Lägga till uppföljningsnummer på presentkort och kuponger

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Presentkort och rabattkuponger kan spela en viktig roll i marknadsföringsstrategin genom att locka nya och gamla kunder till företaget. Men hur kan du avgöra om de verkligen betyder något för utvecklingen av affärerna? För att utnyttja tiden och marknadsföringsbudgeten på bästa sätt måste du följa upp marknadsföringsinsatserna så att du kan avgöra vilka åtgärder som är mest effektiva.

Ett av de enklaste sätten att följa upp marknadsföringsinsatser som kuponger är att infoga ett uppföljningsnummer eller en kod på alla presentkort eller kuponger som du delar ut. När någon löser in presentkortet eller kupongen kan du registrera och kategorisera kundreaktionerna utifrån uppföljningsnumren.

Den här artikeln förklarar hur du infogar uppföljningsnummer på presentkort och kuponger som du skapar i Microsoft Office Publisher.

Artikelinnehåll

Metoder för uppföljning

Skapa en datakälla som visar uppföljningsnummer

Använda Publisher för att skapa ett presentkort eller en kupong

Använd dokumentkoppling för att lägga till spårning koderna i publikationen

Använda uppföljning

Du kan infoga uppföljningsinformation i dina publikationer på flera sätt. Du kan till exempel göra något av följande:

 • Lägga till unika nummer på presentkort     Genom att använda ett unikt uppföljningsnummer på respektive presentkort kan du spåra när någon löser in ett presentkort, vem det är och vilken produkt eller tjänst han eller hon väljer. Förutom att lägga till unika uppföljningsnummer kan du säkerställa att presentkorten inte kopieras eller löses in flera gånger.

 • Lägga till specifika koder på kuponger för att spåra kundreaktioner     Använd olika koder för olika marknadsföringsbudskap, annonser eller säljkampanjer. Med hjälp av dessa koder kan du spåra hur kunderna har fått kännedom om erbjudandet. Ju mer du lär dig om vem som lockas av din verksamhet och vad som väcker kundernas uppmärksamhet, desto bättre kan du fokusera dina marknadsföringsinsatser.

Presentkort med ett unikt uppföljningsnummer

Obs!: Du kan använda samma metod när du lägger till löpnummer för inträdesbiljetter, lotter, fakturor och andra typer av publikationer.

Överst på sidan

Skapa en datakälla med unika uppföljningsnummer

Om du vill använda dokumentkoppling för att skapa en grupp med presentkort eller kuponger med uppföljningsnummer, måste du konfigurera en datakälla som innehåller en kolumn med uppföljningsnumren. Om du bara ska lägga till uppföljningsnummer i publikationerna, skapar du en datakälla för dessa. Om du också tänker använda kopplingsfunktionen för att infoga mer information i publikationerna, till exempel kundernas namn eller adresser, kan du lägga till kolumnen med uppföljningsnummer i datakällan som även innehåller den här informationen.

Du kan använda Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office Outlook eller Microsoft Office Outlook med Business Contact Manager för att skapa en datakälla för e-postkoppling. Om du vill skapa en lång lista med unika, löpande tal som ska användas som uppföljningskoder på presentkort och kuponger, kan du snabbt skapa en sådan lista i Excel.

Skapa en lista med unika uppföljningsnummer i Excel

 1. Öppna ett nytt eller befintligt Excel-kalkylblad i Microsoft Office Excel.

 2. Skriv en etikett, till exempel Uppföljningsnummer, i den första cellen i kolumnen där du ska lägga till uppföljningsnummer och tryck på RETUR så att du flyttas till nästa rad.

 3. Skriv det första uppföljningsnumret i serien i den andra cellen i kolumn, till exempel 1 000.

 4. Öka detta med 1 på nästa rad, till exempel 1 001.

  Då skapas ett mönster för den talserie som du skapar.

 5. Markera cellerna som innehåller startvärdena.

 6. Dra fyllningen hantera Fyllningshandtag tvärs över området med celler som du vill fylla.

 7. När du har skapat tillräckligt med uppföljningsnummer sparar du filen.

Lägga till specifika förbestämda uppföljningskoder i en datakälla

Om du redan har skapat en uppsättning kodnummer som du vill använda när du följer upp och kategoriserar kundreaktioner, skriver du dessa nummer i en kolumn i datakällan som ska användas vid kopplingen.

 1. Öppna ett nytt eller befintligt Excel-kalkylblad i Microsoft Office Excel.

 2. Klicka på den första cellen i kolumnen där du ska skriva data.

 3. Skriv en etikett, till exempel Uppföljningskod, och tryck på RETUR så att du flyttas till nästa rad.

 4. Skriv en uppföljningskod och tryck på RETUR så att du flyttas till nästa rad.

 5. Upprepa detta tills du har skrivit alla uppföljningskoder som ska användas.

  Obs!: Om du vill skapa flera kopior av ett presentkort eller en kupong med samma uppföljningskod, skriver du samma nummer flera gånger i kolumnen.

