Lägga till eller ta bort bildtexter

En beskrivning är en numrerad etikett, t.ex. Figur 1, som du kan lägga till för en bild, en tabell, en ekvation eller ett annat objekt.

En beskrivning med en etikett och ett nummer

1. En etikett som du väljer

2. Ett nummer som infogas av Microsoft Office Word

Du kan variera bildtextetikett och nummerformat för olika typer av objekt, t.ex. Tabell II och Ekvation 1-A. Du kan också lägga till en ny bildtext, t.ex. Foto.

Om du senare lägger till, tar bort eller flyttar beskrivningar, kan du enkelt uppdatera alla beskrivningsnummer samtidigt.

Vad vill du göra?

Lägga till bildtexter

Ta med kapitelnummer i bildtexter

Ta bort en bildtext

Ändra bildtexter

Skapa en tabell utifrån bildtexterna

Lägga till beskrivningar

Du kan lägga till bildtexter till bilder, ekvationer eller andra objekt. Du kan också använda beskrivningarna för att skapa en tabell över objekten med beskrivningar,t.ex. en figurförteckning eller en ekvationsförteckning.

Om objekten i dokumentet är formaterade som flytande objekt, följer du anvisningarna för hur du lägger till beskrivningar till flytande objekt.

Lägga till en bildtext

 1. Markera objektet (tabellen, ekvationen, bilden eller ett annat objekt) som du vill lägga till en beskrivning för.

 2. På fliken Referenser, i gruppen Bildtexter, klickar du på Infoga beskrivning.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Välj den etikett som bäst beskriver objektet i listan Etikett, t.ex. en bild eller en ekvation. Om det inte finns någon passande etikett i listan klickar du på Ny etikett, skriver den nya etiketten i rutan Etikett och klickar på OK.

 4. Skriv valfri text, inklusive skiljetecken, som ska visas efter etiketten.

 5. Välj övriga alternativ som du vill använda.

Obs!: I Microsoft Office Word infogas beskrivningen som text, men ordningsnumret infogas som ett fält. Om beskrivningen liknar {SEQ Table \ * ARABIC} visas fältkoderna i Word i stället för fältresultat. Tryck på ALT+F9 eller högerklicka på fältkoden och klicka sedan på Växla fältkoder på snabbmenyn för att visa fältresultaten.

Lägga till en beskrivning för ett flytande objekt

Om du vill kunna radbryta text runt objektet och beskrivningen, eller om du vill kunna flytta objektet och beskrivningen tillsammans, måste du infoga både objektet och beskrivningen i en textruta.

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga och klicka sedan på Rita textruta.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Dra för att rita textrutan runt objektet i dokumentet.

 3. Klicka på Figurfyllning i gruppen Textruteformat på fliken Format under Verktyg för textruta och klicka sedan på Ingen fyllning.

 4. Under Verktyg för textruta, på fliken Format, i gruppen Ordna, klickar du på Figursättning och klickar sedan på alternativet för figursättning som du använde för objektet.

 5. Klicka på Placera bakom text i gruppen Ordna på fliken Format under Verktyg för textruta.

 6. Markera objektet och klicka på Klipp ut i gruppen Urklipp på fliken Start. Du kan också trycka på CTRL+X.

 7. Klicka i textrutan och sedan på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start. Du kan också trycka på CTRL+V.

 8. Markera objektet.

 9. På fliken Referenser, i gruppen Bildtexter, klickar du på Infoga beskrivning.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 10. Välj den etikett som bäst beskriver objektet i listan Etikett, t.ex. en bild eller en ekvation. Om det inte finns någon passande etikett i listan klickar du på Ny etikett, skriver den nya etiketten i rutan Etikett och klickar på OK.

 11. Skriv valfri text som ska visas efter etiketten.

 12. Markera övriga alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Ta med kapitelnummer i beskrivningar

Om du vill inkludera kapitelnummer i beskrivningar måste du använda ett unikt rubrikformat för kapitelrubrikerna. Om du t.ex. använder formatet Rubrik 1 för kapitelrubrikerna får du inte använda det för annan slags text i dokumentet.

Steg 1: Tillämpa numrering på kapitelrubrikerna i dokumentet

 1. Markera den första kapitelrubriken i dokumentet.

 2. Klicka på pilen bredvid Flernivålista i gruppen Stycke på fliken Start.

  Menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på en definition av en kapitelnumreringslista (en som innehåller texten Rubrik 1 eller Kapitel 1).

