Läs mer om hybridsökning i molnet för SharePoint

Med molnhybridsöklösningen för SharePoint indexeras allt ditt crawlade innehåll, även lokalt innehåll, i sökindexet i Office 365. När användare kör frågor mot sökindexet i Office 365, så hämtas sökresultat från både lokalt innehåll och Office 365-innehåll.

Bild som visar sökning i två miljöer med och utan molnhybridsökning

Ett sökcenter visas med rangordnade resultat från Office 365-sökindexet i ett resultatblock, och relevansordning och förfiningar beräknas för alla dina resultat, oavsett om resultaten kommer från lokalt innehåll eller Office 365-innehåll.

Bild som visar sökresultat med molnhybridsökning och enhetlig rankning

Det som indexeras är metadata för innehållet, och dessa metadata krypteras när de överförs till sökindexet i Office 365, så att det lokala innehållet förblir säkert. Om du har synkroniserat Active Directory (AD) mellan ditt lokala nätverk (Windows Server Active Directory) och din Office 365-klient (Windows Azure Active Directory), så ändrar Office 365 alla dokumentbehörigheter som refererar till lokala användare så att de i stället refererar till motsvarande Office 365- användare. Användare kan bara se sökresultat för innehåll som de har åtkomst till.

Läs mer

Vilka är fördelarna?

Vilka sökupplevelser kan du erbjuda med molnhybridsökning?

Var hanterar du molnhybridsökning?

Hur fungerar molnhybridsökning?

Vilka är fördelarna?

 • Användarna får förenade sökresultat, relevansordning för sökresultat och förfiningar även om organisationen har både lokalt innehåll och Office 365-innehåll.

 • Användarna får automatiskt den senaste SharePoint Online-sökupplevelsen utan att organisationen behöver uppdatera de befintliga SharePoint-servrarna.

 • Du behöver inte längre oroa dig för storleken på sökindexet, eftersom sökindexet ligger i Office 365. Det innebär att din SharePoint Server-sökservergrupp får ett mindre fotavtryck, och att dina totala kostnader för sökning minskas.

 • SharePoint Server 2013 har stöd för crawlning av befintliga innehållsservergrupper för SharePoint Server 2007 och SharePoint Server 2010.

 • SharePoint Server 2016 har stöd för crawlning av befintliga innehållsservergrupper för SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010 och SharePoint Server 2013.

 • Du behöver inte längre migrera ditt sökindex till en ny version av SharePoint Server eftersom det sker automatiskt i Office 365.

Vilka sökupplevelser kan du erbjuda med molnhybridsökning?

När du har konfigurerat molnhybridsökning och en fullständig crawlning av det lokala innehållet har slutförts, så visas hybridresultaten från ditt Office 365-index automatiskt i sökcentret i Office 365.

Vertikal sökning – Med vertikal sökning begränsas sökresultaten till ett visst urval, exempelvis endast videoklipp. Om du för närvarande använder vertikal sökning i ett sökcenter i SharePoint Server behöver du återskapa inställningarna i sökcentret i SharePoint Online i Office 365.

Webbplatssökning – Den befintliga sökfunktionen i dokumentbiblioteken i SharePoint Server returnerar inte längre några sökresultat när du flyttar sökindexet till Office 365. Sökningen går snabbast när användarna använder ett sökcenter i samma miljö som i sökindexet. Det betyder att det fungerar bättre att söka i ett Office 365-sökcenter. Om användarna behöver sökresultat från Office 365-sökindexet på lokala SharePoint-webbplatser, till exempel från befintliga gruppwebbplatser i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2013, så kan du konfigurera sökning i SharePoint Server så att hybridresultat från ditt Office 365-index visas. Eftersom SharePoint Online i Office 365 bearbetar frågorna måste användarna använda den frågesyntax som fungerar med SharePoint Online. Mer information finns i Visa resultat från molnhybridsökning i SharePoint Server.

eDiscovery-sökning – Du kan behöva konfigurera eDiscovery separat i SharePoint Server och SharePoint Online i Office 365.

Sökning med publicering på flera webbplatser – Publicering på flera webbplatser går inte att använda med molnhybridsökning.

Förhandsgranskningar – När en användare för muspekaren över ett sökresultat från Office 365 visas både information om innehållet och en förhandsgranskning. Information om innehåll från lokala sökresultat visas automatiskt, men om du vill visa förhandsgranskningar av det här innehållet måste du ställa in det.

Anpassade säkerhetsjustering - Anpassad säkerhetsjustering är inte tillgänglig med molnhybridsökning eftersom SharePoint Online i Office 365 inte har stöd för anpassade säkerhetsjustering.

Bästa val – Bästa val är en funktion i SharePoint Server 2010. Använd istället frågeregler i SharePoint Online i Office 365.

Anpassade sökomfattningar – Anpassade sökomfattningar är en funktion i SharePoint Server 2010. Använd istället resultatkällor i SharePoint Online i Office 365.

Uppgradering och nedgradering av sökresultat – Uppgradering och nedgradering av sökresultat är en funktion i SharePoint Server 2010. Använd istället resultatkällor i SharePoint Online i Office 365.

Borttagning av lokala sökresultat – I Central administration i SharePoint Server kan du välja ett söktjänstprogram och ta bort allt innehåll från sökindexet med alternativet för indexåterställning. Det här alternativet kan inte användas för molnhybridsökning eftersom det inte sker någon direkt kommunikation mellan söktjänstprogrammet i molnet i SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 och sökindexet i Office 365. Om du bara vill ta bort vissa lokala metadata från Office 365-sökindexet, så kan du antingen ta du bort den lokala innehållskällan eller skapa en crawlningsregel som inte crawlar filers URL-adresser. Om du behöver ta bort alla metadata från lokalt innehåll från sökindexet i Office 365, så kan du öppna ett supportärende med Microsoft Support.

Användningsrapporter – användningsrapporter bygger på information om crawlat innehåll och användaråtgärder på SharePoint-webbplatsen. Söktjänstprogrammet i molnet i SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 kommunicerar inte med användningsanalysen i SharePoint Online, vilket innebär att användningsrapporter i SharePoint Online inte innehåller information om användaråtgärder på webbplatser i SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016.

Flera innehavare på SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-kluster - Ett SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-kluster kan bara ha en innehavare i SharePoint Online i Office 365. Det innebär att SharePoint Online inte kan behålla innehavarisolering i SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-kluster med flera innehavare.

Anpassad entitetextrahering – Anpassad entitetextrahering är inte tillgängligt med molnhybridsökning eftersom SharePoint Online i Office 365 inte har stöd för anpassad entitetextrahering.

Webbtjänst för innehållsberikning – Webbtjänsten för innehållsberikning är inte tillgänglig med molnhybridsökning eftersom SharePoint Online i Office 365 inte har stöd för anpassad innehållsberikning via webbtjänst.

Synonymer – Det går inte att använda synonymer vid molnhybridsökning eftersom SharePoint Online i Office 365 inte har stöd för synonymer.

Var hanterar du molnhybridsökning?

Du konfigurerar crawlning av lokalt innehåll i den centrala administrationen för SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-servergruppen.

Du hanterar alla andra inställningar i sökadministration i SharePoint Online i Office 365.

Med molnhybridsökning kan crawlern crawla samma innehållskällor och använda samma sökkopplingar som i tidigare versioner av SharePoint Server. Det innebär att du kan crawla och push-överföra innehåll från dina SharePoint Server 2007-, SharePoint Server 2010-, SharePoint Server 2013- och SharePoint Server 2016- servergrupper till Office 365-sökindexet. Du kan dock inte indexera innehåll som kräver anpassad säkerhetsjustering, eftersom SharePoint Online i Office 365 inte har stöd för att lägga till anpassade säkerhetsjusteringar.

