Läsa dokument i Word

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Helskärmsläsningsvy är optimerad för att läsa ett dokument på skärmen. I helskärmsläsningsvy kan du också se dokumentet som det skulle se ut på en utskriven sida.

Vad vill du göra?

Läsa ett dokument

Märka ett dokument

Söka efter eller slå upp ord och fraser

Stänga av hela skärmen läsläge

Läsa ett dokument

 • Klicka på Helskärmsläsning i gruppen Dokumentvyer på fliken Visa.

  Menyfliksområdet i Office 14

Bläddra igenom dokumentet

Du kan använda något av följande alternativ för att förflytta dig från sida till sida i ett dokument:

 • Klicka på pilarna i sidornas nedre hörn.

 • Tryck på SIDA NED och SIDA UPP eller BLANKSTEG och BACKSTEG på tangentbordet.

 • Klicka på navigationspilarna i mitten längst upp på skärmen.

  Tips: Klicka på Visa alternativ och klicka sedan på Visa två sidor Bild av knapp att visa två sidor eller skärmar i taget.

Flytta en skärm åt gången

 1. Klicka på Visa alternativ och klicka sedan på Visa två sidor Bild av knapp att visa två sidor eller skärmar i taget.

 2. Tryck på +högerpil eller +vänsterpil om du vill flytta en skärm åt gången.

Ändra hur dokumentet visas

Klicka på Visningsalternativ och gör något av följande:

 • Kontrollera först att alternativet Visa utskriven sida under Visningsalternativ inte är markerat. Om du vill göra texten större klickar du på Öka textstorlek. Om du vill visa mer text på skärmen klickar du på Minska textstorlek.

 • Om du vill visa sidan som den skulle se ut i utskrift klickar du på Visa utskriven sida.

 • Om du vill visa två sidor samtidigt, klickar du på Visa två sidor Bild av knapp .

Hoppa till en sida

 • Om du vill hoppa till den första eller sista sidan i ett dokument trycker du på HOME eller END.

 • Om du vill hoppa till en särskild sida skriver du in sidnumret och trycker sedan på RETUR.

Hoppa till en del av dokumentet

På fliken Bläddra i dokumentets sidor i navigeringsfönstret kan du söka efter avsnitt i dokumentet som du vill hoppa till.

 1. Om navigeringsfönstret inte visas klickar du på Sida X av Y längst upp i mitten av skärmen och sedan på Hoppa till en sida. Klicka därefter på Navigeringsfönster.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill hoppa till en rubrik i dokumentet klickar du på fliken Bläddra i dokumentets rubriker och klickar på en rubrik. Det här alternativet är inte tillgängligt om det inte finns några definierade rubriker i dokumentet.

  • Om du vill hoppa till en viss sida klickar du på fliken Bläddra i dokumentets sidor och klickar sedan på miniatyrbilden av den sidan.

Överst på sidan

Markera ett dokument

I helskärmsläsningsvy kan du markera innehåll, spåra din ändringar, lägga till kommentarer och granska ändringar.

Markera innehåll du vill komma ihåg

 1. Klicka på pilen bredvid Markeringsfärg för text i namnlisten.

 2. Klicka på den markeringsfärg du vill använda.

 3. Markera texten eller bilden som ska färgmarkeras.

Obs!: 

 • Om du vill stänga av markeringsfunktionen klickar du på Markeringsfärg för text och klickar sedan på Avbryt markeringar eller trycker på ESC.

 • Om du vill ändra markeringsfärg klickar du på pilen vid Markeringsfärg för text och sedan på den färg du vill använda.

Spåra ändringar i dokumentet

 1. Om du vill tillåta att man skriver i dokumentet klickar du på Visningsalternativ och klickar sedan på Tillåt inmatning.

 2. Klicka på Visningsalternativ igen, peka på Spåra ändringar och klicka sedan på Spåra ändringar.

 3. Gör önskade ändringar.

Lägga till kommentarer

 • Klicka på Infoga kommentar i namnlisten.

Överst på sidan

Söka efter eller slå upp ord och fraser

Söka efter eller ersätta ett ord eller en fras

 1. Klicka på Verktyg och sedan på Sök.

 2. Precis som på andra ställen i Microsoft Word skriver du in texten som du vill söka efter i rutan Sök efter.

 3. Om du vill ersätta den text du hittar i dokumentet med annan text klickar du på fliken Ersätt och skriver sedan in ersättningstexten i rutan Ersätt med.

  Obs!: Om du vill använda ersätta klickar du på Alternativ och sedan på Tillåt skriva.

Slå upp eller översätta ett ord, eller söka efter mer information om det

 1. Markera ett ord eller en fras i dokumentet.

 2. Klicka på Verktyg och sedan på Referensinformation.

  Obs!: Om du vill välja en särskild typ av referensmaterial, t.ex. ett lexikon, översättningslexikon, en encyklopedi eller synonymordbok, väljer du en referenstjänst i åtgärdsfönstret Referensinformation.

Överst på sidan

Stänga av helskärmsläsningsvy

 • Klicka på Stäng i det övre högra hörnet på skärmen eller tryck på ESC.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×