Lägga till övergångar mellan bilder

Bildövergångar är rörliga effekter som visas i vyn Bildspel när du byter mellan två bilder under en presentation. Du kan styra hastigheten för varje övergångseffekt, lägga till ljud och anpassa övergångarnas egenskaper.

Meddelanden  

Vad vill du göra?

Lägga till en övergång i en bild

Ställa in tiden för en övergång

Lägga till ljud i bildövergångar

Lägga till en övergång i en bild

 1. Klicka på fliken Bilder i fönstret med flikarna Disposition och Bilder.

  Fönstret med flikarna Disposition och Bild

 2. Markera miniatyren för bilden du vill lägga till en övergång i.

 3. Klicka på en bildövergång i gruppen Övergång till den här bilden på fliken Övergångar.

  Välj en övergång från galleriet i gruppen Övergång till den här bilden.

  Välj en övergång i gruppen Övergång till den här bilden. I exemplet har övergången Tona valts.

  Om du vill visa fler övergångseffekter klickar du på knappen Mer Bild av knapp.

Obs!   Om du vill använda samma bildövergång i alla bilder i presentationen följer du steg 2 till 4 ovan och klickar sedan på Använd för alla i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar.

Överst på sidan

Ställa in tiden för en övergång

Så här anger du hur länge en övergång mellan två bilder ska pågå:

 • Ange eller markera en hastighet i rutan Varaktighet i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar.

Ange hur många sekunder övergången ska pågå i textrutan Varaktighet i gruppen Tidsinställning.

Använd någon av följande procedurer när du ska ange hur lång tid det ska ta innan den nuvarande bilden fortsätter till nästa:

 • Växla bild när du klickar med musknappen genom att markera kryssrutan Vid musklickning i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar.

 • Växla bild efter en viss tid genom att ange ett antal sekunder i rutan Efter i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar.

Överst på sidan

Lägga till ljud i bildövergångar

 1. Klicka på fliken Bilder i fönstret med flikarna Disposition och Bilder.

 2. Markera miniatyren för bilden du vill lägga till ljud i.

 3. Klicka på pilen bredvid Ljud i gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett ljud från listan väljer du önskat ljud.

  • Om du vill lägga till ett ljud som inte finns i listan väljer du Andra ljud, letar upp den ljudfil som du vill lägga till och klickar sedan på OK.

   Lägg till ljud i en övergång genom att välja ett ljud i gruppen Tidsinställning.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk