Läsa dokument i Word

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Verktyg för vanlig läsfönstret är inbyggda i Word: Bläddra igenom ett dokument, lägga till kommentarer, definiera och översätta ord, och kopiera eller markera text, samt andra bekväm läsvy verktyg. Du kan aktivera helskärmsläget eller inaktivera i menyfliksområdet.

Om du läser ett dokument, inte texten i grammatikkontrollen eller större redigering klickar eller trycker du på Visa > Läsläge så här döljer du skrivverktygen och menyerna och att lämna mer utrymme för själva sidorna. Läsläge passar automatiskt sidlayout till din enhet med hjälp av kolumner och större teckenstorlek, som du kan justera.

Läsläge i Word

Om du vill gå ur läsläget klickar eller trycker du på Visa > Redigera dokument.

Förutom att läsa kontroller som du använder regelbundet, du zooma in och ut i bilder och andra objekt, visa eller dölja delar eller titta inbäddade videoklipp. Justera kolumner, Sidfärg och layout. Öppna navigeringsfönstret för att snabbt flytta runt i dokumentet.

Bild av en del av Visa-menyn i Läsläge, med alternativet Redigera dokument markerat.

Läsa

Klicka på Visa > Läs mer för att växla till layouten för läsläge.

Klicka eller trycka på pilarna på sidans kanter för att vända blad.

Bild som visar den högra bladvändarpilen i läsläget

 • Dubbelklicka eller dubbeltryck för att zooma in och göra så att tabellerna, diagrammen och bilderna i ditt dokument fyller hela skärmen.

 • Klicka eller tryck bort från objektet för att zooma ut och fortsätta läsa.

 • Om det finns kommentarer i dokumentet ser du en del av kommentaren i marginalen. Klicka på den för att läsa hela kommentaren. Om du vill se alla kommentarer klickar du på Visa > Visa kommentarer.

 • Markera det innehåll du vill kommenterat högerklickar du på den, klicka på Ny kommentar och Skriv i kommentarsbubblan som visas om du vill lägga till egna kommentarer.

  Tips: Andra alternativ i visningslistan öppnar navigeringsfönstret, ändrar kolumnbredden eller bakgrundsfärgen och växlar från kolumnlayout till en mer konventionell layout.

Bild på Visa-menyn i läsläget där alternativet Navigeringsfönster har markerats.

Markera och högerklicka på den text du vill kopiera och klicka på Kopiera.

Högerklicka på den text du vill översätta eller definiera, gör du något av följande:

 • Klicka på Översätt eller Smart uppslag i Word 2016.

 • Klicka på Översätt eller definiera i Word 2013. Mer information om ordlistor i Word 2013 finns var finns ordlistan?

Markera och högerklicka på texten, klicka på Markeringsfärg för text och sedan på den färg du vill använda.

Visa eller dölj delar av ett dokument med bara ett klick eller en tryckning. Pilen visa/dölj visas när du pausar intill en rubrik. (Om du använder en enhet med pekinmatning är de alltid synliga).

Bild som visar kontrollpilen för visa/dölj intill rubriken i läsläget

Öppna ett dokument på nytt och fortsätt att läsa där du var. I Word lagras information om var i texten du befann dig när du slutade läsa, till och med när du öppnar ett online-dokument på en annan dator.

Helskärmsläsningsvy är optimerad för att läsa ett dokument på skärmen. I helskärmsläsningsvy kan du också se dokumentet som det skulle se ut på en utskriven sida.

 • Klicka på Helskärmsläsning i gruppen Dokumentvyer på fliken Visa.

  Menyfliksområdet i Office 2010

Du kan använda något av följande alternativ för att förflytta dig från sida till sida i ett dokument:

 • Klicka på pilarna i sidornas nedre hörn.

 • Tryck på SIDA NED och SIDA UPP eller BLANKSTEG och BACKSTEG på tangentbordet.

 • Klicka på navigationspilarna i mitten längst upp på skärmen.

  Tips: Klicka på Alternativ och sedan på Visa två sidor Bild av knapp om du vill visa två sidor (eller skärmbilder) åt gången.

Flytta en skärm åt gången

 1. Klicka på Alternativ och sedan på Visa två sidor Bild av knapp om du vill visa två sidor (eller skärmbilder) åt gången.

 2. Tryck på +högerpil eller +vänsterpil om du vill flytta en skärm åt gången.

Klicka på Visningsalternativ och gör något av följande:

 • Kontrollera först att alternativet Visa utskriven sida under Visningsalternativ inte är markerat. Om du vill göra texten större klickar du på Öka textstorlek. Om du vill visa mer text på skärmen klickar du på Minska textstorlek.

 • Om du vill visa sidan som den skulle se ut i utskrift klickar du på Visa utskriven sida.

 • Klicka på Visa två sidor Bild av knapp om du vill visa två sidor samtidigt.

Hoppa till en sida

 • Om du vill hoppa till den första eller sista sidan i ett dokument trycker du på HOME eller END.

 • Om du vill hoppa till en särskild sida skriver du in sidnumret och trycker sedan på RETUR.

Hoppa till en del av dokumentet

På fliken Bläddra i dokumentets sidor i navigeringsfönstret kan du söka efter avsnitt i dokumentet som du vill hoppa till.

 1. Om navigeringsfönstret inte visas klickar du på Sida X av Y längst upp i mitten av skärmen och sedan på Hoppa till en sida. Klicka därefter på Navigeringsfönster.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill hoppa till en rubrik i dokumentet klickar du på fliken Bläddra i dokumentets rubriker och klickar på en rubrik. Det här alternativet är inte tillgängligt om det inte finns några definierade rubriker i dokumentet.

  • Om du vill hoppa till en viss sida klickar du på fliken Bläddra i dokumentets sidor och klickar sedan på miniatyrbilden av den sidan.

Överst på sidan

 1. Klicka på pilen bredvid Markeringsfärg för text i namnlisten.

 2. Klicka på den markeringsfärg du vill använda.

 3. Markera texten eller bilden som ska färgmarkeras.

 • Om du vill stänga av markeringsfunktionen klickar du på Markeringsfärg för text och klickar sedan på Avbryt markeringar eller trycker på ESC.

 • Om du vill ändra markeringsfärg klickar du på pilen vid Markeringsfärg för text och sedan på den färg du vill använda.

 • Klicka på Infoga kommentar i namnlisten.

Spåra ändringar i dokumentet

 1. Om du vill tillåta att man skriver i dokumentet klickar du på Visningsalternativ och klickar sedan på Tillåt inmatning.

 2. Klicka på Visningsalternativ igen, peka på Spåra ändringar och klicka sedan på Spåra ändringar.

 3. Gör önskade ändringar.

Överst på sidan

Söka efter eller ersätta ett ord eller en fras

 1. Klicka på Verktyg och sedan på Sök.

 2. Precis som på andra ställen i Microsoft Word skriver du in texten som du vill söka efter i rutan Sök efter.

 3. Om du vill ersätta den text du hittar i dokumentet med annan text klickar du på fliken Ersätt och skriver sedan in ersättningstexten i rutan Ersätt med.

  Obs!: Om du vill använda ersätta klickar du på Alternativ och sedan på Tillåta att skriva.

 1. Markera ett ord eller en fras i dokumentet.

 2. Klicka på Verktyg och sedan på Referensinformation.

  Obs!: Om du vill välja en särskild typ av referensmaterial, t.ex. ett lexikon, översättningslexikon, en encyklopedi eller synonymordbok, väljer du en referenstjänst i åtgärdsfönstret Referensinformation.

 • Klicka på Stäng i det övre högra hörnet på skärmen eller tryck på ESC.

Överst på sidan

Helskärmsläsningsvy är optimerad för att läsa ett dokument på skärmen. I helskärmsläsningsvy kan du också se dokumentet som det skulle se ut på en utskriven sida.

Läsa ett dokument

 • Klicka på Helskärmsläsning i gruppen Dokumentvyer på fliken Visa.

