Läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i en presentation med hjälp av en skärmläsare

Läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i en presentation med hjälp av en skärmläsare

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att lägga till och läsa stödanteckningar i PowerPoint 2016-presentationer. Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören. När fönstret Anteckningar eller Kommentarer är öppet i vyn kan skärmläsaren läsa anteckningar och kommentarer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet.

 1. Visa fönstret Anteckningar genom att trycka på Alt+W, P, N i vyn Normal.

 2. På bilden där du vill lägga till anteckningar trycker du på F6 tills du hör: ”Fönstret Bildanteckningar eller Bildanteckningar”.

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Tryck på F6 när du vill stänga fönstret Anteckningar.

Läsa stödanteckningar

 1. Om du vill höra om det finns anteckningar för en bild öppnar du vyn Normal och trycker på F6 och uppåt- eller nedåtpilen tills du hör titeln eller numret på bilden och dess placering i bildlistan. Om det finns stödanteckningar på bilden hör du: ”Har anteckningar”.

  Tips: Fokus finns alltid först på själva bilden. Varje gång du trycker på F6 flyttas fokus till fönstret Kommentarer, statusfältet och zoomknapparna, menyfliksområdet, fönstret Anteckningar och miniatyrbilden. Tryck på Skift+F6 om du vill flytta genom områdena i omvänd riktning.

 2. Visa fönstret Anteckningar genom att trycka på Alt+W, P, N i vyn Normal.

 3. Tryck på F6 tills du hör ”Fönstret Anteckningar” eller ”Bildanteckningar” och tryck på Caps Lock+M för att lyssna på anteckningen.

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till kommentarer på bilderna om du till exempel går igenom någon annans arbete.

Om du vill kommentera ett visst textstycke eller ett objekt markerar du det. Information om hur du markerar i PowerPoint 2016 med kortkommandon finns i artikeln om att skapa en presentation med kortkommandon.

 1. När du befinner dig på en bild i vyn Normal och hör ett textstycke eller objekt som du vill kommentera, trycker du på Alt+R, C. Fönstret Kommentarer öppnas.

 2. Skriv din kommentar.

 3. Du kan snabbt lägga till en ny kommentar genom att öppna fönstret Kommentarer, trycka på Tabb tills du hör ”Knappen Ny kommentar” och sedan trycka på blanksteg. Skriv den nya kommentaren.

 4. Tryck på Esc när du vill lämna fönstret Kommentarer.

 5. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P.

Läs kommentarer

 1. Om du vill höra om det finns kommentarer för en bild öppnar du vyn Normal och trycker på F6 och uppåt- eller nedåtpilen tills du hör titeln eller numret på bilden och dess placering i bildlistan. Om det finns kommentarer på bilden hör du: ”Har kommentarer”.

 2. Öppna fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P. Du hör: ”Knappen Ny kommentar”.

  Om fönstret Kommentarer redan är öppet trycker du på F6 eller Skift+F6 tills du hör: ”Knappen Ny kommentar”.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: ”Knappen Nästa”.

 4. Tryck på blanksteg för att flytta till och höra den första kommentaren. Tryck på Tabb för att flytta till och höra kommentaren och besvara den.

 5. Om det finns flera kommentarer på en bild, trycker du på nedåtpilen för att flytta till nästa kommentar eller kommentarstråd.

 6. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P.

Se även

Skapa en presentation med en skärmläsare

Spara en presentation med en skärmläsare

Använda kortkommandon för att skapa din presentation

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att lägga till och läsa upp stödanteckningar och kommentarer i presentationen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet. Ska du bara lägga till några korta kommentarer kan du lägga till stödanteckningar i normalvyn och tänker du skriva flera anteckningar per bild kan du göra det på anteckningssidan.

Lägga till stödanteckningar i normalvyn

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på F6 tills du hör: " Anteckningsruta, layoutområde".

 2. Skriv dina stödanteckningar för bilden. När du är klar trycker du på F6 för att lämna anteckningsrutan.

Lägga till stödanteckningar på en anteckningssida

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på Kommando+3. Du hör: "Anteckningssida, layoutområde".

 2. anteckningssidan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Redigera texten, du är för närvarande i ett textområde." Skriv dina stödanteckningar.

 3. Gå till anteckningarna på en annan bild genom att trycka på Alt+Ctrl+Skift+uppil på anteckningssidan tills du hör "Anteckningsruta, layoutområde". Sedan trycker du på Alt+höger eller vänster piltangent.

 4. Du återgår till normalvyn genom att trycka på Kommando+1.

Läsa stödanteckningar

Du kan lyssna på anteckningarna i ditt headset och leverera dem muntligt till åhörarna eller låta skärmläsaren läsa upp anteckningarna. Du kan lyssna på stödanteckningar i normalvyn eller på anteckningssidan när du skapar eller redigerar presentationen. När du håller ett bildspel kan du använda föredragshållarvyn.

