Låta användare söka efter en post genom att välja ett värde i en lista

När du designar ett formulär i Access kan du skapa en listruta eller en kombinationsruta som används för att söka efter en post när ett värde väljs i listan. Det här gör att användare snabbt och enkelt kan hitta befintliga poster utan att behöva skriva ett värde i dialogrutan Sök.

Obs!: 

 • Om du vill använda den här funktionen måste formuläret vara bundet till en tabell eller en sparad fråga. I steg 5 i instruktionerna finns mer information om vad du gör om så inte är fallet.

 • Den här proceduren kan göra att det skapas en kod som bara körs när databasen beviljas betrodd status. Mer information finns i artikeln Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd.

Skapa en listruta eller kombinationsruta

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Design.

 2. På fliken Design, i gruppen Kontroller, se till att Använd kontrollguider Bild av knapp är markerat.

 3. Klicka på Listruta Bild av knapp eller Kombinationsruta Bild av knapp i gruppen Kontroller.

 4. Klicka på den plats i formuläret där du vill placera listrutan eller kombinationsrutan.

 5. På första sidan i guiden klickar du på Sök efter en post i formuläret enligt det värde jag har markerat i min listruta/kombinationsruta och sedan på Nästa.

  Alternativet Sök efter en post ... är inte tillgängligt.

  Om alternativet Sök efter en post i formuläret enligt det värde jag har markerat i min listruta/kombinationsruta inte visas beror det troligtvis på att formuläret inte är bundet till en tabell eller en sparad fråga. Formuläret måste vara bundet till ett objekt som är tillgängligt i navigeringsfönstret under Tabeller eller Frågor.

  Så här kontrollerar du om ett formulär är bundet till en tabell eller en sparad fråga:

  1. Stäng guiden genom att klicka på Avbryt.

  2. Högerklicka på listrutan eller kombinationsrutan som du skapade tidigare och klicka sedan på Ta bort.

  3. Om inte åtgärdsfönstret Egenskapssida visas trycker du på F4.

  4. Markera Formulär i listan högst upp på egenskapssidan.

  5. Kontrollera egenskapsrutan Datakälla på fliken Data på egenskapssidan. Den här rutan måste innehålla namnet på en tabell eller en sparad fråga om du ska kunna följa instruktionerna i den här artikeln. Om rutan är tom kan du välja en befintlig tabell eller fråga som datakälla. Du kan även skapa en ny fråga som fungerar som datakälla. Om rutan innehåller ett SELECT-uttryck kan du dessutom konvertera uttrycket till en sparad fråga. När du har slutfört en av dessa åtgärder visas alternativet Sök efter en post ... nästa gång du kör guiden Kombinationsruta/Listruta.

   Gör något av följande beroende på vad du vill göra:

   • Välja en befintlig tabell eller fråga som datakälla

    Om det redan finns en tabell eller fråga i databasen som innehåller de poster du ska söka efter gör du så här om du vill binda formuläret till det objektet.

    Obs!: Om egenskapsrutan Datakälla innehåller ett SELECT-uttryck tas uttrycket bort permanent om du följer de här instruktionerna. Det kan vara en bra idé att kopiera uttrycket till en textfil eller ett annat ordbehandlingsprogram om du vill återställa det senare.

    1. Klicka på egenskapsrutan Datakälla och sedan på pilen i listrutan som visas.

    2. Välj en av de tillgängliga tabellerna eller frågorna. Om det inte finns någon lämplig tabell eller fråga tillgänglig måste du skapa en innan du kan fortsätta. Mer information finns i artiklarna Skapa tabeller i en databas och Välja data med hjälp av en fråga (På Engelska).

    3. Spara formuläret och upprepa sedan instruktionerna i början av den här artikeln. Alternativet Sök efter en post i formuläret enligt det värde jag har markerat i min listruta/kombinationsruta bör nu visas i guiden.

   • Skapa en ny sparad fråga eller konvertera ett SELECT-uttryck till en sparad fråga.

    Om de data du söker efter finns i fler än en tabell måste du binda formuläret till en fråga som väljer data från dessa tabeller.

    1. I egenskapsrutan Datakälla klickar du på Skapa Knappen Verktyg .

     Frågeverktyget öppnas i Access.

     • Om egenskapsrutan Datakälla var tom från början visas dialogrutan Visa tabell i frågeverktyget och du kan skapa en ny fråga. Mer information finns i artikeln Välja data med hjälp av en fråga (På Engelska). När du har skapat frågan fortsätter du med steg 2.

     • Om egenskapsrutan Datakälla innehöll ett SELECT-uttryck från början visas frågan i frågeverktyget. Fortsätt med steg 2 för att konvertera den till en sparad fråga.

    2. Klicka på Spara som i gruppen Stäng på fliken Design

    3. I dialogrutan Spara som skriver du ett namn på frågan i rutanSpara Frågan i:.

    4. Kontrollera att Fråga är markerad i rutan Som och klicka sedan på OK.

    5. Klicka på Stäng i gruppen Stäng på fliken Design.

    6. Klicka på Ja om du vill spara ändringarna du gjorde av frågan och uppdatera egenskapen.

     Formuläret visas i designvyn och egenskapen för Datakälla ändras så att det nya sparade frågenamnet visas.

    7. Klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

    8. Upprepa instruktionerna i början av den här artikeln. Nu bör alternativet Sök efter en post i formuläret enligt det värde jag har markerat i min listruta/kombinationsruta visas i guiden.

 6. Följ anvisningarna i guiden. På sista sidan i guiden klickar du på Slutför så visas listrutan eller kombinationsrutan i designvyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×