Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

I Microsoft Office kan du använda lösenord för att förhindra att andra kan öppna eller ändra dina dokument, arbetsböcker och presentationer.

Varning: Observera att Microsoft inte kan hjälpa dig att få fram lösenordet om du glömmer bort det.

I det här avsnittet

Lägga till skydd i Word-dokument

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda dokument i ett öppet dokument.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda dokument med alternativ

  • Markera som slutgiltigt:     Skrivskydda dokumentet.

   När ett dokument markeras som slutgiltigt inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och dokumentet blir skrivskyddat. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du delar ut en slutgiltig version av dokumentet. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i dokumentet.

   När du markerar att ett dokument är klart tillfrågas du om du vill spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande högst upp i dokumentet. Om du klickar på Redigera ändå kommer dokumentet inte längre att markeras som slutgiltigt.

  • Kryptera med lösenord:    Ange ett lösenord för dokumentet.

   Varning!: Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

   När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord och sedan en gång till när du uppmanas till det. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

 • Begränsa redigering:    Kontrollera vilka typer av ändringar som kan göras i dokumentet.

  Tre alternativ visas när du markerar Begränsa redigering.

  • Formateringsbegränsningar    Alternativet begränsar formateringsalternativ samtidigt som utseendet bibehålls. Markera vilken stil som tillåts genom att klicka på Inställningar.

  • Redigeringsbegränsningar    Du kan kontrollera hur filen kan redigeras och inaktivera redigering helt och hållet. Klicka på Undantag eller på Fler användare om du vill ange vem som kan redigera dokumentet.

  • Starta tvingande skydd    Klicka på Ja, starta tvingande skydd om du vill använda lösenordsskydd eller användarautentisering. Du kan också klicka på Begränsa behörighet om du vill lägga till eller ta bort redigerare mer begränsade behörigheter.

  • Begränsa behörighet efter personer:     Begränsa behörigheter med hjälp av ett Windows Live ID.

   Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office 2010.

 • Lägg till en digital signatur:     Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

  Digitala signaturer autentiserar digital information, till exempel dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptografi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet. Mer information om digitala signaturer finns på länken i slutet av det här avsnittet.

  Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

Överst på sidan

Ta bort skydd i Word-dokument

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda dokument i ett öppet dokument.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda dokument med alternativ

  • Ta bort Markera som slutgiltigt:    När du markerar att ett dokument är klart tillfrågas du om du vill spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande högst upp i dokumentet. Om du klickar på Redigera ändå kommer dokumentet inte längre att markeras som slutgiltigt.

  • Ta bort lösenordskryptering:    Om du vill ta bort lösenordskryptering från dokumentet ska du öppna dokumentet och ange lösenordet i rutan Lösenord. Klicka sedan på Arkiv > Info > Skydda dokument > Kryptera med lösenord. Ta bort vad som står i rutan Lösenord, klicka på OK och spara sedan dokumentet igen.

  • Ta bort redigeringsbegränsningar:    Du tar bort redigeringsbegränsningar genom att klicka på Stoppa skydd i fönstret Begränsa redigering.

  • Ta bort eller ändra åtkomstbegränsning:    Om du vill ta bort eller ändra åtkomstbegränsning, öppnar du filen och klickar sedan på Ändra behörighet i det gula fältet högst upp i dokumentet.

  • Ta bort digital signatur:    Om du vill ta bort en digital signatur öppnar du filen, högerklickar på signaturraden och klickar sedan på Ta bort signatur. Du kan också klicka på pilen intill signaturen i fönstret Signaturer och sedan klicka på Ta bort signatur.

Lägga till skydd i Excel-kalkylblad

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok i ett öppet kalkylblad.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda arbetsbok med alternativ

  • Markera som slutgiltigt:     Skrivskydda arbetsboken.

   När ett kalkylblad markeras som slutgiltigt inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och kalkylbladet blir skrivskyddade. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du skickar ut en slutgiltig version av arbetsboken. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i arbetsboken.

   När du markerar en arbetsbok som slutgiltig uppmanas du att spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande överst i arbetsboken. Om du klickar på Redigera ändå kommer arbetsboken inte längre att vara markerad som slutgiltig.

  • Kryptera med lösenord:    Ange ett lösenord för dokumentet.

   Varning!: Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

   När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord och sedan en gång till när du uppmanas till det. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

  • Skydda aktuellt blad:    Skydda kalkylbladet och låsta celler.

   Med funktionen Skydda aktuellt blad kan du välja lösenordsskydd och tillåta eller förhindra att andra användare markerar, formaterar, infogar, tar bort, sorterar eller redigerar områden i kalkylbladet.

