Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office kan använda du lösenord för att förhindra att andra personer kan öppna eller ändra dokument, arbetsböcker och presentationer.

Varning  Det är viktigt att veta om du inte kommer ihåg ditt lösenord Microsoft går inte att hämta dina bortglömda lösenord.

I det här avsnittet

Lägga till skydd i Word-dokumentet

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda dokument i ett öppet dokument.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda dokument med alternativ

  • Markera som slutgiltigt     Skrivskydda dokumentet.

   När ett dokument markeras som slutgiltigt inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och dokumentet blir skrivskyddat. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du delar ut en slutgiltig version av dokumentet. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i dokumentet.

   När du markerar att ett dokument är klart tillfrågas du om du vill spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande högst upp i dokumentet. Om du klickar på Redigera ändå kommer dokumentet inte längre att markeras som slutgiltigt.

  • Kryptera med lösenord    Ange ett lösenord för dokumentet.

   Varning!  Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

   När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord och sedan en gång till när du uppmanas till det. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

 • Begränsa redigering    Kontrollera vilka typer av ändringar som kan göras i dokumentet.

  Tre alternativ visas när du markerar Begränsa redigering.

  • Formateringsbegränsningar    Alternativet begränsar formateringsalternativ samtidigt som utseendet bibehålls. Markera vilken stil som tillåts genom att klicka på Inställningar.

  • Redigeringsbegränsningar    Du kan kontrollera hur filen kan redigeras och inaktivera redigering helt och hållet. Klicka på Undantag eller på Fler användare om du vill ange vem som kan redigera dokumentet.

  • Starta tvingande skydd    Klicka på Ja, starta tvingande skydd om du vill använda lösenordsskydd eller användarautentisering. Du kan också klicka på Begränsa behörighet om du vill lägga till eller ta bort redigerare mer begränsade behörigheter.

  • Begränsa behörighet efter personer     Begränsa behörigheter med hjälp av ett Windows Live ID.

   Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office 2010.

 • Lägg till en digital signatur     Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

  Digitala signaturer autentiserar digital information, till exempel dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptografi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet. Mer information om digitala signaturer finns på länken i slutet av det här avsnittet.

  Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

Överst på sidan

Ta bort skyddet i Word-dokumentet

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda dokument i ett öppet dokument.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda dokument med alternativ

  • Ta bort Markera som slutgiltigt:    När du markerar ett dokument som slutgiltigt, ombeds du att spara filen. Nästa gång du öppnar det, visas en gul Markerade som slutliga meddelandet överst i dokumentet. Om du klickar på Redigera ändå kommer dokumentet inte längre att markeras som slutgiltigt.

  • Ta bort kryptering av lösenord:    Om du vill ta bort lösenordskrypteringen från dokumentet, öppna dokumentet och Skriv lösenordet i rutan lösenord. Klicka på Arkiv > Info >Skydda dokument > kryptera med lösenord. Ta bort innehållet i rutan lösenord, klicka på OK och spara dokumentet igen.

  • Ta bort Redigeringsbegränsningar:    Klicka på Stoppa skydd längst ned i rutan Begränsa redigering om du vill ta bort redigeringsbegränsningar.

  • Ta bort eller ändra begränsad åtkomst:    Öppna filen om du vill ta bort eller ändra begränsad åtkomst, och klicka sedan på Ändra behörighet i gult fält längst upp i dokumentet.

  • Ta bort signatur:    Ta bort en digital signatur, öppna filen, högerklicka på signaturraden och sedan Ta bort signatur. Klicka på pilen bredvid signaturen i rutan signaturer och klicka sedan på Ta bort signatur.

Lägga till skydd i Excel-kalkylbladet

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok i ett öppet kalkylblad.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda arbetsbok med alternativ

  • Markera som slutgiltigt     Skrivskydda arbetsboken.

   När ett kalkylblad markeras som slutgiltigt inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och kalkylbladet blir skrivskyddade. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du skickar ut en slutgiltig version av arbetsboken. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i arbetsboken.

   När du markerar en arbetsbok som slutgiltig uppmanas du att spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande överst i arbetsboken. Om du klickar på Redigera ändå kommer arbetsboken inte längre att vara markerad som slutgiltig.

  • Kryptera med lösenord    Ange ett lösenord för dokumentet.

   Varning!  Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

   När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord och sedan en gång till när du uppmanas till det. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

  • Skydda aktuellt blad    Skydda kalkylbladet och låsta celler.

   Med funktionen Skydda aktuellt blad kan du välja lösenordsskydd och tillåta eller förhindra att andra användare markerar, formaterar, infogar, tar bort, sorterar eller redigerar områden i kalkylbladet.

  • Skydda arbetsbokens struktur    Skydda kalkylbladets struktur.

   Med funktionen Skydda arbetsbokens struktur kan du välja lösenordsskydd och välja alternativ för att förhindra att användare ändrar, flyttar eller tar bort viktiga data.

  • Begränsa behörighet efter personer     Begränsa behörigheter genom att installera Windows Rights Management.

   Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office 2010.