Crawlern kan crawla samma standardfiltyper som i tidigare versioner av SharePoint Server. Om du behöver crawla andra filtyper lokalt kan du helt enkelt lägga till anpassade iFilter till SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-servergruppen. Från SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-servergruppen kan du även ändra de filtyper som crawlern ska crawla och ta med i sökindexet i Office 365.

Du hanterar sökschemat i SharePoint Online, se Hantera sökcenter i SharePoint Online.

Standardmappningarna mellan crawlade och hanterade egenskaper i sökschemat i Office 365 gäller även för det lokala innehållet. Så länge du inte tar bort ditt befintliga standard-SSA kan du fortfarande konfigurera ett sökschema i SharePoint Server, men sökschemat gäller inte för det lokala innehåll som crawlas av ditt moln-SSA.

I användargränssnittet för hantering av sökschema i SharePoint Online går det inte att se någon skillnad i ursprungen för egenskaper, t.ex. kategorier, crawlade egenskaper och automatiskt skapade hanterade egenskaper.

För innehåll som lagras i Office 365 kan du anpassa sökschemat på innehavar- och webbplatssamlingsnivå. För innehåll som lagras lokalt går det endast att anpassa sökschemat på innehavarnivån. I sökindexet har metadata för innehåll som har lagras lokalt den hanterade egenskapen IsExternalContent inställd på Sant.

Sökresultat säkerhetsjusteras utifrån användarens Office 365-identitet. Rangordningen gör ingen åtskillnad mellan lokalt innehåll och Office 365-innehåll, och förfiningarna i sökcenter visar både Office 365-innehåll och lokalt innehåll. Det finns dock vissa skillnader:

 • Öppna en länk från ett sökresultat. Användare som vill öppna en länk från ett sökresultat som kommer från lokalt innehåll måste antingen vara anslutna till det lokala intranätet via en anslutning för virtuellt privat nätverk (VPN) eller vara inloggade på den plats där innehållet lagras. Alternativt kan du tillåta att användare öppnar dessa länkar genom att installera en omvänd proxyenhet för SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016.

 • Förhandsgranskningar. När en användare för muspekaren över ett sökresultat från Office 365 visas både information om innehållet och en förhandsgranskning. Information om innehåll från lokala sökresultat visas automatiskt, men om du vill kunna visa förhandsgranskningar av det här innehållet måste du konfigurera den funktionen.

Hur fungerar molnhybridsökning?

Nyckelelementet är söktjänstprogrammet i molnet (SSA). Du konfigurerar en SharePoint-servergrupp som kör SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016, och skapar ett moln-SSA på den gruppen. Det finns endast stöd för ett molnbaserat SSA per SharePoint Server-servergrupp.

Så här fungerar det:

Bild som visar en SharePoint-servergrupp, en SharePoint-server med moln-SSA och Office 365. Informationen flödar från det lokala innehållet via moln-SSA till i sökindexet i Office 365.
 • Lokalt innehåll (1) crawlas av crawlern i moln-SSA (2), och push-överförs till sökindexet i Office 365 (3).

 • Användarna skriver en fråga (4) i SharePoint Online-sökcenter, frågan skickas till sökindexet i Office 365 (3), och resultaten visas i SharePoint Online-sökcenter (4).

 • Vid behov kan du dock konfigurera webbplatssökning i SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 för att visa sökresultat från sökindexet i Office 365. Användarna skriver en fråga i en sökruta på den lokala webbplatsen (5), och frågan skickas via servern med moln-SSA (2) till sökindexet i Office 365 (3). Resultaten returneras via servern med moln-SSA (2) till den sökrutan på den lokala webbplatsen (5).

Mer information finns i

Planera molnhybridsökning för SharePoint

Konfigurera molnhybridsökning med SharePoint Server 2013

Konfigurera molnhybridsökning med SharePoint Server 2016

Hybridsökning i SharePoint

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×