klickar du på 3D-rotationsalternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

   Meddelanden  

   • Om du vill skapa en anpassad effekt genom att lägga till flera enskilda effekter upprepar du steg 2 ovan.

   • Om du lägger till en 3D-effekt, t.ex. en fasning eller 3D-rotation, till figuren och sedan en mjuk kant, syns ingen skillnad i figuren eftersom 3D-effekten prioriteras högst. Om du tar bort 3D-effekten visas emellertid kanteffekten.

I följande Office-version 2007-program: Outlook och Word

 1. Klicka på den figur som du vill lägga till en effekt till.

  Om du vill använda samma effekt för flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Gör något av följande på fliken Format under Ritverktyg:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga klickar du på pilen bredvid Skuggeffekter i gruppen Skuggeffekter och väljer den skugga som du vill använda.

   Om du vill anpassa färgen på skuggan pekar du på Skuggfärg och klickar på den färg som du vill använda.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-effekt klickar du på pilen bredvid 3D-effekter i gruppen 3D-effekter och väljer de alternativ som du vill använda.

I Office Publisher 2007

 1. Klicka på den figur som du vill lägga till en effekt till.

  Om du vill använda samma effekt för flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Skuggtyp Bild av knapp i verktygsfält Formatering och klicka på det skuggformat som du vill använda.

   Om du vill anpassa skuggans placering eller färg klickar du på Skugginställningar och väljer de alternativ som du vill använda i verktygsfältet Skugginställningar.

  • Klicka på 3D-format Bild av knapp i verktygsfält Formatering och klicka på det 3D-format som du vill använda.

   Om du vill ändra 3D-effektens färg, rotation, djup, riktning, belysning eller ytstruktur klickar du på 3D-inställningar och klickar sedan på de alternativ som du vill använda i verktygsfältet 3D-inställningar.

Obs!  Du kan inte lägga till både en skuggeffekt och en 3D-effekt till samma figur.

Överst på sidan

Ta bort en figurfyllning

I följande Office-version 2007-program: Excel, Outlook, Word och PowerPoint

 1. Klicka på den figur som du vill ta bort en fyllning från.

  Om du vill ta bort samma fyllning från flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg och klicka på Ingen fyllning.

  Gruppen Figurformat

I Office Publisher 2007

 1. Klicka på den figur som du vill ta bort en fyllning från.

  Om du vill ta bort samma fyllning från flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Fyllningsfärg Bild av knapp i verktygsfält Formatering och klicka på Ingen fyllning.

Överst på sidan

Ta bort en figureffekt

I följande Office-version 2007-program: Excel och PowerPoint

 1. Klicka på den figur som du vill ta bort effekten från.

  Om du vill ta bort samma effekt från flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg och gör något av följande:

  Gruppen Figurformat

  • Om du vill ta bort en inbyggd kombination av effekter från figuren pekar du på Förval och klickar på Inga förhandsinställningar.

  • Om du vill ta bort en skuggeffekt från figuren pekar du på Skugga och klickar på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektionseffekt från figuren pekar du på Reflektion och klickar på Ingen reflektion.

  • Om du vill ta bort en ljusskenseffekt från figuren pekar du på Ljussken och klickar på Inget ljussken.

  • Om du vill ta bort mjuka kanter från figuren pekar du på Mjuka kanter och klickar på Inga mjuka kanter.

  • Om du vill ta bort en kant från figuren pekar du på Fasning och klickar på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en 3D-rotation från figuren pekar du på 3D-rotation och klickar på Ingen rotation.

Obs!  Om du har lagt till flera enskilda effekter upprepar du steg 2 ovan för att ta bort alla effekter.

I följande Office-version 2007-program: Outlook och Word

 1. Klicka på den figur som du vill ta bort effekten från.

  Om du vill ta bort samma effekt från flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Gör något av följande på fliken Format under Ritverktyg:

  Bild av grupperna för skugg- och 3D-effekter på fliken Format

  • Om du vill ta bort en skuggeffekt klickar du på pilen bredvid Skuggeffekter i gruppen Skuggeffekter och klickar sedan på Ingen skuggeffekt.

  • Om du vill ta bort en 3D-effekt klickar du på pilen bredvid 3D-effekter i gruppen 3D-effekter och klickar sedan på Ingen 3D-effekt.

I Office Publisher 2007

 1. Klicka på den figur som du vill ta bort effekten från.

  Om du vill ta bort samma effekt från flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en skuggeffekt klickar du på Skuggtyp Bild av knapp i verktygsfält Formatering och klickar sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en 3D-effekt klickar du på 3D-format Bild av knapp i verktygsfält Formatering och klickar sedan på Ingen 3D-effekt.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2007, Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk