Lär dig att navigera i Word 2016 för Mac med tillgängliga funktioner

Lär dig att navigera i Word 2016 för Mac med tillgängliga funktioner

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Word 2016 för Mac innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för personer med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med dokument. Det betyder att du kan använda kortkommandon och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, när du arbetar med Word. Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som fungerar på din enhet finns i artikeln Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Word 2016 för Mac

När du har ett dokument öppet i Word centreras namnet på dokumentet högst upp på skärmen. Appkontroller som till exempel Minimera och Stäng finns i det övre vänstra hörnet. Verktygsfältet Snabbåtkomst finns som standard uppe till vänster på skärmen bredvid dem. Det här verktygsfältet kan anpassas och innehåller vanliga kommandon som Spara, Ångra och Gör om. Längst upp till höger på skärmen finns fältet Sök och knappen Dela.

Under den här raden finns en uppsättning menyflikar. Det är flikar som Infoga, Design och Granska. När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som innehåller kommandon och som är sorterade i grupper. Menyfliksområdet är placerat under raden med flikar. Fliken Infoga växlar till exempel om till en menyflik som låter dig välja olika objekt, till exempel hyperlänkar eller bilder, som du kan infoga i dokumentet.

Dokumentets innehåll visas under menyfliksområdet och tar upp större delen av sidan. För vissa kommandon, till exempel Granska eller Sök, öppnas fönster till höger eller vänster om dokumentet.

Navigera med hjälp av tangentbordet

När du vill flytta mellan huvudområdena i Word 2016 för Mac trycker du på Kommando+F6 (framåt) eller Skift+Kommando+F6 (bakåt). De här är huvudområdena uppifrån och ned:

 • Verktygsfält

 • Flikar i menyfliksområdet

 • Dokumentinnehåll

 • Statusfält

Tryck på vänster eller höger piltangent för att gå mellan flikar i verktygsfältet eller menyfliksområdet. Du hör namnet på den aktuella knappen eller fliken. Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du kan bläddra bland kommandona i det valda menyfliksområdet genom att trycka på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt). Du hör namnet på varje kommando när du kommer till det och om du väntar en stund meddelar VoiceOver även hur du kan interagera med det aktuella kommandot.

När fokus är på dokumentets brödtext trycker du på Ctrl+Alt+Skift+Nedpil för att interagera med innehållet:

 • Du kan flytta en rad uppåt eller nedåt genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilen.

 • Om du vill flytta ett ord åt höger eller vänster trycker du på vänster- eller högerpil.

 • Tryck på Ctrl+Alt+Nedåtpil eller Uppåtpil för att gå till den första raden i nästa eller föregående stycke.

Du markerar text genom att trycka på Skift+en piltangent i den textriktning som du vill markera text.

Tips: När fokus är på dokumentets brödtext trycker du på Ctrl+F för att använda fältet Sök.

Navigera med hjälp av navigeringsfönstret

Du kan snabbt flytta mellan hela sidor med hjälp av navigeringsfönstret, som öppnas till vänster om dokumentets brödtext.

 1. Tryck på Kommando+F6 tills du hör namnet på den flik som du står på, till exempel "Start, markerad, flik".

 2. Tryck på höger piltangent tills du hör "Visa, flik" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Navigeringsfönster, avmarkerad, kryssruta" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att aktivera fönstret.

 4. Om du vill flytta fokus till navigeringsfönstret trycker du på Kommando+F6 tills du hör ”Miniatyrfönster, markerat”.

 5. Tryck på nedåtpilen en gång och sedan på Ctrl+Alt+Skift+Nedåtpil för att öppna miniatyrfönstret med en lista över dokumentsidorna. VoiceOver meddelar hur många sidor det finns och vilken sida du är på.

 6. Om du vill flytta mellan sidor trycker du på nedåt- eller uppåtpilen tills du hittar den önskade sidan och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att navigera dit.

Fokus flyttas till texten på den markerade sidan.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word 2016

Kortkommandon i Word 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×