Låta användare skapa sin egen gruppwebbplats

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som administratör kan du låta användarna i ditt företag skapa sina egna gruppwebbplatser för att hantera sina projekt och relaterade dokument. Funktionen Skapa webbplats är på som standard så om en användare har behörigheten Skapa underwebbplatser på destinationens överordnade webbplats är det lika enkelt att skapa en ny gruppwebbplats för användare som det är att klicka på en länk på deras webbplatssida och ge webbplatsen ett namn. Som standard skapas nya gruppwebbplatser under rotwebbplatsen SharePoint, till exempel https://contoso.sharepoint.com. Du kan ange en sökväg där nya gruppwebbplatser skapas, till exempel https://contoso.sharepoint.com/teamsites/userProjects. Du kan även ange en anpassad mall för att kontrollera de nya gruppwebbplatserna.

Kontrollera om användare kan skapa sina egna gruppwebbplatser:

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj Inställningar och välj något av följande under Starta en webbplats:

  • Dölj länken för att inaktivera standardbehörigheterna som tillåter användare i ditt företag att skapa webbplatser och för att dölja länken Nya webbplatser på webbplatssidan.

  • Visa länken för att aktivera standardbehörigheterna som tillåter att användare i ditt företag skapar webbplatser och för att göra länken Nya webbplatser synlig på webbplatssidan. Det här är standardinställningen.

   Obs!:  Den här funktionen fungerar bara om rotwebbplatssamlingen använder mallen Gruppwebbplats.

   Obs!:  Om du väljer Dölj länken, kan administratörer fortfarande skapa webbplatser från sidan Mer innehåll i SharePoint, vilket alla användare som har behörighet kan göra.

 4. Om Visa länken valts anger du en sökväg till den överordnade webbplatsen under vilken nya gruppwebbplatser skapas, det gör du i rutan Skapa webbplatser under, eller lämna den här rutan tom för att skapa nya gruppwebbplatser direkt under rotwebbplatsen.

 5. Om Visa länken valts använder du något av följande alternativ:

  • Dold för användare – för att dölja alternativet bevarandeprincip från användare i den mall som visas när de skapar en ny gruppwebbplats. Det här är standardinställningen.

  • Ett alternativt val – för att göra bevarandeprincipen valfri för nya gruppwebbplatser

  • Ett obligatoriskt val – för att användare måste använda en bevarandeprincip för nya gruppwebbplatser

 6. Om Visa länken valts kan du välja om du vill att användare måste ange namnet på en sekundär kontakt för deras gruppwebbplats. Standardinställningen är Inte nödvändigt.

 7. Om Visa länken valts markerar du rutan Använd formuläret på denna URL för att använda en anpassad mall för nya gruppwebbplatser och ange URL för mallen. Det kan antingen vara ett absolut URL (http://contoso.sharepoint.com/templates/MyCustomTemplate) eller ett relativt URL (/templates/MyCustomTemplate). När det här alternativet markerats kan du kontrollera hur de nya gruppwebbplatserna fungerar genom att ange vilken mall som ska användas för alla nya gruppwebbplatser.

Webbplatsbehörigheter

När användare skapar sina egna gruppwebbplatser genom att använda länken Ny webbplats på Inställningssidan skapas unika användargrupper för besökare, medlemmar och ägare som använder standardinställningarna i SharePoint Online. Den nya webbplatsen ärver inte behörigheter från den överordnade webbplatsen. De här grupperna ges namn genom att lägga till namnet på webbplatsen till gruppnamnet, till exempel “ProjektX-medlemmar”, och styr vem som kan se vilken information på webbplatsen.

När användare börjar skapa webbplatser är det bara de som har tillgång till webbplatsen. Webbplatsägare kan sedan dela webbplatsen och tilldela behörigheter till användare som vanligt.

Mer information om hur du använder standardbehörigheterna i SharePoint Online finns i Standardbehörighetsnivåer.

Mer information om ärvda behörigheter finns i avsnittet Vad är arv av behörigheter?.

Webbplatsnavigering

Nya webbplatser har sina egna navigeringsstrukturer. De ärver inte den överordnade webbplatsens webbplatsnavigering. När en användare skapar en ny gruppwebbplats visas en länk till webbplatsen på dennas lista av följda webbplatser.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×