Lägga till eller ändra ett snabbformat för figurer

Du kan använda ett fördefinierat, professionellt format för SmartArt-grafik eller figurer genom att tillämpa ett Snabbformat på alla figurer i SmartArt-grafiken, på några figurer i SmartArt-grafiken eller på figurer som du har lagt till i dokumentet.

Artikelinnehåll

Snabbformat – översikt

Lägga till eller ändra ett snabbformat för SmartArt-grafik

Lägga till eller ändra ett snabbformat för en figur

Snabbformat – översikt

Snabbformat är kombinationer av olika formateringsalternativ och visas i form av miniatyrbilder i de olika snabbformatsgallerierna. När du placerar muspekaren över miniatyren för ett snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar SmartArt-grafiken eller figuren.

Snabbformat för SmartArt-grafik (SmartArt-format) omfattar kanter, skuggor, linjeformat, toningar och tredimensionella (3D) perspektiv. Prova olika kombinationer av SmartArt-format och färger tills du hittar en kombination som passar det budskap som du vill förmedla. Du kan välja en layout, ett SmartArt-format och en passande färgvariation och sedan ändra layouten igen, utan att SmartArt-formatet eller färgerna i SmartArt-grafiken påverkas. 

När du använder SmartArt-format används temaeffekter för tema för figurerna i SmartArt-grafiken. Figurer kan exempelvis ha tjocka linjer eller kanter, medan pilarna har ett diskretare format. Du kan också använda färger från temafärger i dokumentet på olika sätt, och exempelvis ändra färg på kantlinjen för en figur. Om du vill kan du använda samma färger och SmartArt-format för att därigenom skapa ett enhetligt och professionellt utseende.

Du kan använda figurer som visas med kanter och djup eller som roterar i 3D. Om du vill konvertera SmartArt-grafik till 3D använder du ett 3D-SmartArt-format. Du kan också tillämpa en 3D-rotation för varje figur manuellt. Om hela SmartArt-grafiken är tredimensionell (även kallad scenanpassad 3D) kan du fortsätta att redigera texten och formateringen för varje enskild figur, men du kan inte flytta eller ändra storlek på figurerna. Du kan bara flytta eller ändra storlek på figurer i en tvådimensionell scen. Om du vill växla mellan 2D och 3D klickar du på Redigera i 2D i gruppen Figurer på fliken Format, under SmartArt-verktyg. Knappen Redigera i 2D låser tillfälligt upp SmartArt-grafiken för redigering så att du kan flytta och ändra storlek på figurerna, men 3D-formatet används fortfarande för SmartArt-grafiken och visas när du klickar på Redigera i 2D igen. När SmartArt-grafiken visas i en 3D-scen kan du rotera den som en helhet och placera ljuskällor och "kameran" så att det ser ut som om hela SmartArt-grafiken skjuter ut från skärmen. 

SmartArt-format påverkar hela SmartArt-grafiken, medan snabbformat för figurer (figurformat) bara påverkar den markerade figuren. Du kan anpassa en figur manuellt genom att ändra färg, effekter eller kantlinje eller genom att ersätta den med en annan figur. Anpassa SmartArt-grafiken när du har valt innehåll och layout eftersom vissa typer av anpassningar, som kanske inte passar i den nya layouten, inte tillämpas. Mer information om hur du byter layout för SmartArt-grafik finns i avsnittet Byta layout eller typ för SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra ett snabbformat för SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafiken som du vill använda ett annat SmartArt-format för.

 2. Klicka på det SmartArt-format som du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen Design under SmartArt-verktyg i menyfliksområdet

  Om du vill visa fler SmartArt-format klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

Tips!    

 • Vilka SmartArt-format som är tillgängliga beror på det underliggande tema. Om du exempelvis klistrar in en SmartArt-grafik som skapats i en Microsoft Office PowerPoint 2007-presentation och som har temat "A" i ett Microsoft Office Word 2007-dokument som har temat "B", används temat "B" i stället för temat "A" i SmartArt-grafiken.

 • Om du anpassar SmartArt-grafiken och sedan väljer ett SmartArt-format som innehåller liknande anpassningar, bevaras inte anpassningen. Om du exempelvis ändrar 3D-rotationen för SmartArt-grafiken och sedan använder ett annat 3D-SmartArt-format, åsidosätter SmartArt-formatet de ändringar du gjort.

 • Om du använder ett SmartArt-format för SmartArt-grafiken och sedan anpassar SmartArt-grafiken kan du tillämpa ett annat SmartArt-format för att snabbt få tillbaka det professionella utseendet.

 • Om du vill använda samma snabbformat för SmartArt-grafiken och en figur gör du följande:

  1. Klicka på SmartArt-grafiken och sedan på något av de första fem formaten i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  2. Klicka på figuren och sedan på samma format som du valde i steg 1 i gruppen Figurformat på fliken Format.

 • Om du vill förhindra att SmartArt-grafiken får en alltför framträdande plats i förhållande till själva budskapet bör du använda 3D-SmartArt-format med sparsamhet.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra ett snabbformat för en figur

 1. Klicka på den figur som du vill använda ett nytt eller ett annat figurformat för.

 2. Gör något av följande:

  • Om figuren är en del av en SmartArt-grafik klickar du på det figurformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg.

   Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

   Om du vill visa fler figurformat klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

  • Om figuren inte är en del av SmartArt-grafik klickar du på det figurformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

   Bild av fliken Format under Ritverktyg

   Om du vill visa fler figurformat klickar du på knappen Mer Bild av knapp .

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×