Lösa problem med felplacerade avsnitt i OneNote 2016 för Windows

Felplacerade avsnitt kan visas i en anteckningsbok när OneNote 2016 försöker synkronisera ändringar till ett anteckningsboksavsnitt men avsnittsfilen inte hittas. När det händer visas ikonen Felplacerade avsnitt i anteckningsbokslistan.

Felplacerade avsnitt finns kvar i den delade anteckningsboken tills OneNote identifierar den nya platsen, eller tills du eller någon annan flyttar eller ta bort det felplacerade avsnittet.

Obs!: Flytta och ta bort felplacerade avsnitt är annorlunda än att ordna om ett avsnitt eller ta bort ett avsnitt som du inte vill ha.

Flytta ett felplacerat avsnitt till en annan anteckningsbok

Om ett avsnitt i en delad anteckningsbok inte kan synkroniseras, men du vill behålla informationen i det, kan du flytta det osynkroniserade avsnittet till en annan anteckningsbok.

  1. Högerklicka på fliken för det felplacerade avsnitt som du vill flytta och välj sedan Flytta.

  2. Gör något av följande i dialogrutan Flytta avsnitt till:

    • Om du vill flytta det aktuella avsnittet framför en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och väljer sedan Flytta före.

    • Om du vill flytta det aktuella avsnittet bakom en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och väljer sedan Flytta efter.

    • Om du vill flytta det aktuella avsnittet till en avsnittsgrupp eller en anteckningsbok utan befintliga avsnitt, klickar du på målavsnittsgruppen eller anteckningsboken i listan och väljer sedan Placera i.

Ta bort ett felplacerat avsnitt från anteckningsboken

Om du medvetet har tagit bort ett avsnitt och inte längre behöver synkronisera eller spara ändringar i det kan du ta bort det felplacerade avsnittet.

  1. Klicka på Felplacerade avsnitt i listan Anteckningsböcker.

  2. Högerklicka på namnet för det avsnitt du vill ta bort i listan över felplacerade avsnitt och välj sedan Ta bort.

Viktigt!: När du följer de ovanstående stegen tar du bort ett avsnitt permanent. Om du inte är säker på att du vill göra det kan du i stället flytta avsnittet till en annan del av anteckningsboken.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×