Läsa in eller ta bort en mall eller ett tilläggsprogram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mallar kan innehålla formatmallar, autotextposter, autokorrigeringsposter, verktygsfält, egna menyinställningar och kortkommandon. När du läser in en mall blir den tillgänglig som en global mall du kan använda när du arbetar med dokument som baseras på andra mallar.

Tillägg är tilläggsprogram som utökar kapacitet genom att kommandon och specialfunktioner läggs till i programmet. Ett exempel på ett tilläggsprogram kan vara ett som skapas och distribueras av företagets IT-avdelning, och som framhäver företagsnamn i de dokument som du öppnar på datorn.

Vad vill du göra?

Läsa in mallar eller tillägg

Ta bort mallar eller tillägg

Göra en mall eller ett tillägg tillgängligt när du startar Word

Läsa in mallar eller tillägg

När du läser in en mall eller ett tillägg är mallen eller tillägget inläst bara under Word-sessionen. Det innebär att när du avslutar och sedan startar om Word läses inte mallen eller tillägget in igen.

 1. I Word 2010, 2013 och 2016, väljer du Arkiv > Alternativ > Tillägg.

  I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och välj sedan Word-alternativ > tillägg.

 2. Markera Word-tillägg i listan Hantera och klicka sedan på Gå till.

 3. Klicka på fliken Mallar.

 4. Under Globala mallar och tillägg markerar du kryssrutan vid mallen eller tillägget som ska läsas in.

  Om mallen eller tillägget inte visas i rutan, klickar du på Lägg till. Växla sedan till mappen som innehåller mallen eller tillägget, klicka därefter på mallen eller tillägget och slutligen på OK.

Överst på sidan

Ta bort mallar eller tillägg

Word kräver mindre minne och arbetar snabbare om du tar bort mallar och tillägg som du använder sällan. När du inaktiverar en mall eller ett tillägg som finns i startmappen tas det bort i den aktuella Word-sessionen men läses in automatiskt nästa gång du startar Word. När du tar bort en mall eller ett tillägg som finns i en annan mapp måste du läsa in det på nytt när du vill använda det igen. Du kan ta bort mallar och tillägg ur Word i dialogrutan Mallar och tillägg.

 1. I Word 2010, 2013 och 2016, väljer du Arkiv > Alternativ > Tillägg.

  I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och välj sedan Word-alternativ > tillägg.

 2. Markera Word-tillägg i listan Hantera och klicka sedan på Gå till.

 3. Klicka på fliken Mallar.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en mall eller ett tillägg men låta det aktuella objektet vara kvar under Globala mallar och tillägg, avmarkerar du kryssrutan bredvid namnet på mallen eller tillägget.

  • Om du vill ta bort en mall eller ett tillägg och flytta det aktuella objektet från rutan under Globala mallar och tillägg, klickar du på mallen eller tillägget och sedan på Ta bort.

Observera följande om ta bort mallar och tillägg:

 • När du markerar en mall som finns i startmappen är inte knappen Ta bort tillgänglig.

 • När du tar bort en mall eller ett tillägg som du inte tar bort den från din dator – du gör det bara otillgängligt. Den plats där du har sparat mallen eller tillägget avgör om den har lästs in när du startar Word.

Överst på sidan

Göra en mall eller ett tillägg tillgängligt när du startar Word

Om du vill koppla en mall eller ett tillägg av tillgängliga varje gång du startar Word lagrar du tillägg eller mall i startmappen. Så här hittar den aktuella platsen i startmappen:

 1. I Word 2010, 2013 och 2016, väljer du Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och välj sedan Word-alternativ > Avancerat.

 2. Rulla ned Allmänt och klicka sedan på Sökvägar.

 3. Anteckna platsen för Start. Spara den här platsen mallen eller tillägget som du vill tillgängligt när du startar Word.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×