Lägga till användare i Office 365 för företag

Det lättaste sättet att lägga till användare i Office 365 är att lägga till dem när du konfigurerar tjänsten för första gången med konfigurationsguiden, men du kan också lägga till fler användare i Office 365 när du vill efter den första konfigurationen.

Informationen i den här artikeln gäller dig som har Office 365-prenumerationer för företag och ideella organisationer.

Lägga till användare i Office 365 efter den första installationen

Skapa Office 365-konton i små organisationer   

Svårighetsgrad   

Lägga till användare individuellt. Använd den här metoden när du bara har några få användare som ska läggas till i Office 365.

Lätt

Lägga till flera användare samtidigt. Använd den här metoden om du vill skapa en grupp av användarkonton från en lista med personer i ett kalkylblad.

Medel

Skapa eller redigera användare (Small Business). Använd de här instruktionerna för att lägga till en användare i taget eller i grupp. Använd de här instruktionerna endast om du har ett Office 365 Small Business-abonnemang.

Lätt och medel

Skapa Office 365-konton i stora organisationer   

Svårighetsgrad   

Lägga till användare i Office 365 med Windows PowerShell. Använd den här metoden för att automatisera processen att skapa Office 365-konton och tilldela licenser. Välj det här alternativet om du redan vet hur du använder cmdlets i Windows PowerShell.

Medel

Använda verktyget Azure Active Directory Connect. Använd verktyget AAD Connect för att kopiera Active Directory-användarkonton och andra Active Directory-objekt i Office 365. Synkroniseringen lägger bara till användarkonton. Du behöver tilldela licenser till de synkroniserade användarna för att de ska kunna använda e-post.

Svårt

Migrera flera e-postkonton till Office 365. Om du migrerar flera postlådor till Office 365 med hjälp av snabbmigrering, stegvis migrering eller en hybrid-Exchange-metod kommer du att lägga till användare automatiskt som en del av migreringen.

Svårt

Närliggande information

Behöver du hjälp? Ring supporten   

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×