Lär dig mer om SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Översikt över SmartArt-grafik

Att tänka på när du väljer en layout

Om textfönstret

Format, färg och effekter för SmartArt-grafik

Animering för SmartArt-grafik

Så här skapar du SmartArt-grafik

Översikt över SmartArt-grafik

Med hjälp av SmartArt-grafik kan du visualisera din information och dina idéer. Du kan skapa SmartArt-grafik genom att välja mellan många olika layouter, för att snabbt, enkelt och effektivt förmedla ditt budskap.

De flesta skapa innehåll som innehåller endast text, trots att illustrationer och grafik hjälp målgrupper förstå och återkalla information bättre än text. Skapa designer kvalitet illustrationer kan utvärdera, särskilt om du inte är en professionell designer eller om du inte har råd att anlita en professionell designer. Om du använder tidigare versioner av Microsoft Office kan ägnar du mycket tid att göra former med samma storlek och justera dem korrekt, komma texten ska se rätt ut och manuellt formatera former så att de matchar dokumentets övergripande formatmall i stället för att fokusera på innehållet. Med SmartArt-grafik och andra nya funktioner, till exempel teman, kan du skapa designer kvalitet illustrationer med bara några få klick med musen.

Du kan skapa SmartArt-grafik i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 eller i ett e-postmeddelande i Microsoft Office Outlook 2007. Även om du inte kan skapa SmartArt-grafik i andra Microsoft Office 2007-systemet-program kan du kopiera och klistra in SmartArt-grafik som bilder i de programmen.

Eftersom Office PowerPoint 2007 presentationer innehåller ofta bilder med punktlistor, kan du snabbt Konvertera bildtext till SmartArt-grafik. Dessutom kan du lägga till animering för SmartArt-grafiken i Office PowerPoint 2007 presentationer.

När du skapar SmartArt-grafik uppmanas du att välja en typ, till exempel Process, Hierarki, Cyklisk eller Relation. De olika typerna kan sägas motsvara olika SmartArt-kategorier, och varje typ innehåller flera olika layouter.

Läs mer om hur du skapar SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Vad du ska tänka på när du väljer layout

När du väljer en layout för SmartArt-grafiken fundera över vad du vill överföra och om du vill att informationen ska visas ett visst sätt. Eftersom du kan snabbt och enkelt byter layout, prova olika layouter (över typer) tills du hittar visar något som bäst ditt meddelande. Experimentera med olika typer och layouter med hjälp av tabellen nedan som utgångspunkt.

När du byter layoutkommer de flesta av text och andra innehåll, färger, format, effekter och textformatering automatiskt överförs till den nya layouten.

Obs!: Syftet med tabellen nedan är att hjälpa dig komma igång och den är alltså inte en fullständig lista.

Om du vill

Använder du denna typ

Visa information som inte är sekventiell.

Lista

Visa steg i en process eller tidslinje.

Process

Visa kontinuerlig process.

Cyklisk

Skapa organisationsschema.

Hierarki

Visa beslutsträd.

Hierarki

Visa samband.

Relation

Visa hur delar relaterar till en helhet.

Matris

Visa proportionella relationer med den största komponenten upptill eller nedtill.

Pyramid

Tänk också på hur mycket text du har, eftersom mängden text och antalet figurer som du behöver ofta avgör vilken layout som ser bäst ut. Är detaljerna av större vikt än sammanfattningspunkterna, eller tvärtom? I allmänhet är SmartArt-grafik mest effektiv när antalet figurer och mängden text är begränsade till huvudpunkter. Stora mängder text kan dra uppmärksamheten från SmartArt-grafikens visuella intryck, vilket gör det svårare att förmedla ett visuellt budskap. Vissa layouter, till exempel Parallelltrapetslista i typen Lista, fungerar dock bra med stora mängder text.

Vissa layouter för SmartArt-grafik innehåller ett begränsat antal former. Counterbalance pilar layout i typ av relation är till exempel utformad för att visa två motstående idéer eller begrepp. Endast två former kan innehålla text och layouten kan inte ändras om du vill visa fler idéer eller begrepp. Om du väljer en layout med ett begränsat antal former visas ett rött X i textfönstret bredvid innehåll som inte visas i SmartArt-grafiken.

Layouten Motviktspilar

Om du behöver förmedla fler än två idéer, Växla till en annan layout som har fler än två figurer för text, till exempel Enkel Pyramid-layout i typen Pyramid. Kom ihåg att ändra layout eller typer kan ändra innebörden av din information. En layout med pilar som pekar till höger, till exempel enkel Process i typen Process har till exempel en annan betydelse från SmartArt-grafik med pilar som löper i en cirkel, till exempel Löpande cykliskt i cyklisk. Pilar som har en tendens att avses flöde eller förlopp i en viss riktning en liknande layout med kopplingslinjer i stället för pilar förutsätter anslutningar men inte behövs flöde.