  • Skydda arbetsbokens struktur:    Skydda kalkylbladets struktur.

   Med funktionen Skydda arbetsbokens struktur kan du välja lösenordsskydd och välja alternativ för att förhindra att användare ändrar, flyttar eller tar bort viktiga data.

  • Begränsa behörighet efter personer:     Begränsa behörigheter genom att installera Windows Rights Management.

   Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office 2010.

  • Lägg till en digital signatur:     Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

   Digitala signaturer autentiserar digital information, till exempel dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptografi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet. Mer information om digitala signaturer finns på länken i slutet av det här avsnittet.

   Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

Överst på sidan

Ta bort skydd i Excel-kalkylblad

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok i ett öppet kalkylblad.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda arbetsbok med alternativ

  • Ta bort Markera som slutgiltigt:    När du markerar en arbetsbok som slutgiltig uppmanas du att spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande överst i arbetsboken. Om du klickar på Redigera ändå kommer arbetsboken inte längre att vara markerad som slutgiltig.

  • Ta bort lösenordskryptering:    Om du vill ta bort lösenordskryptering från filen ska du öppna arbetsboken och ange lösenordet i rutan Lösenord. Klicka sedan på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok > Kryptera med lösenord. Ta bort vad som står i rutan Lösenord, klicka på OK och spara sedan filen igen.

  • Ta bort lösenordsskydd från bladet:    Om du vill ta bort lösenordsskydd från bladet klickar du på Arkiv > Skydda aktuellt blad och skriver sedan lösenordet i dialogrutan Ta bort bladets skydd.

  • Ta bort lösenordsskydd från arbetsbokens struktur:    Om du vill ta bort lösenordsskydd från arbetsbokens struktur klickar du på Arkiv > Skydda arbetsbokens struktur och skriver sedan lösenordet i dialogrutan Ta bort arbetsboksskydd.

  • Ta bort eller ändra åtkomstbegränsning:    Om du vill ta bort eller ändra åtkomstbegränsning öppnar du filen och klickar sedan på Ändra behörighet i det gula fältet högst upp i dokumentet.

  • Ta bort digital signatur:    Om du vill ta bort en digital signatur öppnar du filen, högerklickar på signaturraden och klickar sedan på Ta bort signatur. Du kan också klicka på pilen intill signaturen i fönstret Signaturer och sedan klicka på Ta bort signatur.

Lägga till skydd i en PowerPoint-presentation

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda presentation i en öppen presentation.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda presentation med alternativ

  • Markera som slutgiltigt:     Skrivskydda presentationen.

   När en presentation markeras som slutgiltig inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och presentationen blir skrivskyddad. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du delar ut en slutgiltig version av presentationen. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i presentationen.

   När du markerar en presentation som slutgiltig uppmanas du att spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande överst i filen. Om du klickar på Redigera ändå kommer presentation inte längre att vara markerad som slutgiltig.

  • Kryptera med lösenord:    Ange ett lösenord för presentationen.

   Varning!: Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

   När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord och sedan en gång till när du uppmanas till det. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

  • Begränsa behörighet efter personer:     Begränsa behörigheter genom att installera Windows Rights Management.

   Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office 2010.

  • Lägg till en digital signatur:     Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

   Digitala signaturer autentiserar digital information, till exempel dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptografi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet.

   Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

Överst på sidan

Ta bort skydd i en PowerPoint-presentation

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda presentation i en öppen presentation.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda presentation med alternativ

  • Ta bort Markera som slutgiltigt:    När du markerar en presentation som slutgiltig uppmanas du att spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande överst i filen. Om du klickar på Redigera ändå kommer presentationen inte längre att vara markerad som slutgiltig.

  • Ta bort lösenordskryptering:    Om du vill ta bort lösenordskryptering från presentationen öppnar du filen och anger lösenordet i rutan Lösenord. Klicka sedan på Arkiv > Info > Skydda presentation > Kryptera med lösenord. Ta bort vad som står i rutan Lösenord, klicka på OK och spara sedan presentationen igen.

  • Ta bort eller ändra åtkomstbegränsning:    Om du vill ta bort eller ändra åtkomstbegränsning öppnar du filen och klickar sedan på Ändra behörighet i det gula fältet högst upp i dokumentet.

  • Ta bort digital signatur:    Om du vill ta bort en digital signatur öppnar du filen, högerklickar på signaturraden och klickar sedan på Ta bort signatur. Du kan också klicka på pilen intill signaturen i fönstret Signaturer och sedan klicka på Ta bort signatur.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×