Läsa in eller ta bort tilläggsprogram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns olika typer av tilläggsprogram för Microsoft Office Excel som ger ytterligare kommandon och funktioner.

 • Tilläggen för Excel, till exempel Analysis ToolPak och Problemlösaren, blir tillgängliga när du installerar Microsoft Office eller Excel.

 • Ytterligare tillägg för Excel kan hämtas från Microsoft Download Center

 • Utvecklare och lösningsleverantörer utforma vanligtvis anpassade COM Component Object Model ()-tillägg och automation-tillägg.

Ett tillägg måste läsas in innan du kan använda det. När ett tillägg har lästs in är tilläggsprogrammet och dess kommandon tillgängliga på något av följande platser:

 • Fliken Data. Tilläggsprogrammen Analysis ToolPak och Problemlösaren visas i gruppen Analys.

 • Fliken Formler. Villkorssummeringsguiden, Verktyg för euro, Eurotool, Uppslagsguiden visas i gruppen Lösningar.

 • Fliken Tillägg. Fliken Tillägg läggs till i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet, första gången du läser in ett tillägg för den fliken. Om fliken inte visas avslutar du Excel och startar om programmet.

Vad vill du göra?

Läsa in eller ta bort ett Excel-tilläggsprogram

Ladda eller ta bort ett COM-tilläggsprogram

Läsa in eller ta bort en automation-tilläggsprogram

Läsa in eller ta bort ett Excel-tilläggsprogram

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Tillägg.

 3. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

 4. Så här läser du in ett Excel-tilläggsprogram:

  1. Markera kryssrutan intill det tillägg du vill läsa in i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka sedan på OK.

   Tips: Om det tillägg som du vill använda inte finns med i listan i rutan Tillgängliga tilläggsmakron klickar du på Bläddra och letar sedan upp-tillägget tillägg som inte är tillgänglig på datorn kan hämtas från Microsoft Download Center

  2. Om ett meddelande visas som anger att tillägget inte är installerat på datorn klickar du på Ja för att installera det.

   Tips: Följ anvisningarna på skärmen.

 5. Så här tar du bort ett Excel-tilläggsprogram:

  1. Avmarkera kryssrutan intill det tillägg du vill ta bort i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka sedan på OK.

  2. Starta om Excel om du vill ta bort tillägget från Office Fluent-menyfliksområdet.

   Obs!: Om du tar bort ett tillägg från menyfliksområdet innebär det inte att tillägget raderas från datorn. Om du vill radera tillägget från datorn måste du avinstallera det.

   Hur du avinstallerar ett tillägg

   Viktigt!: Om du ursprungligen installerade Excel-tillägget från en nätverksfilserver eller från en delad mapp måste du installera eller ta bort tillägget från den platsen. Om du installerade Excel-tillägget från en CD-ROM och du har anslutit CD-ROM-enheten till en ny enhetsbeteckning efter att du installerade Excel-tillägget ominstallerar du från CD:n. Om du kör vissa Excel-tillägg från CD:n måste du avinstallera det Excel-tilläggen och sedan installera om dem från CD:n igen.

   1. Avsluta alla program.

   2. I Windows Vista klickar du på Start Bild av knapp , Kontrollpanelen, Program och till sist Program och funktioner.

    I Microsoft Windows XP klickar du på Start och Kontrollpanelen och dubbelklickar sedan på Lägg till/ta bort program.

   3. Gör något av följande:

    Om du installerade Excel som en del av Microsoft Office klickar du på Microsoft Office i listan över installerade program och sedan på knappen Ändra.

    Om du installerade Excel separat klickar du på programnamnet i listan över installerade program och sedan på knappen Ändra.

   4. Följ anvisningarna på skärmen.

Överst på sidan

Läsa in eller ta bort ett COM-tilläggsprogram

Viktigt!: Om du är utvecklare kan du använda denna procedur för att läsa in eller ta bort ett COM-tillägg innan du har skapat ett installations- och avinstallationsprogram för tillägget. Kontakta administratören som försett dig med tillägget om du vill ha anvisningar för installation och avinstallation.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Tillägg.

 3. Klicka på COM-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

 4. Om du vill läsa in ett COM-tillägg markerar du kryssrutan bredvid tillägget du vill läsa in i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och sedan klickar du på OK.

  Tips: Om det tillägg som du vill använda inte finns i listan Tillgängliga tilläggsmakron klickar du på Lägg till och letar reda på tillägget.

 5. Om du vill ta bort ett COM-tillägg gör du något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan bredvid det tillägg du vill ta bort i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka sedan på OK.

   Obs!: Detta tar bort tillägget från minnet men namnet finns kvar i listan med tillgängliga tillägg. Tillägget tas inte bort från datorn utan inaktiveras bara.

  • Om du vill ta bort ett COM-tillägg från listan och från datorn klickar du på tilläggets namn i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Läsa in eller ta bort ett automationstillägg

Viktigt!: Om du är utvecklare kan du använda denna procedur för att läsa in eller ta bort ett automationsprogram innan du har skapat ett installations- och avinstallationsprogram för tillägget. Kontakta administratören som försett dig med tillägget om du vill ha anvisningar för installation och avinstallation.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Tillägg.

 3. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

 4. Om du vill läsa in ett automationstillägg klickar du på Automation och sedan klickar du på det tillägg som du vill läsa in i rutan Tillgängliga automationsservrar.

  Tips: Om tillägget som du vill använda inte finns med i listan klickar du på Bläddra, söker efter tillägget och klickar sedan på OK.

 5. Om du vill ta bort ett automationstillägg måste du ta bort det från registret. Systemadministratören kan ge närmare information.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×