Om du inte hittar exakt layouten som du vill använda, kan du lägga till och Ta bort figurer i SmartArt-grafiken att justera layouten struktur. Till exempel enkel Process-layout i typen Process visas med tre former, men processen måste kanske bara två figurer eller den måste fem former. När du lägger till eller Ta bort former och redigera texten ändras placeringen av former och hur mycket text i formerna uppdateras automatiskt – underhålla ursprungliga design och layout för SmartArt-grafiken kantlinje.

När du väljer en layout visas platshållartext (till exempel [text]). Platshållartext skrivs inte ut och visas inte under en Office PowerPoint 2007-presentation. Du kan ersätta platshållartext med eget innehåll. Observera att figurer som innehåller platshållartext alltid visas och skrivs ut, om du inte tar bort dem.

Tips: Om du tror att SmartArt-grafiken ser ut kan, växla till en annan layout som innehåller underfigurer, eller använda ett annat SmartArt-format eller färgvariation.

Överst på sidan

Om textfönstret

Textfönstret kan du använda för att mata in och redigera text som visas i SmartArt-grafiken. Textfönstret visas till vänster om SmartArt-grafiken. Medan du lägger till och redigerar innehållet i textfönstret uppdateras SmartArt-grafiken automatiskt: figurer läggs till eller tas bort efter behov. 

När du skapar SmartArt-grafik innehåller grafiken och textfönstret platshållartext som du kan ersätta med egen information. Längst upp i textfönstret kan du redigera texten som ska synas i grafiken. Längst ned i textfönstret kan du visa ytterligare information om SmartArt-grafiken.

Bild av textfönster som visar text på nivå 1 och 2

SmartArt-grafik som innehåller ett fast antal former kan visas endast en del av texten i fönstret Text i SmartArt-grafiken. Text, bilder eller annat innehåll som inte visas är är identifieras i fönstret Text med ett rött x-innehåll som inte visas fortfarande tillgängligt om du växlar till en annan layout, men om du behålla och Stäng den här samma layout informationen inte sparas, om du vill skydda din integritet.

Textfönster med röda X

Textfönstret fungerar som en disposition eller punktlista som mappar information direkt till din SmartArt-grafik. All SmartArt-grafik definierar sin mappning mellan punkterna i textfönstret och uppsättningen figurer i SmartArt-grafiken.

Om du vill skapa en ny rad text i punktlistan i textfönstret trycker du på RETUR. Om du vill dra in en rad i textfönstret markerar du raden du vill dra in och klickar sedan på Sänk nivå i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg. Om du vill göra ett negativt indrag klickar du på Höj nivå. Du kan även trycka på TABB om du vill göra indrag eller SKIFT+TABB om du vill göra ett negativt indrag. Vid alla dessa åtgärder uppdaterar mappningen mellan punkterna i textfönstret och figurerna i SmartArt-layouten. Det går inte att sänka text mer än en nivå från texten i raden ovanför, och du kan inte heller sänka ned figuren på den högsta nivån.

Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

Obs!: Beroende på vilken layout du väljer representeras varje punkt i textfönstret antingen som en ny figur eller en punkt inuti en figur i SmartArt-grafiken. Lägg till exempel märke till att samma text mappas på olika sätt i de två SmartArt-grafikerna nedan. I det första exemplet representeras underpunkterna av enskilda figurer. I det andra exemplet representeras underpunkterna av punkter inuti figuren.

Hierarkisk lista: SmartArt-grafik med punkter i textfönstret, men inte i figurer

Enkel process: SmartArt-grafik med punkter i textfönstret som punkter i en figur

Om du använder ett organisationsschema med en assisterande figur visar en punkt med en tillhörande linje den assisterande figuren.

Textfönster med punkter för överordnade, underordnade och assisterande figurer

Tips: Om du inte vill att all text i separata figurer byter till en annan layout som visar all text som punkter.

Även om teckenformatering, till exempel tecken, teckenstorlek, fet, kursiv och understruken, kan användas på texten i textfönstret visas inte teckenformatering inuti textfönstret. Däremot visas alla formateringsändringar i SmartArt-grafiken.

När teckenstorleken i en figur krymper eftersom du lägga till mer text i figuren, krymper all text i SmartArt-grafiken återstående formerna också till samma storlek ska behållas i SmartArt-grafiken letar konsekventa och professionella. När du väljer en layout kan flytta du muspekaren över någon av de olika layouter som visas i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet att se hur innehållet ser ut med den layout som används.