 6. När du har skapat tillräckligt med uppföljningskoder sparar du filen.

Överst på sidan

Skapa ett presentkort eller en kupong i Publisher

Du kan skapa ett presentkort eller en kupong i Publisher på två sätt. Du kan:

Börja med ett fördefinierat presentkort

 1. Starta Publisher.

 2. Klicka på Presentkort i listan Publikationstyper och sedan på önskad design.

 3. Anpassa publikationen genom att göra önskade ändringar. Du kan till exempel välja en annan färg eller ett annat teckensnitt.

 4. Klicka på Skapa.

 5. Om du vill byta ut platshållartexten och bilderna med egen information gör du något av följande:

  • Om du vill byta ut platshållartexten klickar du i den och skriver sedan.

   I de flesta fall anpassas textstorleken automatiskt så att texten ryms i textrutan. Om du själv vill ange textstorleken klickar du i textrutan. Peka på Autopassa textFormat-menyn och klicka sedan på Använd inte Autopassa. Markera texten och välj en ny teckenstorlek i listan Teckenstorlek i verktygsfältet.

   Obs!: Om du redan har skapat en uppsättning med företagsinformation ersätter din kontaktinformation och logotyp automatiskt en del av platshållartexten. Mer information finns i Skapa, ändra eller ta bort företagsinformation.

  • Ersätt platshållarbilderna (inte publikationsdesignen) med egna bilder genom att högerklicka på en platshållarbild, klicka på Ändra bild och välja källan för den nya bilden.

   Om Ändra bild inte visas när du högerklickar klickar du på bilden igen så att det dyker upp grå cirklar runt bilden. Högerklicka sedan på bilden.

   Obs!: Mer information om hur du ändrar storlek på bilder, flyttar dem och arbetar med bilder på andra sätt finns i hjälpen för Publisher.

 6. Spara filen när du är nöjd med presentkortets utseende.

Designa publikationen från början

Om du designar ett presentkort eller en kupong från början, kan du antingen börja med en helt tom publikation eller anpassa en befintlig publikation. Små publikationer, till exempel visitkort, vykort och etiketter, kan anpassas till kuponger. Flygblad och broschyrer kan anpassas till presentkort.

 1. Starta Publisher.

 2. Gör något av följande i listan Publikationstyper:

  • Om du vill börja med en tom publikation klickar du på Storlek på tomma sidor och sedan på önskad storlek.

  • Om du vill anpassa en viss publikationsdesign klickar du på önskad publikationstyp och sedan på önskad design.

  • Gör ändringarna under Anpassa.

 3. Klicka på Skapa.

 4. Lägg till text, bilder och andra objekt som du vill använda i publikationen.

  Mer information om hur du arbetar med text, bilder och objekt finns i hjälpen om Publisher.

 5. Spara filen när du är nöjd med publikationens utseende.

Överst på sidan

Infoga uppföljningskoder i publikationer med hjälp av dokumentkoppling

När du har skapat listan med uppföljningskoder i datakällan och designat publikationen är du klar att koppla listan med uppföljningsnummer till publikationen och på så sätt skapa en grupp med presentkort eller kuponger, där var och en har olika uppföljningsnummer.

I den här dokumentkopplingen ingår fyra steg:

 1. Anslut din presentkort och kuponger till datakällan.

 2. Infoga ett fält i publikationen som platshållare för uppföljningsnummer.

 3. Förhandsgranska kopplingen om du vill ändra layouten

 4. Skriva ut den kopplade publikationen för att skapa eller skriva ut en grupp med presentkort och kuponger som visar uppföljningsnummer från datakällan.

Ansluta publikationen till datakällan

 1. Spara och stäng datakällan som innehåller listan med uppföljningsnummer.

 2. Öppna presentkorts- eller kupongpresentationen i Publisher.

 3. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla.

 4. Klicka på Använd en befintlig lista under Skapa mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument och klicka sedan på Nästa: Skapa eller anslut till en mottagarlista.

 5. Leta reda på datakällan som innehåller uppföljningsnumren i dialogrutan Välj datakälla, markera filen och klicka på Öppna.

  Obs!: Som standard öppnas mappen Mina datakällor först. Om du har sparat datakällan någon annanstans än i mappen Mina datakällor bläddrar du till den platsen.

 6. Om datakällan är ett Excel-kalkylblad markerar du önskat kalkylblad i listan i dialogrutan Markera tabell.

 7. Du kan välja vilka uppföljningskoder som ska inkluderas i kopplingen i dialogrutan Koppla dokument för mottagare. Markera kryssrutorna bredvid de poster som ska inkluderas och avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som ska utelämnas.

  Om du bara vill använda en del poster i listan kan du filtrera listan efter ett visst fält eller villkor. När du har filtrerat listan kan du använda kryssrutorna för att inkludera eller utelämna poster.

  Filtrera objekt i listan

  1. Klicka på pilen bredvid kolumnrubriken för det element som du vill filtrera efter.

  2. Klicka på något av följande:

   • (Tomma) visar alla poster där motsvarande fält är tomt.

   • (Ifyllda) visar alla poster där motsvarande fält är ifyllt.

   • (Avancerat) öppnar dialogrutan Filtrera och sortera, som du kan använda för att filtrera med flera villkor. Du kan också öppna dialogrutan Filtrera och sortera genom att klicka på Filtrera under Förfina mottagarlistan i dialogrutan Koppla dokument för mottagare.

    Tips: Om datakällan innehåller poster med samma information och kolumnen innehåller tio eller färre unika värden, kan du filtrera efter specifik information. Om det till exempel finns flera poster med Australien som land/region, kan du filtrera efter Australien.

    I dialogrutan Koppla dokument för mottagare visas bara de poster du valt. Om du vill visa alla posterna igen klickar du på (Alla)

  Sortera objekt i listan

  1. Klicka på kolumnrubriken för den post som du vill sortera efter i dialogrutan Koppla dokument för mottagare.

  2. Du kan snabbt markera eller avmarkera alla poster genom att markera eller avmarkera kryssrutan för kolumnrubriken.

  3. Om du vill sortera baserat på flera villkor klickar du på Sortera under Förfina mottagarlistan i dialogrutan Koppla dokument för mottagare. Markera de villkor som du vill sortera efter i dialogrutan Filtrera och sortera.

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på Nästa: Skapa kopplade publikationer längst ned i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

Infoga ett datafält i publikationen

När du har anslutit publikationen till datakällan som du vill använda infogar du ett datafält i publikationen där du vill att uppföljningsnumret ska visas.

 1. Klicka i den kopplade publikationen där du vill infoga datafältet med uppföljningsnumret. Du kanske först måste skapa en textruta för datafältet om det inte redan finns en.

 2. Leta reda på fältnamnet som motsvarar kolumnrubriken för listan med uppföljningsnummer i datakällan i listan under Förbered publikationen i åtgärdsfönstret Koppla dokument. Till exempel om du använde Spårning Number som kolumnrubrik för listan med uppföljningsnummer i kalkylbladet, letar du upp Uppföljningsnummer. Dra fältet spårning i textrutan som du har skapat för.

 3. Om du vill infoga datafält för mer information i datakällan, till exempel kundnamn eller -adresser, drar du dessa fältnamn till publikationen.

 4. Om du vill tillämpa formatering på ett datafält för att ändra utseende på den kopplade informationen, markerar du fältet, klickar på TeckensnittFormat-menyn och väljer sedan önskade alternativ.

 5. Spara publikationen när du har infogat datafälten.

Förhandsgranska kopplingen

Innan du slutför kopplingen bör du förhandsgranska resultatet så att uppföljningsnumren visas på rätt plats i publikationerna. Du kan förhandsgranska kopplingen på två sätt: medan du finjusterar layouten på en enskild kupong eller ett presentkort, eller när du börjar bli klar att skriva ut om du vill förhandsgranska ordningen på kupongerna och presentkorten på det utskrivna arket.

Förhandsgranska layouten av kupongen eller presentkortet

Datafälten fylls med informationen från den första posten i datakällan. Med hjälp av navigeringsknapparna kan du förhandsgranska informationen från resten av posterna i datakällan.

 1. Klicka på navigering knapparna Knappen Framåt Bakåtknappen om du vill se hur de andra posterna från datakällan ser ut i publikationen i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  Det går inte att redigera posterna i datakällan här, men du kan formatera, flytta eller ta bort information genom att formatera, flytta eller ta bort datafälten.

 2. Om numren verkar avklippta, justerar du formatering och layout i publikationen. Du kanske till exempel måste förstora textrutan som innehåller datafältet för uppföljningsnumret. Eller så kanske du måste minska teckenstorleken i datafältet.

 3. Om du är nöjd med förhandsgranskningen klickar du på Nästa: Skapa kopplade publikationer längst ned i åtgärdsfönstret.

Förhandsgranska det utskrivna arket

Du kan göra en sista kontroll av den kopplade publikationen innan den skrivs ut genom att förhandsgranska den.

 1. Klicka på SkrivarinställningArkiv-menyn.

 2. Klicka på Flera sidor per ark i dialogrutan Skrivarinställning och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på Förhandsgranska under Skapa kopplade publikationer i åtgärdsfönstret Koppla dokument och se till att informationen är rätt placerad på presentkorten eller kupongerna.

 4. Stäng förhandsgranskningsfönstret genom att klicka på Stäng.

Skriva ut den kopplade publikationen

 1. Klicka på Skriv ut under Skapa kopplade publikationer i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

 2. Ange önskade utskriftsalternativ i dialogrutan Skriv ut och klicka sedan på OK.

 3. Spara publikationen genom att klicka på SparaArkiv-menyn.

  Obs!: Kom ihåg att det du sparar inte är den utskrivna uppsättningen med kuponger eller presentkort. Du sparar snarare publikationen med dess koppling mellan datakällan och platshållarfälten. Genom att spara publikationen, kan du snabbt skapa en ny uppsättning med kuponger eller presentkort när du behöver det. Publikationen bevarar länken till datakällan som du anslöt den till, vilket innebär att du kan gå direkt till förhandsgranskningssteget.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×