Läs om hur du navigerar i Microsoft Teams med hjälpmedelsfunktioner

Läs om hur du navigerar i Microsoft Teams med hjälpmedelsfunktioner

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Microsoft Teams innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team. Det innebär att du kan använda kortkommandon och en skärmläsare när du arbetar med Microsoft Teams. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Microsoft Teams

När du öppnar Microsoft Teams visas namnet på den aktuella vyn i mitten högst upp på skärmen. Microsoft Teams öppnas vanligtvis i vyn du använde senast. Ett lodrätt verktygsfält visas till vänster på skärmen. I det övre vänstra hörnet finns knappar för huvudvyerna: Aktivitet, Chatt, Team, Möten och Filer. En del knappar kanske inte är tillgängliga beroende på kontotypen. I verktygsfältets nedre vänstra hörn finns knapparna för Feedback och Inställningar.

Resten av skärmen är indelad i två fönster. Fönsterinnehållet beror på den aktuella vyn. Det vänstra fönstret, eller listfönstret, används för att navigera i vyn. Det innehåller alltid sökfältet. Resten av innehållet beror på den valda vyn. Om du till exempel väljer Chatt i verktygsfältet innehåller det vänstra fönstret en lista med dina favoritmarkerade, senaste och föreslagna kontakter.

Det högra fönstret, eller huvudfönstret, tar upp större delen av skärmen. Där visas innehållet i det val du har gjort i det vänstra fönstret. Om du till exempel har valt Chatt i verktygsfältet, och sedan valt en av de senaste kontakterna i det vänstra fönstret, innehåller det högra fönstret din konversationshistorik med den personen. I det högra fönstret finns också flikar för att ordna innehållet. I vyn Chatt innehåller till exempel fliken Konversation konversationshistoriken, fliken Filer innehåller en lista med de filer som delats mellan dig och den valda kontakten, på fliken Organisation visas den valda kontaktens plats i organisationsschemat, och så vidare.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Du kan navigera till huvudvyerna i Microsoft Teams med följande kortkommandon:

 • Tryck på Alt+1 för Aktivitet

 • Tryck på Alt+2 för Chatt

 • Tryck på Alt+3 för Team

 • Tryck på Alt+4 för Möten

 • Tryck på Alt+5 för Filer

Gå igenom skärmelementen i den aktuella vyn genom att trycka på Ctrl+F6 (framåt) eller Skift+Ctrl+F6 (bakåt). Bläddra i verktygsfältet eller huvudfönstret genom att trycka på upp- eller nedpil. Gå mellan objekt i listfönstret genom att trycka på Alt+upp- eller nedpil. Gå mellan flikar i huvudfönstret genom att trycka på Alt+vänster- eller högerpil. Välj ett objekt genom att trycka på Retur. Stäng en dialogruta eller flytta tillbaka fokus genom att trycka på Esc.

Gå till sökfältet i en vy genom att trycka på Alt+E.

Mer information finns i Kortkommandon för Microsoft Teams.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Microsoft Teams på Mac innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team. Det innebär att du kan använda kortkommandon och en skärmläsare när du arbetar med Microsoft Teams på Mac. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Microsoft Teams

När du öppnar Microsoft Teams på Mac visas namnet på den aktuella vyn i mitten högst upp på skärmen. Microsoft Teams på Mac öppnas vanligtvis i vyn du använde senast. Ett lodrätt verktygsfält visas till vänster på skärmen. I det övre vänstra hörnet finns knappar för huvudvyerna: Aktivitet, Chatt, Team, Möten och Filer. En del knappar kanske inte är tillgängliga beroende på kontotypen. I verktygsfältets nedre vänstra hörn finns knapparna för Feedback och Inställningar.

Resten av skärmen är indelad i två fönster. Fönsterinnehållet beror på den aktuella vyn. Det vänstra fönstret, eller listfönstret, används för att navigera i vyn. Det innehåller alltid sökfältet. Resten av innehållet beror på den valda vyn. Om du till exempel väljer Chatt i verktygsfältet innehåller det vänstra fönstret en lista med dina favoritmarkerade, senaste och föreslagna kontakter.

Det högra fönstret, eller huvudfönstret, tar upp större delen av skärmen. Där visas innehållet i det val du har gjort i det vänstra fönstret. Om du till exempel har valt Chatt i verktygsfältet, och sedan valt en av de senaste kontakterna i det vänstra fönstret, innehåller det högra fönstret din konversationshistorik med den personen. I det högra fönstret finns också flikar för att ordna innehållet. I vyn Chatt innehåller till exempel fliken Konversation konversationshistoriken, fliken Filer innehåller en lista med de filer som delats mellan dig och den valda kontakten, på fliken Organisation visas den valda kontaktens plats i organisationsschemat, och så vidare.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Du kan navigera till huvudvyerna i Microsoft Teams på Mac med följande kortkommandon:

 • Tryck på Alt+1 för Aktivitet

 • Tryck på Alt+2 för Chatt

 • Tryck på Alt+3 för Team

 • Tryck på Alt+4 för Möten

 • Tryck på Alt+5 för Filer

Gå igenom skärmelementen i den aktuella vyn genom att trycka på Kommando+F6 (framåt) eller Skift+Kommando+F6 (bakåt). Bläddra i verktygsfältet eller huvudfönstret genom att trycka på upp- eller nedpil. Gå mellan objekt i listfönstret genom att trycka på Alt+upp- eller nedpil. Gå mellan flikar i huvudfönstret genom att trycka på Alt+vänster- eller högerpil. Välj ett objekt genom att trycka på Retur. Stäng en dialogruta eller flytta tillbaka fokus genom att trycka på Esc.

Gå till sökfältet i en vy genom att trycka på Alt+E.

Mer information finns i Kortkommandon för Microsoft Teams.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Microsoft Teams för iOS innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team med hjälp av Microsoft Teams för iOS och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Microsoft Teams för iOS

När du öppnar Microsoft Teams för iOS är namnet på den aktuella vyn centrerad längst upp på skärmen. Första gången du öppnar Microsoft Teams öppnas vyn Aviseringar som visar senaste aktivitetsfeed.

Längst ned på skärmen hittar du knappar för val av huvudvyer, vilka är, från vänster till höger: Aviseringar, Chatt och Team. Den fjärde knappen är Mer.

Vyn Aviseringar visar följande objekt överst på skärmen från vänster till höger: Sök, menyn Val av aktivitet och knappen Filtrera aktiviteter. Använd Sök för att hitta personer, meddelanden och filer. Menyn Val av aktivitet innehåller det Feed som listar de senaste aktiviteterna, Min aktivitet som listar dina personliga aktiviteter och Teamaktivitet som listar ditt teams aktiviteter. Du kan använda knappen Filtrera aktiviteter för att välja och tillämpa ett filter för att sortera och urskilja den typ av meddelanden och aktiviteter du vill hitta. Du kan filtrera meddelandena baserat på fem alternativ: Olästa, Omnämnanden, Svar, Följer och Gilla-markeringar.

Den aktuella aktiviteten visas i mitten av skärmen med de senaste aktiviteterna överst i listan. Det innehåll som visas beror på den valda vyn och på om du har tillämpat eventuella filter eller sökningar.

Du kan komma åt dina privata chattar i vyn Chatt. Här kan du skriva nya meddelanden och även ringa röst- eller videosamtal.

De team du har gått med i anges i vyn Team. Här kan du hantera dina teammedlemmar och kanaler eller lämna ett team.

Med knappen Mer kan du hitta ytterligare alternativ, till exempel sparade konversationer och appinställningar. Du kan också redigera din profilbild och ändra din tillgänglighetsstatus. Appinställningarna innehåller alternativ för aviseringar, att visa och rensa historik, hitta hjälpartiklar, logga ut från appen med mera.

Navigera med hjälp av touch

Bläddra igenom element på skärmen i Microsoft Teams för iOS genom att svepa åt höger med ett finger. VoiceOver läser upp objekt i takt med att du når dem. Bläddra igenom i omvänd ordning genom att svepa åt vänster. Välj eller aktivera ett objekt eller öppna en meny genom att dubbeltrycka på skärmen.

Du kan också utforska objekten på skärmen med hjälp av gester. Utforska ett objekt genom att placera ett finger på skärmen och dra det runt långsamt. VoiceOvers fokus följer fingret och VoiceOver läser upp objektet i fokus. Välj ett objekt genom att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen. Du kan till exempel besvara ett meddelande genom att först markera meddelandet och dubbeltrycka på skärmen för att öppna konversationen. Sedan placerar du fingret på skärmen och drar det hela vägen till längst ned på skärmen tills du hör: ”Svara, textfält”. Lyft fingret och dubbeltryck för att välja fältet. Du kan nu skriva ett svar med skärmens tangentbordet på skärmens nedre halva.

Om du vill använda Sök i någon av huvudvyerna navigerar du till skärmens övre vänstra hörn, dubbeltrycker på skärmen och anger sökord med skärmens tangentbordet på skärmens nedre halva.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Microsoft Teams för Android innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team med hjälp av Microsoft Teams för Android. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Microsoft Teams for Android

När du öppnar Microsoft Teams för Android är namnet på den aktuella vyn centrerad längst upp på skärmen. Första gången du öppnar Microsoft Teams öppnas vyn Aktivitet som visar senaste aktivitetsfeed.

Längst ned på skärmen hittar du knappar för val av huvudvyer som är, från vänster till höger: Aktivitet, Chatt och Team. Den fjärde knappen är Mer.

Vyn Aktivitet visar följande objekt överst på skärmen från vänster till höger: knappen Filtrera aktiviteter, menyn Val av aktivitet och Sök. Om du använder knappen Filtrera aktiviteter kan du välja och tillämpa ett filter för att sortera och särskilja den typ av meddelanden och aktiviteter du vill hitta. Du kan filtrera meddelanden baserat på fem alternativ: Olästa, Omnämnanden, Svar, Följer och Gilla-markeringar. Menyn Val av aktivitet innehåller den feed som anger alla nya aktiviteter, Min aktivitet anger dina personliga aktiviteter och Teamaktivitet anger ditt teams aktiviteter. Använd Sök för att hitta personer, meddelanden och filer.

Den aktuella aktiviteten visas i mitten av skärmen med de senaste aktiviteterna överst i listan. Det innehåll som visas beror på den valda vyn och på om du har tillämpat eventuella filter eller sökningar.

Du kan komma åt dina privata chattar i vyn Chatt. Här kan du skriva nya meddelanden och även ringa röst- eller videosamtal.

De team du har gått med i anges i vyn Team. Här kan du hantera dina teammedlemmar och kanaler eller lämna ett team.

Med knappen Mer kan du hitta ytterligare alternativ, till exempel sparade konversationer, delade filer och appinställningar. Du kan också redigera din profilbild och ändra din tillgänglighetsstatus. Appinställningarna innehåller alternativ för aviseringar, inställningar för lagring och loggning, problemrapportering, utloggning från appen med mera.

Navigera med hjälp av touch

Bläddra igenom element på skärmen i Microsoft Teams för Android, genom att svepa åt höger med ett finger. TalkBack läser upp objekt i takt med att du når dem. Bläddra igenom i omvänd ordning genom att svepa åt vänster. Välj eller aktivera ett objekt eller öppna en meny genom att dubbeltrycka på skärmen.

Du kan också utforska objekten på skärmen med hjälp av gester. Utforska ett objekt genom att placera ett finger på skärmen och dra det runt långsamt. TalkBacks fokus följer fingret och TalkBack läser upp objektet i fokus. Välj ett objekt genom att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen. Exempel: för att besvara ett meddelande markerar du först meddelandet och dubbeltrycker på skärmen för att öppna konversationen. Sedan placerar du fingret på skärmen och drar det hela vägen till längst ned på skärmen tills du hör: ”Svara, redigeringsruta, utanför listan”. Lyft fingret och dubbeltryck för att välja textfältet. Du kan nu skriva ett svar med skärmens tangentbordet på skärmens nedre halva.

Om du vill använda Sök i någon av huvudvyerna navigerar du till skärmens övre högra hörn, dubbeltrycker på skärmen och anger sökord med skärmtangentbordet på skärmens nedre halva.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Microsoft Teams på Internet innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team. Det innebär att du kan använda kortkommandon och en skärmläsare när du arbetar med Microsoft Teams på Internet.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Microsoft Teams på Internet rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Microsoft Teams på Internet körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Microsoft Teams på Internet.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Microsoft Teams

När du öppnar Microsoft Teams på Internet visas namnet på den aktuella vyn i mitten högst upp på skärmen. Microsoft Teams på Internet öppnas vanligtvis i vyn du använde senast. Ett lodrätt verktygsfält visas till vänster på skärmen. I det övre vänstra hörnet finns knappar för huvudvyerna: Aktivitet, Chatt, Team, Möten och Filer. En del knappar kanske inte är tillgängliga beroende på kontotypen. I verktygsfältets nedre vänstra hörn finns knapparna för Feedback och Inställningar.

Resten av skärmen är indelad i två fönster. Fönsterinnehållet beror på den aktuella vyn. Det vänstra fönstret, eller listfönstret, används för att navigera i vyn. Det innehåller alltid sökfältet. Resten av innehållet beror på den valda vyn. Om du till exempel väljer Chatt i verktygsfältet innehåller det vänstra fönstret en lista med dina favoritmarkerade, senaste och föreslagna kontakter.

Det högra fönstret, eller huvudfönstret, tar upp större delen av skärmen. Där visas innehållet i det val du har gjort i det vänstra fönstret. Om du till exempel har valt Chatt i verktygsfältet, och sedan valt en av de senaste kontakterna i det vänstra fönstret, innehåller det högra fönstret din konversationshistorik med den personen. I det högra fönstret finns också flikar för att ordna innehållet. I vyn Chatt innehåller till exempel fliken Konversation konversationshistoriken, fliken Filer innehåller en lista med de filer som delats mellan dig och den valda kontakten, på fliken Organisation visas den valda kontaktens plats i organisationsschemat, och så vidare.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Du kan navigera till huvudvyerna i Microsoft Teams på Internet med följande kortkommandon:

 • Tryck på Alt+1 för Aktivitet

 • Tryck på Alt+2 för Chatt

 • Tryck på Alt+3 för Team

 • Tryck på Alt+4 för Möten

 • Tryck på Alt+5 för Filer

Gå igenom skärmelementen i den aktuella vyn genom att trycka på Ctrl+F6 (framåt) eller Skift+Ctrl+F6 (bakåt). Bläddra i verktygsfältet eller huvudfönstret genom att trycka på upp- eller nedpil. Gå mellan objekt i listfönstret genom att trycka på Alt+upp- eller nedpil. Gå mellan flikar i huvudfönstret genom att trycka på Alt+vänster- eller högerpil. Välj ett objekt genom att trycka på Retur. Stäng en dialogruta eller flytta tillbaka fokus genom att trycka på Esc.

Gå till sökfältet i en vy genom att trycka på Alt+E.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka meddelanden eller chatta privat i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×