Överst på sidan

Format, färg och effekter för SmartArt-grafik

Det finns två gallerier för att snabbt ändra utseendet på SmartArt-grafiken på fliken Design under SmartArt-verktyg: SmartArt-format och Ändra färger. När du placerar pekaren över dessa gallerier kan du se hur ett SmartArt-format eller en färgvariation påverkar SmartArt-grafiken utan att du använder formatet eller variationen. 

Ett snabbt och enkelt sätt att lägga till en professionellt kombination av effekter i SmartArt-grafiken är att använda ett SmartArt-format. SmartArt-format är form fyllningar, kanter, skuggor, linjeformat, toningar och tredimensionellt (3D) perspektiv och är används på hela SmartArt-grafik. Du kan också använda en enskild form-format på en eller flera former i SmartArt-grafiken.

I det andra galleriet, Ändra färger, finns en uppsättning olika färgalternativ för en SmartArt-grafik, och vart och ett använder en eller flera temafärger på olika sätt på figurerna i SmartArt-grafiken.

SmartArt-format och färgkombinationer har utformats för att understryka innehållet.

Om du exempelvis använder ett 3D-SmartArt-format med perspektiv, kan du se alla på samma nivå.

Layout för organisationsschema med vit kontur

Du kan också använda ett 3D-SmartArt-format med perspektiv för att framhäva en tidslinje som går in i framtiden.

Enkel tidslinje med fågelperspektiv

Tips: 3D-SmartArt-format, särskilt scenanpassad 3D, kan ofta distrahera från meddelandet som du vill förmedla, såvida du inte använder dem sparsamt. 3D-SmartArt-format fungerar ofta utmärkt för första sidan i ett dokument eller första bilden i en presentation. Enklare 3D-effekter, till exempel fasningar, är inte lika distraherande men bör också användas sparsamt.

Du kan framhäva distinkta steg i SmartArt-grafik av typen Process genom att använda valfria kombinationer under Färg.

Enkel process: layout med färgomfång - dekorfärg 5 till 6

Om du har en SmartArt-grafik av typen Cyklisk kan du använda valfria alternativ i Toningsomfång - dekorfärg n för att framhäva den cirkulära rörelsen. Dessa färger flyttas längs en toning till mittenfiguren och sedan tillbaka till den första figuren.

Löpande cykliskt: layout med toningsomfång - dekorfärg 3

När du väljer färger bör du också överväga om du vill att målgruppen ska skriva ut SmartArt-grafiken eller visa den online. De primära temafärgerna är exempelvis avsedda för svartvit utskrift.

Tips: Färgkombinationer med transparent i namnet fungerar bäst om du har en bakgrundsbild med en bild eller annan framträdande effekt för att visa en mer elegant design i dokumentet.

När du infogar en SmartArt-grafik i dokumentet matchar den resten av innehållet i dokumentet. Om du ändrar dokumentets tema uppdateras SmartArt-grafikens utseende automatiskt.

Om de inbyggda gallerierna inte är tillräckligt för att ge önskat utseende kan kan nästan alla delar av SmartArt-grafik anpassas. Om galleriet SmartArt-format inte har rätt kombination av fyllningar, linjer och effekter, kan du använda en enskild form-format eller anpassa formen själv. Om storleken och positionen för en form inte är som du önskar, kan du Flytta runt formen eller Ändra storlek på den. Du hittar de flesta anpassningsalternativ under SmartArt-verktyg på fliken formatering.

Även när du har anpassat SmartArt-grafiken kan du ändra till en annan layout, och de flesta av anpassningarna behålls. Du kan även klicka på knappen Återställ grafik på fliken Design om du vill ta bort alla dina formateringsändringar och börja om.

Knappen Återställ grafik

Du kan ändra utseendet på SmartArt-grafiken genom att Ändra fyllning av dess figuren eller textrutan; genom att lägga till effekter, till exempel skuggor, reflektioner, ljussken och mjuka kanter. eller genom att lägga till tredimensionellt (3D) effekter, till exempel fasningar eller rotationer.

Överst på sidan

Animering för SmartArt-grafik

Obs!: Animering är bara tillgänglig för SmartArt-grafik som skapas med Office PowerPoint 2007.

För att framhäva informationen på ett bättre sätt eller visa den i faser kan du lägga till en animering i SmartArt-grafiken eller till en enskild figur i SmartArt-grafiken. Du kan exempelvis låta en figur snabbt flyga in från bildskärmens ena sida eller långsamt tona in.

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på vilken SmartArt-layout du har valt. Du kan dock alltid animera alla figurer samtidigt eller en figur i taget.

Mer information om att lägga till en animering i en SmartArt-grafik i en presentation av Office PowerPoint 2007 finns i animera SmartArt-grafiken.

Överst på sidan

Så här skapar du SmartArt-grafik

Mer information om hur du skapar SmartArt-grafik finns i följande artiklar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×