Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

PowerPoint 2016 innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med presentationer. Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som är specifika för din enhets plattform finns på Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i PowerPoint 2016

När du öppnar en presentation i PowerPoint 2016 eller skapar en ny centreras namnet på presentationen högst upp på skärmen. Eftersom du är i normal vy hittar du programkontroller som Minimera och Stäng i det övre högra hörnet. Verktygsfältet Snabbåtkomst finns som standard uppe till vänster på skärmen. Det här verktygsfältet kan anpassas och innehåller vanliga kommandon som Spara, Ångra, Gör om och Starta från början.

Under verktygsfältet finns en uppsättning menyflikar. Här hittar du bland annat Start, Infoga, Design, Övergångar, Animeringar, Bildspel och Visa. Menyfliksområdet är placerat under den här raden med flikar (i JAWS kallas det "nedre menyfliksområdet"). När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som gäller för just den fliken. Varje menyfliksområde innehåller kommandon som är sorterade i grupper. Om du till exempel väljer fliken Infoga visas ett menyfliksområde. Där kan du välja olika objekt, till exempel tabeller, bilder, figurer och ekvationer, som du kan infoga i presentationen.

Under menyfliksområdet finns tre fönster. Fönstret Bilder är till vänster. I det finns miniatyrer av bilder och text på bilder i presentationen. Till höger finns den aktiva bilden, och nedanför den fönstret Anteckningar. Längst ned till höger på skärmen finns visningsknappar och zoomkontroller.

Dessa verktygsfält, fönster och kontroller finns kvar tills du byter till en annan vy.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Om du vill navigera i PowerPoint 2016 och växla mellan landmärkena på skärmen trycker du på F6. Landmärkena är i den ordning de visas:

 • Den aktiva bilden

 • Knappar och kontroller i det nedre högra hörnet

 • Det övre verktygsfältet och menyflikarna

 • Fönstret Bilder

Om du vill växla mellan skärmelementen för det aktuella landmärket trycker du på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt). Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur. Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på piltangenterna och väljer sedan genom att trycka på Retur. Du kan till exempel växla mellan textfälten på den aktiva bilden genom att trycka på Tabb eller flytta mellan miniatyrbilderna i fönstret Bilder med nedåt- och uppåtpiltangenterna. Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Mer information finns i Använda kortkommandon för att skapa en presentation och Använda kortkommandon för att utföra en presentation.

PowerPoint 2016 innehåller namn anpassade för hjälpmedel som kan läsas av skärmläsare medan du arbetar i programmet. Du kan använda Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, eller en skärmläsare från tredje part, till exempel JAWS. Information om hur du använder PowerPoint 2016 med en skärmläsare finns i Komma igång med en skärmläsare i en PowerPoint-presentation.

Att tänka på för PowerPoint 2016

För att göra innehållet lättare att läsa och markera kan du öka kontrasten eller invertera färgerna på datorn med inställningarna för högkontrast i Windows. Tryck på Alt+vänster Skift+Print Screen om du vill börja använda ett högkontrasttema snabbt, och tryck sedan på Retur för att aktivera högkontrasttemat.

I Windows finns det flera olika högkontrastteman. Så här hittar du det alternativ som passar dig bäst:

 1. Tryck på Windows-tangenten och skriv sedan "högkontrast" i sökrutan. Skärmläsaren säger: "Högkontrastinställningar, systeminställningar."

 2. Tryck på Retur. Du hör "fönstret Inställningar, Högkontrasttema", följt av namnet på det för närvarande markerade temat.

 3. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra bland högkontrasttemana tills du hittar ett som passar dig.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "knappen Använd" och tryck sedan på Retur för att aktivera det markerade temat.

