Lägga till eller ta bort beskrivningar

En beskrivning är en numrerad etikett, till exempel Bild 1 som du kan lägga till i en bild, en tabell, en ekvation eller något annat objekt.

En beskrivning med en etikett och ett nummer

1. Etikett som du väljer

2. Nummer som Microsoft Office Word infogar åt dig

Du kan variera beskrivningens etikett och nummerformat för olika typer av objekt – till exempel Tabell II och Ekvation 1-A. Du kan också skapa en ny beskrivningsetikett, till exempel Foto.

Om du lägger till, tar bort eller flyttar beskrivningar i ett senare skede kan du enkelt uppdatera alla beskrivningsnummer på en gång.

Vad vill du göra?

Lägga till beskrivningar

Lägga till kapitelnummer i beskrivningar

Ta bort en beskrivning

Ändra beskrivningar

Skapa en tabell baserad på beskrivningarna

Lägga till beskrivningar

Du kan lägga till beskrivningar för bilder, ekvationer och andra objekt. Du kan också använda beskrivningarna om du vill skapa en tabell med de beskrivna objekten  – till exempel en tabell med siffror eller ekvationer.

Om objekten i dokumentet är formaterade som flytande objekt följer du instruktionerna för att lägga till beskrivningar för flytande objekt.

Lägga till en beskrivning

 1. Markera det objekt (tabell, ekvation, bild eller annat objekt) som du vill lägga till en beskrivning för.

 2. Klicka på Infoga beskrivning i gruppen Beskrivning på fliken Referenser.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Markera den etikett som bäst beskriver objektet i listan Etikett, till exempel en bild eller en ekvation. Klicka på Ny etikett, om inte den rätta etiketten visas i listan, skriv in namnet på den nya etiketten i rutan Etikett och klicka sedan på OK.

 4. Ange valfri text, inklusive interpunktion, som du vill ha efter etiketten.

 5. Markera önskade alternativ.

Obs!  Beskrivningarna läggs till som text men den löpande numrering av beskrivningen infogas som ett fält. Om beskrivningen visas som {SEQ Table \* ARABIC}, visas fältkod i stället för fältresultat. Om du vill se fältresultaten trycker du på ALT+F9, eller högerklickar på fältkoden och klickar sedan på Växla fältkoder på snabbmenyn.

Lägg till en beskrivning för ett flytande objekt

Om du vill kunna figursätta text runt objekt och beskrivning, eller om du vill kunna flytta objektet och beskrivningen tillsammans måste du infoga både objektet och beskrivningen i en textruta.

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga och klicka sedan på Rita textruta.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Rita genom att dra textrutan över objektet i dokumentet.

 3. Klicka på Figurfyllning i gruppen Textruteformat på fliken Format under Verktyg för textruta och klicka sedan på Ingen fyllning.

 4. Klicka på Figursättning i gruppen Ordna på fliken Format under Verktyg för textruta och klicka sedan på det figursättningsalternativ som du använde för objektet.

 5. Klicka på Placera bakom text i gruppen Ordna på fliken Format under Verktyg för textruta.

 6. Markera objektet och klicka på Klipp ut i gruppen Urklipp på fliken Start eller tryck på CTRL+X.

 7. Klicka i textrutan och sedan på Klipp ut i gruppen Urklipp på fliken Start eller tryck på CTRL+V.

 8. Markera objektet.

 9. Klicka på Infoga beskrivning i gruppen Beskrivning på fliken Referenser.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 10. Markera den etikett som bäst beskriver objektet i listan Etikett, till exempel en bild eller en ekvation. Klicka på Ny etikett, om inte den rätta etiketten visas i listan, skriv in namnet på den nya etiketten i rutan Etikett och klicka sedan på OK.

 11. Ange valfri text som du vill ha efter etiketten.

 12. Markera övriga alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till kapitelnummer i beskrivningar

Du måste använda en unik rubrikformat för kapitelrubriker om du vill inkludera kapitelnummer i rubriker. Om du till exempel använder Rubrik 1 för kapitelrubriker får du inte använda Rubrik 1 för annan text i dokumentet.

Steg 1: Numrera kapitelrubrikerna i dokumentet

 1. Markera den första kapitelrubriken i dokumentet.

 2. Klicka på pilen bredvid Flernivålista i gruppen Stycke på fliken Start.

  Menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på en beskrivning av en lista över kapitelnummer (som innehåller texten Rubrik 1 eller Kapitel 1).