  • Lägg till en digital signatur     Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

   Digitala signaturer autentiserar digital information, till exempel dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptografi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet. Mer information om digitala signaturer finns på länken i slutet av det här avsnittet.

   Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

Överst på sidan

Ta bort skyddet i Excel-kalkylbladet

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok i ett öppet kalkylblad.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda arbetsbok med alternativ

  • Ta bort Markera som slutgiltigt:    När du markerar en arbetsbok som slutgiltigt, uppmanas du att spara filen i Excel. Nästa gång du öppnar det, visas en gul Markerade som slutliga meddelandet överst i arbetsboken. Om du klickar på Redigera ändå kommer arbetsboken inte längre att markeras som slutgiltigt.

  • Ta bort lösen ord kryptering:    Ta bort lösenordskrypteringen från filen genom att öppna arbetsboken och ange lösenordet i rutan lösenord. Klicka på Arkiv > Info >Skydda arbetsbok > kryptera med lösenord. Ta bort innehållet i rutan lösenord, klicka på OK och spara filen igen.

  • Ta bort lösenordsskyddet från bladet:    Om du vill ta bort lösenordsskyddet från bladet klickar du på Arkiv > Skydda aktuellt blad och skriver sedan lösenordet i dialogrutan Ta bort skydd från blad.

  • Ta bort lösenord skydd Höj arbetsbokens struktur:    Ta bort lösenordsskydd från arbetsbokens struktur genom att klicka på Arkiv > Skydda arbetsbokens struktur och skriver sedan lösenordet i dialogrutan Ta bort skyddet från arbetsboken.

  • Ta bort ändra begränsad åtkomst:    Öppna filen om du vill ta bort eller ändra begränsad åtkomst, och klicka sedan på Ändra behörighet i gult fält längst upp i dokumentet.

  • Ta bort signatur:    Ta bort en digital signatur, öppna filen, högerklicka på signaturraden och sedan Ta bort signatur. Klicka på pilen bredvid signaturen i rutan signaturer och klicka sedan på Ta bort signatur.

Skydda din PowerPoint-presentation

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda presentation i en öppen presentation.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda presentation med alternativ

  • Markera som slutgiltigt     Skrivskydda presentationen.

   När en presentation markeras som slutgiltig inaktiveras skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar och presentationen blir skrivskyddad. Med kommandot Markera som slutgiltigt kan du informera användarna om att du delar ut en slutgiltig version av presentationen. Det förhindrar även att de som granskar eller läser dokumentet gör oavsiktliga ändringar i presentationen.

   När du markerar en presentation som slutgiltig uppmanas du att spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande överst i filen. Om du klickar på Redigera ändå kommer presentation inte längre att vara markerad som slutgiltig.

  • Kryptera med lösenord    Ange ett lösenord för presentationen.

   Varning!  Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa lösenordet om du tappar bort det eller glömmer bort det.

   När du klickar på Kryptera med lösenord öppnas dialogrutan Kryptera dokument. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord och sedan en gång till när du uppmanas till det. Viktigt! Microsoft kan inte få fram ditt lösenord om du glömmer eller tappar bort det. Förvara därför en lista med dina lösenord och motsvarande filnamn på ett säkert ställe.

  • Begränsa behörighet efter personer     Begränsa behörigheter genom att installera Windows Rights Management.

   Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office 2010.

  • Lägg till en digital signatur     Lägg till en synlig eller osynlig digital signatur.

   Digitala signaturer autentiserar digital information, till exempel dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av kryptografi. Digitala signaturer kan vara text- eller bildbaserade och skapas för att säkerställa en fils äkthet, integritet och oavvislighet.

   Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

Överst på sidan

Ta bort skyddet i din PowerPoint-presentation

 • Klicka på Arkiv > Info > Skydda presentation i en öppen presentation.

  Följande alternativ visas.

  Knappen Skydda presentation med alternativ

  • Ta bort Markera som slutgiltigt:    När du markerar en presentation som slutgiltigt uppmanas du att spara filen i PowerPoint. Nästa gång du öppnar det, visas en gul Markerade som slutliga meddelandet längst upp i filen. Om du klickar på Redigera ändå kommer presentationen inte längre att markeras som slutgiltigt.

  • Ta bort kryptering av lösenord:    Ta bort lösenordskrypteringen från presentationen genom att öppna filen och ange lösenordet i rutan lösenord. Klicka på Arkiv > Info >Skydda Presentation > kryptera med lösenord. Ta bort innehållet i rutan lösenord, klicka på OK och spara presentationen igen.

  • Ta bort ändra begränsad åtkomst:    Öppna filen om du vill ta bort eller ändra begränsad åtkomst, och klicka sedan på Ändra behörighet i gult fält längst upp i dokumentet.

  • Ta bort signatur:    Ta bort en digital signatur, öppna filen, högerklicka på signaturraden och sedan Ta bort signatur. Klicka på pilen bredvid signaturen i rutan signaturer och klicka sedan på Ta bort signatur.

Överst på sidan

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: PowerPoint 2013, Office 2010, Word Starter, Word 2010, Excel 2016, Word 2016, Excel Starter, PowerPoint 2016, Excel 2010, PowerPoint 2010, Excel 2013, Word 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk