Länka till eller importera data från Microsoft Graph

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan importera eller länka till data från Microsoft Graph, som är en data källa som används till en mängd Office 365-information och-relationer för att få värdefull antaganden och insikter om personer, grupper och organisationer. Med dessa data kan du öka din åtkomst lösnings intelligens och produktivitet. Mer information finns i Microsoft Graph.

 • När du länkar till data skapar Access en dubbelriktad anslutning som synkroniserar ändringar av data i Access och Microsoft Graph.

 • När du importerar data skapar Access en enstaka kopia av data och ändringarna i antingen Access eller Microsoft Graph synkroniseras inte.

Översikt över Access-anslutning till Microsoft Graph

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Möjligheten att länka till eller importera data från Microsoft Graph är endast tillgänglig för Office 365-prenumeranter.

Vad är Microsoft Graph?

I Microsoft Graph kopplas punkterna mellan många Office 365-appar och-tjänster genom att samla in och organisera olika data (användare, grupper, meddelanden, kontakter, konversationer, uppgifter, filer och så vidare) i en uppsättning relationer. Exempel på relationer är: en användare är medlem i en grupp, användarens nuvarande chef, användaren nämns i flera konversationer, eller så samarbetar användarens dokument med flera kollegor under de senaste timmarna.

Ordet "Graf" är en term som används för att beteckna ett socialt nätverk med information. Microsoft Graph är ett nätverk med sociala funktioner och data anslutningar i Office 365. Värdet för ett nätverk växer exponentiellt med antalet anslutningar. I Microsoft Graph baseras dessa anslutningar på vad du arbetar med, vem du arbetar med och vad som är viktigt för dig.

Du kan snabbt komma igång med maskin inlärnings insikter från Microsoft Graph-tabeller, utföra fler åtgärder på dem och förbättra din Access-databas lösning. Du kan till exempel hitta de mest relevanta personerna för en användare och lägga till dem som e-postlänkar till en rapport eller skicka en rapport via e-post till en grupp som användaren är medlem i.

Innan du börjar

Vill du att det ska gå smidigare? Gör då följande förberedelser innan du länkar eller importerar:

 • Microsoft Graph-data baseras på ditt arbets-eller skol konto. Första gången du använder Microsoft Graph kan du behöva logga in på Office 365.

 • Kontrollera antalet kolumner i varje tabell eller vy. Access stöder inte fler än 255 fält i samma tabell, så det är bara de första 255 kolumnerna som länkas eller importeras.

 • Fastställ den totala mängden data som ska importeras. En Access-databas kan vara maximalt två gigabyte stor, minus det utrymme som krävs för systemobjekt. Microsoft Graph innehåller stora tabeller som kan ta lång tid att läsa in, och det kan hända att du kanske inte kan importera alla till en enda Access-databas. Använd Microsoft Graph-frågeparametrar för att minimera mängden länkade data.

 • Skydda Access-databasen och anslutningsinformationen i den genom att använda en betrodd plats och ett databaslösenord. Mer information finns i Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd och Kryptera en databas med hjälp av ett databaslösenord.

 • Förbered för ytterligare relationer. Använd länkar till eller importera markerade tabeller och filtrerade under uppsättningar i Microsoft Graph-datamodellen. Du kanske vill skapa ytterligare relationer mellan nya och befintliga tabeller manuellt med hjälp av fönstret relationer. Mer information finns i Vad är fönstret Relationer? och Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Komma igång

 1. Välj externa data _GT_ ny data källa > från online tjänster > från Microsoft Graph.

 2. Om du uppmanas att göra det loggar du in på ditt arbets-eller skol konto för Office 365.

 3. Gör något av följande:

  • Importera genom att välja Importera källdata till en ny tabell i den aktuella databasen.

  • Länka genom att välja Länka till datakällan genom att skapa en länkad tabell.

 4. Välj OK.

 5. Markera varje tabell som du vill länka till eller importera från i dialog rutan Länka tabeller eller Importera objekt och klicka sedan på OK.

  En lista över fördefinierade filter

Filtrera länk resultat med hjälp av en Microsoft Graph-frågeparameter

Om du länkar till och importerar från Microsoft Graph kan en stor mängd data returneras, speciellt med Grupper och Användare i en stor organisation. När du länkar kan du använda följande Microsoft Graph-frågeparametrar för att filtrera serverns data innan du hämtar dem:

 • $top    Söker efter ett begränsat antal poster baserat på ett nummer, till exempel de första 25 raderna.

  Obs!    Vi rekommenderar att du först använder $top=n-frågeparametern för att returnera en liten mängd data och sedan bekantar dig med fälten och värdena.

 • $filter    Filtrerar antalet rader baserat på ett uttryck.

 • $select   Returnerar endast de kolumner som du anger. Men Access returnerar alltid ID-fältet.

Tänk på att Access Microsoft Graph endast har stöd för en delmängd uttryck, syntax och kolumner. Mer information om vad som stöds och de senaste uppdateringarna finns i artikeln om att använda frågeparametrar för att anpassa svar, användarresurstyp och gruppresurstyp.

 1. I dialogrutan Filtrera resultat anger du en Microsoft Graph-frågeparameter. I följande exempel visas Grupper och Användare, men du kan skapa liknande filter för de andra tabellerna.

  $top=10
  $filter=securityEnabled eq false
  $filter=startswith(displayName, 'M')
  $filter=startswith(mailNickname, 'S')
  $filter=startswith(mail,'S') or startswith(mail,'T')
  $filter=startswith(mail, 'B') & $select=mail
  $select=mail,mailEnabled,mailNickname
  $select=classification,displayName
  $top=50
  $filter=startswith(givenName,'J') 
  $filter=startswith(givenName, 'B') & $top=3
  $filter=accountEnabled eq false
  $filter=startswith(jobTitle,'SENIOR')
  $filter=usageLocation eq 'GB' or usageLocation eq 'RU'
  $filter=userType eq 'Member'
  $select=displayName,mail,surname,postalCode
  $select=givenName,jobTitle,mobilePhone
 2. Välj OK.

Resultat

När en länk eller import åtgärd är klar visas tabellerna i navigerings fönstret med samma namn som Microsoft Graph-tabellen. Vid import läggs ”1” till i det nya tabellnamnet om det namnet redan används. Under en länk åtgärd, om namnet redan används, läggs "1" till det nya tabell namnet, men bara om ett annat filter används. Du kan alltid byta namn på tabeller till något mer meningsfullt.

Tabellerna med prefixet "mitt" returnerar data baserat på vem som är den aktuella inloggade användaren.

Du kan uppdatera mina Outlook-kontakter, men alla andra Microsoft Graph-tabeller är skrivskyddade.

Vid en import skriver Access aldrig över en tabell i databasen. Även om du inte kan lägga till Microsoft Graph i en befintlig tabell direkt kan du skapa en tilläggsfråga för att lägga till data när du har importerat data från liknande tabeller.

Om kolumner är skrivskyddade i Microsoft Graph-tabellen är de också skrivskyddade i Access.

Tips    Om du vill visa URL-adressen till Microsoft Graph inklusive en frågeparameter hovrar du över tabellen i navigerings fönstret i Access.

Ändra en befintlig Microsoft Graph-frågeparameter

Om du har en befintlig länkad tabell med en frågeparameter kan du ändra den.

 1. I navigerings fönstret högerklickar du på den länkade tabellen och väljer sedan länk hanteraren.

 2. I dialog rutan länk hanteraren klickar du på plus tecknet (+) för att expandera Microsoft Graph-namnet och markerar sedan kryss rutan bredvid den data källa som du vill ändra.

 3. Välj Länkaom.

 4. Uppdatera frågesträngparametern i dialog rutan Länka om <Linked tabell name> .

  Du kan till exempel ändra $top = 100 till $filter = userType EQ ' member '.

  Kontrol lera att det finns ett frågetecken (?) mellan tabell namnet och Frågeparametern.

 5. Välj OK.

 6. Markera kryss rutan bredvid den data källa du har ändrat.

 7. Välj Uppdatera.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×