Lösenordsprincip

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Lösenord skyddar dina Microsoft Office 2010 filer genom att kryptera dem så att andra personer kan inte läsa eller ändra deras innehåll. Ditt lösenord skyddsnivå baserat på hur väl lösenordet är konstruerad. Lösenord med enkelheten är svårare att gissa och ger bättre säkerhet än de som inte är.

Vad vill du göra?

Hur upprätthålls lösenordsprincip regler?

Rekommendationer för lösenord felmeddelanden

Skapa ett starkt lösenord

Hur upprätthålls reglerna om lösenordsprinciper?

IT-administratörer tillämpa principer för starka lösenord genom att konfigurera grupprincipinställningar som stämmer överens med organisationens behov. Om du vill veta mer om hur du distribuerar regler för lösenord i en organisation kan du söka efter i TechNet-artikeln Planera komplexitet lösenordsinställningar i Office 2010.

Överst på sidan

Felmeddelanden för lösenordsprinciper

Det finns två vanliga felmeddelanden som visas när du försöker skydda en fil med ett lösenord som inte motsvarar kraven i lösenordsprinciperna.

  • Lösenordet är för kort     Det visas ett varningsmeddelande om att du måste lägga till fler tecken. Lösning: Använd ett lösenord som har minst så många tecken som meddelandet anger (gärna fler). Följande bild visar ett exempel på varningsmeddelandet.

    Felmeddelande när lösenordet är för kort

  • Lösenordet är inte tillräckligt komplext     Det visas ett varningsmeddelande om att du måste lägga till fler sorters tecken. Lösning: Använd ett lösenord som uppfyller eller överskrider kraven i meddelandet. Följande bild visar ett exempel på varningsmeddelandet.

Felmeddelande när lösenordet är för kort

Överst på sidan

Skapa ett starkt lösenord

Om du vill skapa ett starkare och mer komplext lösenord använder du lösenord som innehåller minst sju tecken och som innehåller tecken ur minst fyra av de nedanstående grupperna.

  • Versaler (A till Z)

  • Gemener (a till z)

  • Siffror (0 till 9)

  • Icke-alfabetiska tecken (till exempel ! $ # eller %)

  • Lösenordet bör inte innehålla ditt kontonamn

Viktigt!: Lösenord och lösenfraser bör vara lätta för dig att komma ihåg, men svåra för andra att gissa sig till.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×