Office
Logga in
Låsa rader och kolumner genom att låsa fönsterrutor

Låsa rader och kolumner genom att låsa fönsterrutor

Om du vill att ett område i ett kalkylblad ska fortsätta att visas när du bläddrar till ett annat område i kalkylbladet, kan du gå till fliken Visa och välja Lås fönsterrutor för att låsa specifika rader och kolumner, eller så kan du Dela fönsterrutor för att skapa separata fönster av samma kalkylblad.

Låsa fönsterrutor jämfört med att dela fönsterrutor

När du låser fönsterrutor väljer du rader eller kolumner som ska fortsätta visas i Microsoft Excel när du bläddrar i kalkylbladet. Om den första raden i kalkylbladet till exempel innehåller rubriker kan du låsa den raden så att kolumnrubrikerna fortfarande visas om du bläddrar längre ned i kalkylbladet.

Lås fönsterrutor

En heldragen linje under rad 1 visar att den raden har låsts så att kolumnrubrikerna fortsätter visas när du bläddrar.

När du delar fönsterrutor, vilket är en variant av att frysa fönsterrutor, skapas två eller fyra separata kalkylbladsområden i Excel som du kan bläddra i medan raderna och kolumnerna i de övriga områdena visas.

Dela fönsterrutor i en Excel-arbetsbok

Mer information finns i Låsa rader eller kolumner i separata kalkylbladsområden genom att dela fönsterrutor.

Obs!: Du kan inte låsa fönsterrutor och dela fönsterrutor samtidigt. Du kan bara aktivera det ena av dem.

Låsa rader eller kolumner

Innan du väljer att låsa rader eller kolumner i ett kalkylblad är det viktigt att tänka på följande:

 • Det går bara att låsa rader högst upp och kolumner till vänster i kalkylbladet. Det går inte att frysa rader och kolumner i mitten av kalkylbladet.

 • Kommandot Lås fönsterrutor går inte att använda i cellredigeringsläget (d.v.s. att du anger en formel eller data i en cell) och inte heller i skyddade kalkylblad. Om du vill avbryta cellredigeringsläget trycker du på Retur eller Esc.

Du kan välja att endast låsa den översta raden i kalkylbladet, den vänstra kolumnen i kalkylbladet eller flera rader och kolumner samtidigt. Om du till exempel låser rad 1 och sedan väljer att låsa kolumn A kommer inte längre rad 1 att vara låst. Om du vill låsa både rader och kolumner måste du låsa dem samtidigt.

 1. Gör något av följande:

  • Om du bara vill låsa en rad väljer du fliken Visa och klickar på Lås översta raden.

  • Om du bara vill låsa en kolumn väljer du fliken Visa och klickar på Lås första kolumnen.

  • Om du vill låsa fler än en rad eller kolumn, eller om du vill låsa både rader och kolumner, väljer du fliken Visa och klickar på Lås fönsterrutor. Markören ska vara under raden/raderna som du vill låsa och till höger om alla kolumner som du vill låsa.

  • Om du vill låsa flera rader (från och med rad 1), markerar du raden nedanför den sista raden som du vill låsa. Välj sedan fliken Visa och klicka på Lås fönsterrutor.

  • Om du vill låsa flera kolumner markerar du kolumnen till höger om den sista kolumnen som du vill låsa. Välj sedan fliken Visa och klicka på Lås fönsterrutor.

Obs!: Om fliken Visa inte visas använder du antagligen Excel Starter. Mer information om funktioner som inte stöds i den versionen finns i Excel-funktioner som inte stöds i Excel Starter.

Låsa den översta raden och den första kolumnen samtidigt

Om du vill låsa både den översta raden och den första kolumnen klickar du på fliken Visa > Lås fönsterrutor > Lås fönsterrutor.

Låsa den översta raden och den första kolumnen

Låsa den översta raden

Låsa den översta raden

Observera att kantlinjen under rad 1 är lite mörkare än de andra kantlinjerna. Det betyder att raden ovanför är låst.

Den första raden låses när du klickar på Lås översta raden

Låsa den första kolumnen

Om du vill låsa kolumnen längst till vänster i stället klickar du på fliken Visa > Lås fönsterrutor > Lås första kolumnen.

Låsa den första kolumnen

Nu blir linjen till höger om kolumn A lite mörkare än de andra linjerna. Det betyder att kolumnen till vänster om linjen är låst.

Den första kolumnen låses när du klickar på Lås första kolumnen

Låsa upp rader och kolumner

 • Gå till fliken Visa > Fönster > Lås upp fönsterrutor.

  Låsa upp fönsterrutor

  Obs!: Om fliken Visa inte visas använder du antagligen Excel Starter. Mer information om funktioner som inte stöds i den versionen finns i Excel-funktioner som inte stöds i Excel Starter.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Låsa den första raden eller kolumnen genom att låsa fönsterrutor i Excel 2016 för Mac

Låsa fönster eller kolumner i separata kalkylbladsområden genom att dela fönsterrutor

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Tangentbordsgenvägar i Excel för Windows

Kortkommandon i Excel för Mac

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×