Läsa stödanteckningar i normalvyn

 1. På bilden trycker du på F6 tills du hör: "Anteckningsruta, layoutområde".

 2. I anteckningsrutan trycker du på Ctrl+Kommando+höger piltangent. Du hör: ”Redigera text, infogning i början av text, <stödanteckningens text>”.

 3. Du lämnar anteckningsrutan genom att trycka på F6.

Läsa stödanteckningar på en anteckningssida

 1. På en bild trycker du på Kommando+3. Du hör: "Anteckningssida, layoutområde".

 2. anteckningssidan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Redigera text, <anteckningstexten>."

 3. Gå till anteckningarna på en annan bild genom att trycka på Alt+Ctrl+Skift+uppil på anteckningssidan tills du hör "Anteckningsruta, layoutområde". Sedan trycker du på Alt+höger eller vänster piltangent.

 4. Du återgår till normalvyn genom att trycka på Kommando+1.

Läsa stödanteckningar i föredragshållarvyn

 1. Du växlar till föredragshållarvyn för en bild genom att trycka på Alt+Retur i normalvyn. Du hör: "Föredragshållarvy".

 2. I föredragshållarvyn trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Anteckningsruta, layoutområde".

 3. Om du vill läsa anteckningstexten trycker du på Ctrl+Alt+Skift+Nedpil i anteckningsrutan. Du hör: "I Redigera text, <anteckningstexten>". Du slutar läsa genom att trycka på vänster- och högerpilen samtidigt.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilder om du till exempel samarbetar med andra på en presentation eller om du granskar någon annans arbete.

 1. Tryck på F6 på bilden där du vill lägga till kommentarer tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på Granska, vald, flik".

 2. På fliken Granska trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Ny kommentar". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Redigera texten, du är för närvarande i ett textområde." Fokus flyttas till kommentarfönstret i marginalen.

 3. Skriv din kommentar. När du är klar trycker du på F6 för att navigera från kommentarfönstret tills du hör det objekt eller element du vill markera.

Läs kommentarer

Du kan använda skärmläsaren till att lyssna på andras kommentarer och kontrollera vem som har kommenterat presentationen och när.

 1. I normalvyn trycker du på F6 på en bild tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Fliken Granska".

 2. På fliken Granska trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Menyknappen Visa kommentarer".

 3. Expandera menylistan Visa kommentarer genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M.

 4. I menylistan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör ”Bockmarkering, kommentarsfönstret” eller ”Kommentarsfönstret”. Om du hör ”Bockmarkering, kommentarsfönstret” trycker du på Esc och går vidare till nästa steg. Om du hör ”Kommentarsfönster” trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. I en bild trycker du på F6 tills du hör: "Fliken Kommentarer, du arbetar för närvarande på en flik i ett åtgärdsfönster".

 6. På fliken kommentarer trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Kommentarstråd". Fokus är nu på den första kommentaren i tråden. Tryck på Tabb om du vill läsa kommentaren. Skärmläsaren meddelar när kommentaren lades till och vem som skrev den.

  Tryck på Alt+Ctrl+Skift+Uppil för att gå till nästa kommentarstråd. Du hör: "Slut på kommentarstråd". Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills du hör nästa tråd.

Se även

Skapa en presentation med en skärmläsare

Spara en presentation med en skärmläsare

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd PowerPoint 2016 för iOS med VoiceOver inbyggda skärmläsaren för iOS, för att lägga till och läsa stödanteckningar i presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Läsa stödanteckningar

När du öppnar en presentation i PowerPoint öppnas den i vyn Normal, där VoiceOver kan läsa stödanteckningarna.

 1. Svep åt höger tills du når miniatyrfönstret för att ta reda på om en bild innehåller stödanteckningar. När du kommer till miniatyrfönstret och bilden innehåller stödanteckningar meddelar VoiceOver till exempel: ”Bild 1 av 8, <bildrubrik>, har anteckningar”.

 2. Öppna textfältet Anteckningar genom att svepa till vänster tills du hör: ”Knappen Anteckningar”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Textfältet Anteckningar öppnas. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar, textruta, <stödanteckningar för bilden>”.

 4. Stäng fältet Anteckningar genom att svepa till vänster tills du hör ”Knappen Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar sveper du åt höger tills du hör: ”Knappen Anteckningar.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Textfältet Anteckningar öppnas.

  Obs!: Om du hör ”Anteckningar” i stället för ”Knappen Anteckningar” är textfältet Anteckningar redan öppet i PowerPoint.

 2. Gå till textfältet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar, textruta, textfält”.

 3. Börja lägga till anteckningar genom att dubbeltrycka på skärmen och ange dina anteckningar med skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Stäng tangentbordet när du är klar genom att svepa åt höger tills du hör: ”Dölj tangentbordet”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Visa presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×