  Definitionen av kapitelnumreringslistan tillämpas på rubrikformaten i dokumentet.

 4. Om du vill lägga till nästa numrerade rubrik markerar du rubriken genom att klicka på den och klickar sedan på rubrikformatet i galleriet Snabbformat.

Steg 2: Ta med kapitelnummer i beskrivningar

 1. Markera det objekt som du vill lägga till en beskrivning för.

 2. På fliken Referenser, i gruppen Bildtexter, klickar du på Infoga beskrivning.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Markera det objekt som du vill infoga en beskrivning för i listan Etikett.

 4. Skriv valfri text som ska visas efter etiketten.

 5. Klicka på Numrering.

 6. Markera kryssrutan Inkludera kapitelnummer.

 7. Välj det rubrikformat som tillämpades på kapitelrubriken i listan Kapitlet börjar med format.

 8. Välj ett skiljetecken i listan Använd avgränsare som ska avgränsa kapitelnumret från beskrivningsnumret.

Överst på sidan

Ta bort en bildtext

 1. Välj bildtexten som du vill ta bort från dokumentet.

 2. Tryck på DELETE.

  När du tar bort en bildtext kan du uppdatera återstående bildtexter.

Överst på sidan

Ändra bildtexter

Du kan ändra numreringsformatet, ändra en bildtextetikett eller ändra alla bildtextetiketter i ett dokument och uppdatera alla etiketter i ett dokument när du har gjort ändringar i en eller flera.

Gör något av följande:

Ändra etiketten för en bildtext

 1. Markera den bildtext som ska ändras.

 2. Tryck på DELETE för att ta bort den befintliga bildtexten och tryck sedan på RETUR.

 3. Infoga en ny bildtext som använder den etikett som du vill använda.

Ändra etiketter i alla bildtexter av samma typ

 1. Välj numret för en bildtext som har den etikett som du vill ändra.

  Välj exempelvis om du vill ändra alla förekomster av Figur till Tabell 1 i bildtexten Figur 1.

 2. På fliken Referenser, i gruppen Bildtexter, klickar du på Infoga beskrivning.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. I rutan Etikett klickar du på den etikett som du vill använda eller klickar på Ny etikett.

  Klicka till exempel på Tabell.

Ändra nummerformat för bildtexter

 1. Välj numret för en bildtext som har det nummerformat som du vill ändra.

  Välj exempelvis 1 i bildtexten Figur 1.

 2. På fliken Referenser, i gruppen Bildtexter, klickar du på Infoga beskrivning.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på Numrering.

 4. I rutan Format klickar du på det nummerformat som du vill ha.

  Det bildtextnummer som du valde uppdateras till det nya nummerformatet och så även talen med de andra bildtextnummer som är associerade med den etiketten. Bildtexter som använder en annan etikett kommer inte att uppdateras. Om du till exempel lägger till kapitelnummer för bildtexter som har etiketten Figur, påverkar ändringen inte bildtexter som har etiketten Ekvation.

Uppdatera beskrivningsnummer

Om du infogar en ny bildtext, uppdateras numreringen av beskrivningarna automatiskt i Microsoft Word. Om du tar bort eller flyttar en bildtext måste du uppdatera bildtexterna manuellt.

 1. Markera en eller flera bildtexter som ska uppdateras. Gör något av följande:

  • Om du vill uppdatera en specifik bildtext markerar du den.

  • Om du vill uppdatera alla bildtexter klickar du någonstans i dokumentet och trycker på CTRL+A för att markera hela dokumentet.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Uppdatera fält på snabbmenyn.

Tips: Du kan även uppdatera bildtexter genom att markera en bildtext eller hela dokumentet och sedan trycka på F9.

Överst på sidan

Skapa en tabell utifrån bildtexterna

 1. Placera markören där du vill infoga en figurförteckning i dokumentet.

 2. På fliken Referenser, i gruppen Bildtexter, klickar du på Infoga figurförteckning.

 3. I dialogrutan Figurförteckning väljer du den etikett som du vill använda i listan Bildtextetikett under Allmänt.

  Om dokumentet innehåller bildtexter med olika etiketter och du vill ta med alla bildtexterna i en figurförteckning klickar du på Alternativ, markerar kryssrutan Format och väljer sedan Bildtext i listan.

Tips: Om du gör ändringar i bildtexterna i dokumentet kan du uppdatera figurförteckningen genom att markera den och trycka på F9.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×