Lär dig grunderna i Excel-formler med ExcelIsFun videor på YouTube

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vill du ha ett handtag på formler och cellreferenser? Är du en visuell eleven? Låt ExcelIsFun börjar gå igenom gradvis mer avancerade exempel. Du kan även hämta sin arbetsbok så att du kan följa.

ExcelIsFun har skapat en serie videofilmer i Excel och publicerat på YouTube. Videor länkade nedan ger en bra introduktion till formler, men det finns många fler videor i serien på sin YouTube-kanal.

I den här artikeln

Formler med cellreferenser

Formler och funktioner

Formler operatorer och matematik

Namngivna cellområden och funktioner

Området funktioner

Relativa och absoluta cellreferenser

Blandade cellreferenser i formler

Formler: Kopiera kontra klipp ut

Cellreferenser och inställningar i kalkylblad

Formler med cellreferenser

Excel är roliga grunderna lektion 3: formler med cellreferenser visar hur du lägger till en enkel cellreferens i en formel.

Då öppnas uppåt en rad olika möjligheter som inte är möjligt när du använder en formel som innehåller hårdkodade värden. Exempelvis formeln = 27.92 / 7 genererar alltid samma resultat (3.98857142...). Men resultatet av = A1/B1 beror på värdena i cell A1 och B1.

Överst på sidan

Formler och funktioner

Excel är roliga grunderna Lektion 4: formler och funktioner introducerar användning av funktioner i formler. En funktion är en inbyggd formel som används ofta, till exempel COS (Returnerar cosinus för ett värde) eller MIN (returnerar det minsta värdet från en uppsättning värden).

Du kan utföra mer avancerade beräkningar med mindre arbete än om du har byggt hela formeln manuellt med hjälp av funktioner i formler. Du kan också se till att funktionen alltid beräknas på samma sätt.

Överst på sidan

Formler operatorer och matematik

Excel är roliga grunderna Lektion 5: formel operatorer och matematiska visar hur du kan utföra beräkningar i formler. De flesta operatorerna bör känna, men vissa kanske skiljer sig något från det du lärt dig i Algebra klass.

Överst på sidan

Namngivna cellområden och funktioner

Excel är roliga grunderna Lektion 6: namn cellområden och funktioner visar hur du använder med namn – etiketter som du tilldelar cellområden. Det kan vara mycket praktiskt eftersom du kan koppla ett ord med en uppsättning värden, vilket gör det enklare att läsa formeln och förstå vad det gör.

Om du har en uppsättning celler som har kvartals försäljning summor för 2010 kan kan du döpa det område 2010QuarterlySales. Du om du vill returnera de högsta Kvartalsförsäljning totala fall kan använda formeln =MAX(2010QuarterlySales) – mycket enklare att förstå än säger =MAX(A17:A20).

Överst på sidan

Området funktioner

Excel är roliga grunderna lektion 7: område funktioner visar hur du använder område fungerar snarare än uttryckligen refererar till varje cell i området. Område funktioner att formeln ska anpassas om nya celler ska infogas.

Överst på sidan

Relativa och absoluta cellreferenser

Excel är roliga grunderna lektion 8: Cell referenser relativa och absoluta visar skillnaden mellan absoluta och relativa cellreferenser. När du kopierar eller flyttar en formel bestämmer cellreferenserna hur formeln ser ut i den nya cellen.

Överst på sidan

Blandade cellreferenser i formler

Excel är roliga grunderna lektion 9: blandade cellreferenser visar kraften hos blandad cellreferenser – en kombination av absoluta och relativa cellreferenser.

Överst på sidan

Formler: Kopiera kontra klipp ut

Excel är roliga grunderna lektion 10: formler - kopiera eller klipp ut markeras skillnaden i Excels klistra in beteende när du kopierar en formel kontra när du klipper ut en formel. (Tips: det har att göra med cellreferenser.)

Överst på sidan

Cellreferenser och inställningar i kalkylblad

Excel är roliga grunderna lektion 11: cellreferenser och inställningar i kalkylbladet innehåller tips för att kontrollera din arbetsbok med alternativ för att arbeta med formler enklare och mer effektivt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×