Lägga till värden i en eller flera kolumner i en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt

Artikelinnehåll

Översikt

Lägga till en kolumn med värden i en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt

Lägga till två eller fler kolumner med värden i en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt

Översikt

Upprepande tabeller och upprepande avsnitt innehåller ofta numeriska värden som du vill lägga till längst ned i avsnittet. Du kan till exempel ha en upprepande tabell som innehåller orderinformationen med de utökade priserna för varje objekt. I slutet av tabellen kan du visa en summa som på bilden nedan.

Summan i fotnotsraden i en upprepande tabell

I den här artikeln får du veta hur du lägger till värden i en eller flera kolumner i en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt.

Lägga till en kolumn med värden i en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt

Om du lägger till en kolumn i en upprepande tabell kan du placera kontrollen som beräknar summan utanför tabellen eller i tabellens sidfot, som på föregående bild. Om sidfoten inte redan visas följer du de här anvisningarna om du vill visa sidfoten i den upprepande tabellen.

 1. Högerklicka på rubrikraden i den upprepande tabellen i designläget och klicka sedan på Egenskaper för upprepande tabell.

 2. Klicka på fliken Visa.

 3. Markera kryssrutan Inkludera sidfot och klicka på OK.

Om du bara vill visa resultatet av beräkningen och inte vill använda det i andra beräkningar, kan du utföra beräkningen i en resultatruta. I en resultatruta visas bara data, men inga data sparas i formuläret. Om du vill använda resultatet av beräkningen i en annan beräkning använder du en textruta.

Använda en resultatruta till att lägga till en kolumn med värden

 1. Klicka där du vill infoga resultatrutan.

 2. På menyn Infoga klickar du på Fler kontroller.

 3. I åtgärdsfönstret Kontroller går du till Avancerat och klickar på Resultatruta.

 4. I dialogrutan Infoga resultatruta klickar du på Redigera formel Bild av knapp bredvid textrutan XPath.

 5. I dialogrutan Infoga formel klickar du på Infoga funktion.

 6. I listan Kategorier går du till dialogrutan Infoga funktion och klickar på Matematik.

 7. I listan Funktioner klickar du på Summa och sedan på OK.

 8. I rutan Formel går du till dialogrutan Infoga formel och dubbelklickar på texten inom parentes.

 9. I listan Datakälla går du till dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klickar på de fält du vill lägga till. Fältet måste vara bundet till en kolumn och det måste vara ett upprepande fält eller del av en upprepande grupp.

 10. Klicka på OK två gånger.

Använda en textruta till att lägga till en kolumn med värden

 1. Klicka där du vill infoga textrutan.

 2. På menyn Infoga klickar du på Textruta.

 3. Dubbelklicka på textruta du precis lade till.

 4. Klicka på fliken Data.

 5. Under Standardvärde klickar du på Redigera formel Bild av knapp .

 6. I dialogrutan Infoga formel klickar du på Infoga funktion.

 7. I listan Kategorier går du till dialogrutan Infoga funktion och klickar på Matematik.

 8. I listan Funktioner klickar du på Summa och sedan på OK.

 9. I rutan Formel går du till dialogrutan Infoga formel och dubbelklickar på texten inom parentes.

 10. I listan Datakälla går du till dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klickar på de fält du vill lägga till. Fältet måste vara bundet till en kolumn och det måste vara ett upprepande fält eller del av en upprepande grupp.

Överst på sidan

Lägga till två eller fler kolumner med värden i en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt

Anta att du har mer än en kolumn som du vill lägga till tillsammans. I InfoPath kan du använda unionoperatorn (|) till det , oavsett om kolumnerna finns i en enda upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt eller om de är spridda över flera upprepande tabeller eller avsnitt. Du kanske till exempel har en upprepande tabell som innehåller orderinformation och en annan upprepande tabell som innehåller restorderobjekt. Du kan följa de här anvisningarna för att lägga till en kontroll i formuläret som summerar det totala orderbeloppet för de två tabellerna.

Om du bara vill visa resultatet av beräkningen och inte vill använda det i andra beräkningar, kan du utföra beräkningen i en resultatruta. I en resultatruta visas bara data, men inga data sparas. Om du vill använda resultatet av beräkningen i en annan beräkning använder du en textruta.

Använda en resultatruta till att lägga till två eller fler kolumner

 1. Klicka där du vill infoga resultatrutan.

 2. På menyn Infoga klickar du på Fler kontroller.

 3. I åtgärdsfönstret Kontroller går du till Avancerat och klickar på Resultatruta.

 4. I dialogrutan Infoga resultatruta klickar du på Redigera formel Bild av knapp bredvid textrutan XPath.

 5. I dialogrutan Infoga formel klickar du på Infoga funktion.

 6. I listan Kategorier går du till dialogrutan Infoga funktion och klickar på Matematik.

 7. I listan Funktioner klickar du på Summa och sedan på OK.

 8. I rutan Formel går du till dialogrutan Infoga formel och dubbelklickar på texten inom parentes.

 9. I listan Datakälla går du till dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och dubbelklickar på det första fältet du vill lägga till.

 10. I rutan Formel anger du unionoperatorn (|) direkt efter det fält du just infogade.

 11. Klicka på Infoga fält eller en grupp.

 12. I listan Datakälla går du till dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och dubbelklickar på nästa fält du vill lägga till. Fältet måste vara bundet till en kolumn och det måste vara ett upprepande fält eller del av en upprepande grupp. Formeln ska se ut så här:

SUMMA(fält16 | fält17)

 1. Upprepa steg 10 till 12 för andra kolumner du vill lägga till.

Använda en textruta till att lägga till två eller fler kolumner

 1. Klicka där du vill infoga textrutan.

 2. På menyn Infoga klickar du på Textruta.

 3. Dubbelklicka på textruta du precis lade till.

 4. Klicka på fliken Data.

 5. Under Standardvärde klickar du på Redigera formel Bild av knapp .

 6. I dialogrutan Infoga formel klickar du på Infoga funktion.

 7. I listan Kategorier går du till dialogrutan Infoga funktion och klickar på Matematik.

 8. I listan Funktioner klickar du på Summa och sedan på OK.

 9. I rutan Formel går du till dialogrutan Infoga formel och dubbelklickar på texten inom parentes.

 10. I listan Datakälla går du till dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och dubbelklickar på det första fältet du vill lägga till. Fältet måste vara bundet till en kolumn och det måste vara ett upprepande fält eller del av en upprepande grupp.

 11. I rutan Formel anger du unionoperatorn (|) direkt efter det fält du just infogade.

 12. Klicka på Infoga fält eller en grupp.

 13. I listan Datakälla går du till dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och dubbelklickar på nästa fält du vill lägga till. Fältet måste vara bundet till en kolumn och det måste vara ett upprepande fält eller del av en upprepande grupp. Formeln ska se ut så här:

SUMMA(fält16 | fält17)

 1. Upprepa steg 10 till 12 för andra kolumner du vill lägga till.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×