  Bild av menyfliksområdet i Word

Du kan använda något av följande alternativ för att förflytta dig från sida till sida i ett dokument:

 • Klicka på pilarna i sidornas nedre hörn.

 • Tryck på SIDA NED och SIDA UPP eller BLANKSTEG och BACKSTEG på tangentbordet.

 • Klicka på navigationspilarna i mitten längst upp på skärmen.

  Tips: Klicka på Alternativ och sedan på Visa två sidor Bild av knapp om du vill visa två sidor (eller skärmbilder) åt gången.

Överst på sidan

 1. Klicka på Alternativ och sedan på Visa två sidor Bild av knapp om du vill visa två sidor (eller skärmbilder) åt gången.

 2. Tryck på +högerpil eller +vänsterpil om du vill flytta en skärm åt gången.

Överst på sidan

Klicka på Visningsalternativ och gör något av följande:

 • Om du vill göra texten större klickar du på Öka textstorlek.

 • Om du vill visa mer text på skärmen klickar du på Minska textstorlek.

 • Om du vill visa sidan som den skulle se ut i utskrift klickar du på Visa utskriven sida.

 • Klicka på Visa två sidor Bild av knapp om du vill visa två sidor samtidigt.

Överst på sidan

 • Om du vill hoppa till den första eller sista sidan i ett dokument trycker du på HOME eller END.

 • Om du vill hoppa till en särskild sida skriver du in sidnumret och trycker sedan på RETUR.

Överst på sidan

Du kan använda Dokumentöversikt eller fönstret Miniatyrer om du vill söka efter det ställe i dokumentet du vill hoppa till.

 1. Om dokumentöversikten eller fönstret Miniatyrer inte visas klickar du på Hoppa till en sida eller ett avsnitt i dokumentet i mitten längst upp på skärmen och klicka sedan på Dokumentöversikt eller Miniatyrer.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill hoppa till en rubrik i dokumentet klickar du på rubriken i dokumentöversikten.

  • Om du vill hoppa till en särskild sida klickar du på miniatyrbilden för den sidan.

Överst på sidan

I helskärmsläsningsvy kan du markera innehåll, spåra din ändringar, lägga till kommentarer och granska ändringar.

Markera innehåll som du vill komma ihåg

 1. Klicka på Läsverktyg och klicka sedan på Markeringsfärg för text.

 2. Markera texten eller bilden som ska färgmarkeras.

 • Om du vill stänga av markeringen klickar du på Läsverktyg, klickar på Markeringsfärg för text och klickar sedan på Avbryt markeringar eller trycker på ESC.

 • Om du vill ändra markeringsfärg klickar du på Läsverktyg, klickar på pilen vid Markeringsfärg för text och klickar sedan på den färg du vill ha.

Spåra ändringar i dokumentet

 1. Om du vill tillåta att man skriver i dokumentet klickar du på Visningsalternativ och klickar sedan på Tillåt inmatning.

 2. Klicka på Visningsalternativ igen, peka på Spåra ändringar och klicka sedan på Spåra ändringar.

 3. Gör önskade ändringar.

Lägga till kommentarer

 • Placera insättningspunkten på det ställe där du vill infoga kommentaren, klicka på Läsverktyg och klicka sedan på Ny kommentar.

Överst på sidan

 1. Klicka på Läsverktyg och klicka sedan på Sök.

 2. Skriv in den text du vill söka efter i rutan Sök efter, på samma sätt som på andra ställen i Microsoft Office Word.

 3. Om du vill ersätta den text du hittar i dokumentet med annan text klickar du på fliken Ersätt och skriver sedan in ersättningstexten i rutan Ersätt med.

Överst på sidan

 1. Markera ett ord eller en fras i dokumentet.

 2. Klicka på Läsverktyg och klicka sedan på Referensinformation.

  Obs!: Om du vill välja en särskild typ av referensmaterial, t.ex. ett lexikon, översättningslexikon, en encyklopedi eller synonymordbok, väljer du en referenstjänst i åtgärdsfönstret Referensinformation.

Överst på sidan

 • Klicka på Stäng i det övre högra hörnet på skärmen eller tryck på ESC.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×