Använda Berätta

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa din presentation

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

PowerPoint för Android innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med presentationer. Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som fungerar på din enhet finns i artikeln om att konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint för Android finns i pekguiden för PowerPoint för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Bekanta dig med PowerPoint för Android-layouten

PowerPoint för Android öppnas som standard i vyn Normal. Högst upp i mitten av den här vyn hittar du namnet på dokumentet. Det finns en menyrad med följande objekt från vänster till höger under dokumentnamnet:

 • Arkiv

Om du dubbeltrycker på knappen Arkiv öppnas Arkiv-menyn som innehåller följande knappar uppifrån och ned:

 • Ny

 • Öppna

 • Spara

 • Spara som

 • Historik

 • Skriva ut

 • Dela

 • Stäng

 • Feedback

 • Office-appar

 • Bildspel

Om du dubbeltrycker på knappen Bildspel öppnas vyn Bildspel som innehåller följande objekt och områden uppifrån och ned:

 • En menyrad med följande objekt från vänster till höger:

  • Indikator för bildnummer

  • Växel för pennanteckning

  • Meny för pennverktyg

  • Länkskärmväxel

  • Knapp för att avsluta bildspel

 • Område för bildspel

 • Anteckningsområde med växel för att utöka området

 • Lista över bildspel

 • Lägg till bild

 • Dela

 • Ångra

 • Dubbelklicka på Lägg till bild om du vill lägga till en ny bild i presentationen.

 • Dubbelklicka på Dela om du vill dela din presentation.

 • Dubbelklicka på Ångra om du vill ångra den senaste åtgärden.

Huvudinnehållsområdet där bilderna visas hittar du nedanför menyraden. Dra med ett finger i det här området om du vill höra bildnumren. Tryck på en bild om du vill markera den. Dubbeltryck på bilden och du hör: ”Redigera knapp.” Om du dubbeltrycker på skärmen öppnas redigeringsvyn.

Redigeringsvyn innehåller följande objekt uppifrån och ned:

 • Överst: Menyradsknappar

 • Bakåt

 • Fler alternativ

 • Kommentarer

 • Dela

 • Ångra

Huvudinnehållsområdet

 • Visar en redigerbar bild

Längst ned: Knappen Berätta, knappar i den sammanhangsberoende menyraden och växeln Visa/dölj

 • Berätta

Knapparna i den sammanhangsberoende menyraden ändras beroende på vad som är markerat i huvudinnehållsområdet (t.ex. en hel bild, en tabell eller en textruta i bilden). Som standard innehåller den följande objekt när fokus är på en hel bild:

 • Berätta

 • Layout

 • Tabell

 • Bild

 • Figur

 • Textruta

 • Kamera

 • Ångra

 • Växeln Visa/dölj

Obs!:  Om du dubbeltrycker på de här objekten öppnas menyn för ytterligare alternativ.

Om du dubbeltrycker på växeln Visa/dölj öppnas eller döljs flikmenyraden som innehåller följande objekt från vänster till höger:

 • Flikmenylista

 • Knappen Berätta

 • Knappen Ångra

 • Knappen Gör om

 • Växeln Visa/dölj

Flikmenylistan innehåller följande flikar:

 • Start

 • Infoga

 • Rita

 • Design

 • Övergångar

 • Bildspel

 • Granska

 • Visa

Om du dubbeltrycker på menylistobjekten öppnas nya redigeringsalternativ.

Använd skärmläsaren TalkBack, pekrörelser och externa kortkommandon

PowerPoint för Android fungerar med den inbyggda skärmläsaren TalkBack. När TalkBack-skärmläsaren är aktiverad hör du en beskrivning av det du markerar eller aktiverar på enheten, t.ex. kommandon, platser, listor och knappar, utöver innehållet på skärmar, menyer och popup-fönster i PowerPoint.

Mer information om TalkBack finns i Komma igång på Android med TalkBack.

För mer information om hur du arbetar med touch i TalkBack se Utforska med pekskärm i TalkBack.

Se Använda TalkBacks kortkommandon om du använder ett externt tangentbord.

Aktivera TalkBack

Du kan aktivera TalkBack antingen när du ställer in din Android-telefon eller senare efter installationen. Du kan också aktivera en genväg för att aktivera TalkBack. Instruktioner finns i Aktivera TalkBack.

 1. Om du vill aktivera TalkBack efter installationen går du till Inställningar > Hjälpmedel.

 2. Tryck på TalkBack och tryck på brytaren för att aktivera den.

 3. Välj OK.

Använd globala och lokala snabbmenyer

När du navigerar med TalkBack är två snabbmenyer tillgängliga för att hjälpa dig att hitta inställningar och kontroller. Den globala snabbmenyn innehåller kommandon som fungerar överallt. Lokala snabbmenykommandon beror på det fokuserade objektet.

Mer information om den globala och lokala snabbmenyn finns på Använda globala och lokala snabbmenyer.

Använda Tala om det

Använd Berätta-sökning om du vill lära dig om andra alternativ, snabbt utföra en uppgift eller kontrollera var ett alternativ eller en flik finns på skärmen.

Mer information om Berätta finns på Göra saker snabbare med berätta.

 1. Svep åt höger eller vänster med ett finger i redigeringsvyn för din PowerPoint-presentation tills du hör: ”Knappen Berätta. Dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck sedan på skärmen med ett finger. Du hör: ”Berätta vad du vill göra.”

 2. Svep åt höger tills du hör: “Redigeringsruta, berätta vad du vill göra.” Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Visar <tangentbordsspråk> tangentbord.”

 3. För att ange ett sökord, dra med fingret över tangentbordet längst ned på skärmen tills du hör det tecken du vill skriva och lyft sedan fingret. När du skriver visas en lista med sökresultatet.

 4. Svep åt höger eller vänster med ett finger för att bläddra genom sökresultatet. Du hör sökresultatet. Vissa resultat kan vara undermenyer med fler alternativ. TalkBack meddelar sökresultat med undermenyer. Du hör: "<Sökresultat>-menyn, dubbeltryck för att aktivera." Öppna menyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Välj ett resultat genom att dubbeltrycka på skärmen.

Använda PowerPoint för Android med taligenkänning

Med taligenkänningsverktyg kan du använda röstkommandon istället för touch-navigering eller ett externt tangentbord när du arbetar i PowerPoint för Android. Mer information om hur du hämtar och aktiverar Voice Access-appen finns i Kom igång med Voice Access.

Zooma in eller ut

Zooma in innehållet i din presentation, t.ex. för att markera en bild i ett bildspel.

Om du vill zooma in en bild placerar du två fingrar på skärmen och drar dem från varandra. Om du vill zooma ut igen för du ihop fingrarna.

Låta TalkBack läsa alternativtexter

För att få en uppfattning om vad en bild, tabell, textruta eller en figur i presentationen handlar om kan du lyssna på deras alternativa texter (om tillgängligt).

 1. Om du vill gå till ett objekt på en bild sveper du åt vänster eller höger tills du hör: ”<Alternativ textrubrik> <objekttyp> <beskrivning av alternativ text>. ”Anpassade åtgärder, öppna snabbmenyn, dubbeltryck för att aktivera.”

 2. Svep åt vänster eller höger för att lämna objektet.

Ändra färgkontrast och invertera färger

Du kan öka kontrasten eller invertera färgerna på enheten för att göra innehållet lättare att läsa och markera.

Obs!: Ändra färgkontrast och invertera färger är Lägg in avsnittstext här -funktioner. Det är inte säkert att de fungerar med alla knappar och ytor.

 1. Svep nedåt från högst upp på skärmen med två fingrar i valfri vy. Du hör: ”Meddelandeskugga.” Meddelandefältet öppnas.

 2. Svep nedåt från högst upp på skärmen med två fingrar. Du hör namnet på alternativet i fokus.

 3. Svep sedan åt vänster eller höger tills du hör: ”Knappen Öppna inställningar. Dubbeltryck för att aktivera.” Dubbeltryck på knappen. Du hör: ”Inställningar.”

 4. Tryck var som helst på skärmen och dra sedan åt vänster eller höger tills du hör: “Hjälpmedel, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: “Hjälpmedel.”

 5. Gör något eller båda av följande:

  • Svep åt höger tills du hör: ”Text med hög kontrast, lägg in avsnittstext här, av-brytare dubbeltryck för att aktivera.” Dubbeltryck på objektet. Du hör: ”På.”

  • Svep åt höger tills du hör: ”Inverterade färger, Lägg in avsnittstext här, kan påverka prestanda, av-knapp, dubbeltryck för att aktivera.” Dubbeltryck på objektet. Du hör: ”På.”

Skapa PowerPoint-presentationer som är anpassade för personer med funktionshinder

Du kan formatera textrutor, figurer, tabeller och bilder i PowerPoint för Android för att göra dem mer tillgängligt för alla. Tips om hur du kan göra en presentation mer tillgänglig finns i Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

PowerPoint Mobile innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med presentationer.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint Mobile finns i pekguiden för PowerPoint Mobile för Windows 10.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

I det här avsnittet

Bekanta dig med PowerPoint Mobile-layouten

När du öppnar PowerPoint Mobile ser du användarkontoknappen i det övre högra hörnet av startvyn. Under knappen finns rubrikraden PowerPoint. Under rubrikraden finns knapparna Nytt och Bläddra. Under knapparna i huvudinnehållsområdet visas en lista med presentationer som du nyligen har arbetat på.

Läsvy

När du öppnar en PowerPoint Mobile-presentation eller skapar en ny, öppnas den i läsvyn. Namnet på presentationen centreras högst upp på skärmen. Under namnet till vänster finns knappen Arkiv. Till höger om knappen finns följande knappar: Presentera, Ny bild, Dela och Ångra.

Alla bilder i en presentation visas som miniatyrer under knapparna.

Redigeringsvy

Om du vill flytta från läsvyn till redigeringsvyn dubbeltrycker du på skärmen på den bild som du vill redigera. Du hör: "Anpassad." Svep åt höger tills du hör "Snabbmeny, knappen Redigera" och dubbeltryck sedan på skärmen. Redigeringsvyn öppnas. Du hör: ”Fönstret Bild.” Fokus är på huvudinnehållsområdet.

Namnet på presentationen centreras högst upp på skärmen. Under namnet till vänster finns knappen Bakåt. Till höger om knappen finns följande knappar: Sök, Anteckningar, Presentera och Ångra.

Under knappen finns huvudinnehållsområdet som tar upp det mesta av utrymmet på skärmen. Den markerade bilden visas här.

Under huvudinnehållsområdet visas fönstret Anteckningar om det är aktiverat.

Under fönstret Anteckningar eller huvudinnehållsområdet finns det sammanhangsberoende verktygsfältet Snabbåtkomst. Där visas knappar som är relaterade till det område eller objekt som är markerat på bilden i huvudinnehållsområdet. Knappen Fler alternativ finns längst till höger i verktygsfältet. Om du dubbeltrycker på knappen öppnas huvudmenyn under huvudinnehållsområdet.

Ovanför huvudmenyn finns menyraden. Namnet på den aktuella fliken visas längst till vänster i menyraden. Flikalternativen visas under fliknamnet. Dubbeltryck på fliknamnet om du vill öppna flikmenyn och visa alla tillgängliga flikar. Till höger om fliknamnet i menyraden finns följande knappar: Berätta, Ångra, Gör om och Fler alternativ (expanderat).

Om du vill flytta från redigeringsvyn till läsvyn sveper du åt höger tills du hör ”Av, bakåt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Navigera med hjälp av touch

 • Du navigerar i PowerPoint Mobile och växlar mellan skärmelementen genom att svepa åt vänster eller höger.

 • Dubbeltryck på skärmen om du vill välja ett objekt.

 • Om du vill bläddra i menyer eller listor sveper du åt vänster eller höger och dubbeltrycker sedan på skärmen om du vill göra ett val.

 • När du vill avsluta en snabbmeny ritar du snabbt en Z-form med två fingrar.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×