  Beskrivningen av listan över kapitelnummer används för rubrikformaten i dokumentet.

 4. När du vill lägga till nästa numrerade rubrik markerar du rubriken och klickar på rubrikformatet i snabbformatsgalleriet.

Steg 2: Lägga till kapitelnummer i beskrivningar

 1. Markera det objekt du vill lägga till en beskrivning för.

 2. Klicka på Infoga beskrivning i gruppen Beskrivning på fliken Referenser.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Markera i listan Etikett de element som du vill infoga en beskrivning i.

 4. Ange valfri text som du vill ha efter etiketten.

 5. Klicka på Numrerad lista.

 6. Markera kryssrutan Inkludera kapitelnummer.

 7. Markera den rubrikformatmall som du vill använda för kapitelrubrikerna i listan Kapitel börjar med format.

 8. Markera vilket skiljetecken du vill använda för att skilja kapitelnumret från numret på beskrivningen i listan Använd avgränsare.

Överst på sidan

Ta bort en beskrivning

 1. Markera den beskrivning du vill ta bort från dokumentet.

 2. Tryck på DEL.

  När du har tagit bort en beskrivning kan du uppdatera återstående beskrivningar.

Överst på sidan

Ändra beskrivningar

Du kan ändra nummerformat, etiketten på en beskrivning eller alla beskrivningsetiketter i ett dokument och uppdatera alla etiketterna i ett dokument när du har ändrat en eller flera av dem.

Gör något av följande:

Ändra etikett i en enskild beskrivning

 1. Markera den beskrivning som du vill ändra.

 2. Tryck på DEL om du vill ta bort den befintliga beskrivningen och tryck på RETUR.

 3. Infoga en ny beskrivning med den etikett du vill använda.

Ändra etiketter i beskrivningar av samma typ

 1. Markera numret på den beskrivning vars etikett du vill ändra.

  Om du vill ändra alla förekomster av Bild till Tabell markerar du 1 i beskrivningen av Bild 1.

 2. Klicka på Infoga beskrivning i gruppen Beskrivning på fliken Referenser.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på den etikett du vill använda i rutan Etikett eller klicka på Ny etikett.

  Klicka till exempel på Tabell.

Ändra nummerformat i beskrivningar

 1. Markera numret på den beskrivning vars nummerformat du vill ändra.

  Markera till exempel1 i beskrivningen av Bild 1.

 2. Klicka på Infoga beskrivning i gruppen Beskrivning på fliken Referenser.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på Numrerad lista.

 4. Klicka på det nummerformat du vill använda i rutan Format.

  Det beskrivningsnummer du markerade uppdateras till det nya nummerformatet, och det gör även övriga beskrivningsnummer som hör ihop med den etiketten. Beskrivningar med andra etiketter uppdateras inte. Om du till exempel lägger till kapitelnummer för beskrivningar med bildetikett kommer ändringen inte att påverka beskrivningar med ekvationsetikett.

Uppdatera beskrivningsnummer

Om du infogar en ny beskrivning uppdateras numreringen automatiskt. Om du tar bort eller flyttar en beskrivning måste du däremot uppdatera beskrivningarna manuellt.

 1. Markera en eller flera beskrivningar som du vill uppdatera. Gör något av följande:

  • Om du vill uppdatera en specifik beskrivning markerar du den.

  • Klicka någonstans i dokumentet, tryck på CTRL+A och markera hela dokumentet om du vill uppdatera alla beskrivningar.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Uppdatera fält på snabbmenyn.

Tips  Du kan även uppdatera beskrivningar genom att trycka på F9 när du har markerat en viss beskrivning eller hela dokumentet.

Överst på sidan

Skapa en tabell baserad på beskrivningarna

 1. Placera markören på den plats i dokumentet där du vill infoga en siffertabell.

 2. Klicka på Infoga figurförteckning i gruppen Beskrivning på fliken Referenser.

 3. Markera önskad etikett i listan Etikett under Allmänt i dialogrutan Figurförteckning.

  Om dokumentet innehåller beskrivningar med andra etiketter och du vill ha med alla beskrivningar i samma tabell klickar du på Alternativ, markerar kryssrutan Format och markerar sedan Beskrivning i listan.

Tips  Om du ändrar beskrivningarna i dokumentet kan du uppdatera siffertabellen genom att markera den och trycka på F9.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk