Lägga till, ändra eller ta bort figurer

Du kan lägga till en figur i en fil eller kombinera flera figurer om du vill skapa en teckning eller en mer komplex figur. Du kan välja bland linjer, geometriska standardfigurer, pilar, ekvationsfigurer, flödesschemafigurer, stjärnor, banderoller, bildtexter och pratbubblor.

När du har lagt till en eller flera figurer kan du lägga till text, punkter, numrering och snabbformat.

Obs!   Mer information om hur du använder tabeller eller SmartArt i dina dokument finns i När ska jag använda SmartArt-grafik och när ska jag använda ett diagram?.

Vad vill du göra?

Lägga till en figur i en fil

Lägga till en figur i en fil

Vilket program använder du?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.

  Fliken Infoga med Figurer markerade, i Excel 2010.

 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i arbetsboken och dra för att placera figuren.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) håller du ned SKIFT medan du drar.

Tips   Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik för att anpassa diagrammet eller SmartArt-grafiken.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. I gruppen Rita på fliken Start klickar du på Figurer.

  Fliken Start med Figurer markerade, i PowerPoint 2010.

 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i bilden och dra för att placera figuren.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) håller du ned SKIFT medan du drar.

Tips   Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik om du vill anpassa diagrammet eller SmartArt-grafiken.

Överst på sidan

Word

 1. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.

  Fliken Infoga med Figurer markerade, i Word 2010.

 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i dokumentet och dra för att placera figuren.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) håller du ned SKIFT medan du drar.

Tips   Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik för att anpassa diagrammet eller SmartArt-grafiken.

Överst på sidan

Lägga till flera figurer i en fil

I stället för att lägga till enskilda figurer när du ska skapa en teckning vill du kanske skapa SmartArt-grafik. I SmartArt-grafik uppdateras figurernas placering och teckenstorlek automatiskt när du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten.

Vilket program använder du?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.

  Fliken Infoga med Figurer markerade, i Excel 2010.

 2. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

 3. Klicka någonstans i arbetsboken och dra när du vill placera figuren. Upprepa samma steg för alla figurer som du vill lägga till.

  Tips   Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) håller du ned SKIFT medan du drar.

 4. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. I gruppen Rita på fliken Start klickar du på Figurer.

  Fliken Start med Figurer markerade, i PowerPoint 2010.

 2. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

 3. Klicka någonstans på bilden och dra för att placera figuren. Upprepa samma steg för alla figurer som du vill lägga till.

  Tips   Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa andra figurers mått) trycker du på och håller ned SKIFT när du drar.

 4. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

Överst på sidan

Word

 1. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer. Bild av knapp.

  Fliken Infoga med Figurer markerade, i Word 2010.

 2. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

 3. Klicka någonstans i dokumentet och dra figuren till önskad plats. Upprepa samma steg för alla figurer som du vill lägga till.

  Tips   Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa andra figurers mått) trycker du på och håller ned SKIFT när du drar.

 4. När du har lagt till alla figurer som du vill använda trycker du på ESC.

Överst på sidan

Lägga till text i en figur

 • Klicka på den figur där du vill lägga till text och skriv sedan texten.

Obs!    Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

Överst på sidan

Lägga till en punktlista eller numrerad lista i en figur

Vilket program använder du?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Högerklicka på den markerade texten och peka på Punkter i snabbmenyn och klicka sedan på Punkter och numrering.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till punkter klickar du på fliken Punktlista och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till numrering klickar du på fliken Numrerad lista och väljer önskade alternativ.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Högerklicka på den markerade texten och gå till snabbmenyn där du gör något av följande:

  • Om du vill lägga till punkter pekar du på Punkter och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till numrering pekar du på Numrering och väljer de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Word

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Högerklicka på den markerade texten och gå till snabbmenyn där du gör något av följande:

  • Om du vill lägga till punkter pekar du på Punkter och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till numrering pekar du på Numrering och väljer de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till ett snabbformat för en figur

Snabbformat syftar på en kombination av olika formateringsalternativ som visas i en miniatyrbild i galleriet Snabbformat i gruppen Figurformat. När du håller pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur figurformatet (eller snabbformatet) påverkar figuren.

 1. Klicka på den figur som du vill använda ett nytt eller ett annat snabbformat för.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

Gruppen Figurformat på fliken Format.

Om du vill visa fler snabbformat klickar du på knappen Mer Bild av knapp.

Överst på sidan

Byta ut en figur mot en annan figur

 1. Klicka på den figur som du vill byta ut mot en annan figur.

  Om du vill ändra flera figurer håller du ned CTRL medan du klickar på figurerna som du vill ändra.

 2. Under Ritverktyg i gruppen Infoga figurer på fliken Format klickar du på Redigera figur Bild av knappen Redigera figur och pekar på Byt figur. Sedan klickar du på den figur som du vill använda i stället.

Tips    Om du använder PowerPoint 2010 kan du skapa komplexa nya former med funktionen Kombinera former. Mer information finns i Skapa en anpassad figur i PowerPoint 2010.

Överst på sidan

Ta bort en figur från en fil

 • Klicka på den figur som du vill ta bort och tryck på DEL.

  Tips    Om du vill ta bort flera figurer håller du CTRL nedtryckt samtidigt som du klickar på de figurer som du vill ta bort och trycker sedan på DEL.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2010, PowerPoint 2010, Excel 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk