Lägga till bakgrundsbild, bakgrundsfärg och vattenstämpel på bilderna

Formatering av färgerna och bakgrunden i dina bilder är ett bra sätt att skapa en visuellt intressant presentation och verkligen göra den till din egen.

 1. Klicka på den presentationsbild som du vill lägga till en bakgrundsbild på.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i presentationen klickar du på den första och håller sedan ned CTRL medan du klickar på de övriga.

 2. Gå till Design > Bakgrundsformat > Formatera bakgrund.

 3. Välj Fyllning > Bild eller strukturfyllning.

  Bakgrundsformat

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en bild från en fil klickar du på Fil och väljer sedan den bild du vill använda.

  • Om du vill klistra in en bild som du har kopierat klickar du på Urklipp.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill använda bilden som bakgrund på bara de markerade presentationsbilderna klickar du på Stäng.

  • Om du vill använda bilden som bakgrund på alla bilderna i presentationen klickar du på Använd för alla.

 1. Klicka på den bild som du vill lägga till en bakgrundsfärg på.

  Tips: Om du vill markera flera bilder klickar du på den första och håller sedan ned CTRL medan du klickar på de övriga.

 2. Gå till Design > Bakgrundsformat > Formatera bakgrund.

 3. Välj Fyllning > Hel fyllning.

  Formatera bakgrund

 4. Välj Färg Bild av knapp och välj sedan den färg du vill använda.

  Om du vill se fler färgalternativ väljer du Fler färger och sedan en färg på fliken Standard eller blanda en färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar dokumentets tema.

  Tips!: Om du vill ändra bakgrundens transparens använder du skjutreglaget Transparens.

  Du kan variera genomskinligheten i procent från 0 % (täckande, vilket är standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

 5. Gör något av följande:

  • Om du bara vill använda färgen på de bilder som du har markerat klickar du på Stäng.

  • Om du vill använda färgen på alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla.

 1. Klicka på den bild du vill lägga till en vattenstämpel på.

  Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation går du till Visa > Bildbakgrund.

  Bildbakgrundsvy

  Obs!: Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera masterbilder kan det vara bra att låta bli att lägga till bakgrunden på dessa bakgrundsbilder, eftersom du annars riskerar att presentationen ändras på ett sätt som du inte har tänkt dig. Alternativet är att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. Välj fliken Infoga i menyfliksområdet och gör något av följande.

  • Om du vill använda en bild som vattenstämpel väljer du Bild, väljer bilden och klickar på Infoga.

  • Om du vill klistra in en bild som du har kopierat väljer du Urklipp.

 3. Om du vill justera storleken högerklickar du på bilden på presentationsbilden och klickar på Storlek och läge på snabbmenyn.

 4. Öka eller minska sedan inställningarna i rutorna Höjd och Bredd under Anpassa i rutan Storlek.

  Tips!

  • Om du vill behålla proportionerna mellan höjd och bredd även om du ändrar storleken markerar du kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet.

  • Om du vill centrera bilden på presentationsbilden markerar du kryssrutan Relativt originalbildens storlek.

 5. Om du vill flytta bilden eller ClipArt-objektet på presentationsbilden klickar du på fliken Position och anger inställningar för önskad position i rutorna Vågrät och Lodrätt .

 6. Klicka på Färg i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format och sedan på den färgton som du vill använda under Ändra färg.

  Gruppen Justera

  Tips: Om flikarna Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat bilden.

 7. Under Bildverktyg går du till Format > Korrigering >Alternativ för bildkorrigeringar. Under Ljusstyrka och kontraster väljer du sedan procenttalet för ljusstyrkan du vill ha.

  vattenstämpel

  placera längst bak

 8. Om du vill placera vattenstämpeln längst bak på bilen går du till Format > Bildverktyg, klickar på pilen bredvid Flytta bakåt och klickar sedan på Placera längst bak.

Du kan använda text eller ett WordArt som vattenstämpel när du vill ange att presentationen är t.ex. ett utkast eller konfidentiell.

 1. Klicka på den presentationsbild där du vill lägga till en vattenstämpel i form av en textruta eller ett WordArt-objekt.

  Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation går du först till Visa > Bildbakgrund.

  Bildbakgrundsvy

  Obs!: Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera masterbilder kan det vara bra att låta bli att lägga till bakgrunden på dessa bakgrundsbilder, eftersom du annars riskerar att presentationen ändras på ett sätt som du inte har tänkt dig. Alternativet är att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. Välj fliken Infoga och gör något av följande:

  • Om du vill använda en textruta väljer du Textruta och drar den sedan till önskad storlek.

  • Om du vill använda ett WordArt-objekt väljer du WordArt.

   I gruppen Text

 3. Skriv den text som du vill visa i vattenstämpeln i textrutan eller WordArt-rutan.

 4. Om du vill ändra vattenstämpelns placering klickar du på textrutan eller WordArt-objektet. När pekaren ändrar utseende till en Korspil drar du rutan eller WordArt-objektet till önskad plats.

 5. Om du vill placera vattenstämpeln längst bak på bilen går du till Format > Bildverktyg, klickar på pilen bredvid Flytta bakåt och klickar sedan på Placera längst bak.

 6. Tips: Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en textruta eller ett WordArt-objekt.

Mer information finns i

Lägga till en vattenstämpel på ett foto i PowerPoint

Ta bort eller ändra det aktuella temat

Vad är ett tema?

Lägga till färg och format i en presentation med hjälp av ett tema

Skillnaden mellan mallar och teman i PowerPoint

Skapa och spara en presentation som en mall

Använda en eller flera bildbakgrunder i en presentation

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×