Office
Logga in

Lägga till tabeller och kolumner i databasmodelldiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tabeller i ett databasmodelldiagram representerar strukturen för en tabell i en databas, inklusive tabellnamnet, kolumnnamnen, primärnycklar och datatyper. Du kan använda mallen Databasmodelldiagram för att skapa nya tabeller, ändra befintliga tabeller eller för att bakåtkompilera tabeller från en befintlig databas.

Det går inte att hitta databasen modellering funktioner?

Förmodligen innehåller din version av Microsoft Office Visio inte de funktioner som du letar efter. Om du vill kontrollera vilken utgåva av Visio du har, klickar du på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn. Namnet på versionen visas överst i dialogrutan.

Microsoft Office Visio Standard inkluderar inte mallen Databasmodelldiagram.

Microsoft Office Visio Professional stöder bakåtkompileringsfunktionerna för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio) men stöder inte framåtkompilering (d.v.s. användningen av en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

Obs!: Visio for Enterprise Architects innehåller samtliga databasmodelleringsfunktioner, och stöder både bakåt- och framåtkompilering. Visio for Enterprise Architects ingår i MSDN Premium Subscription, som levereras med rollbaserade utgåvor av Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Vad vill du göra?

Skapa en tabell i ett databasmodelldiagram

Lägga till en kolumn i en tabell

Ange en primärnyckel

Ta bort en tabell

Visa information om en tabell

Skapa en tabell i ett databasmodelldiagram

 1. Öppna det databasmodelldiagram som du vill arbeta med.

 2. Dra en form av typen Entitet från stencilen Entitetsamband eller Objektrelationer till ritningen.

 3. Dubbelklicka på formen för att öppna fönstret Databasegenskaper.

 4. Klicka på Definition under Kategorier och skriv ett namn för tabellen.

 5. Klicka på Kolumner under Kategorier, skriv ett namn och välj en datatyp.

 6. Markera kryssrutan Krävs för kolumner som inte kan innehålla null-värden.

 7. Markera kryssrutan PN (primärnyckel) för kolumner som identifierar varje rad i databastabellen unikt.

 8. Klicka på Index, Utlösare, Kontroll eller Utökad under Kategorier om du vill skapa dessa valfria element.

Tips: När du drar en entitetsform till diagrammet har den ett standardnamn. Om du vill ändra standardnamnet öppnar du Databas-menyn, pekar på Alternativ, klickar på Modellering och går till fliken Diverse logiskt.

Överst på sidan

Lägga till en kolumn i en tabell

När du har skapat en tabell måste du lägga till kolumner och definiera kolumnegenskaper, t.ex. datatyp och primärnycklar.

 1. Dubbelklicka på tabellen i diagrammet.

 2. Klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på den första tomma cellen av typen Fysiskt namn och skriv ett namn.

 4. Om du vill ändra datatyp för en kolumn klickar du i fältet Datatyp för kolumnen och väljer en datatyp i listan eller skriver datatypen i listan. Du kan exempelvis ange decimal(8,2) eller char(30).

 5. Om du vill förhindra nollvärden markerar du kryssrutan Krävs.

 6. Om du vill ange att kolumnen utgör en primär nyckel markerar du kryssrutan PN.

Överst på sidan

Definiera en primärnyckel

Relationer bygger på primärnycklar och externa nycklar som används för att mappa rader i en tabell till motsvarande rader i en annan tabell. Minst en av tabellerna i relationen måste ha en primärnyckel för att en relation ska kunna skapas.

 1. Dubbelklicka på tabellen i diagrammet.

 2. Klicka på Kolumner under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Markera kryssrutan PN för den kolumn som du vill använda en primärnyckel för. Du kan markera mer än en kryssruta om du vill skapa en sammansatt nyckel.

Obs!: Typer kan inte användas som primärnycklar.

Överst på sidan

Ta bort en tabell

När du tar bort en tabell från ett databasmodelldiagram kan du välja att bara ta bort tabellen från diagrammet eller ta bort den både från diagrammet och den underliggande modellen. Det kan vara praktiskt att bara ta bort tabeller från diagrammet om du experimenterar med olika scenarier.

 1. Klicka på tabellen i modellen och tryck på DEL.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Ta bort objekt:

  • Klicka på Ja om du vill ta bort tabellen både från ritningen och den underliggande modellen.

  • Klicka på Nej om du bara vill ta bort tabellen i ritningen.

   Obs!: Om du klickar på Nej och senare vill lägga till tabellen i ritningen igen kan du dra den till ritningen från fönstret Tabeller och vyer.

Tips: Du kan välja att alltid eller aldrig ta bort borttagna relationer i den underliggande modellen. Öppna Databas-menyn, peka på Alternativ, klicka på Modellering och välj önskade alternativ på fliken Logiskt diagram.

Överst på sidan

Visa information om en tabell

Du kan visa information om tabeller i diagrammet, t.ex. primärnycklar (PN), externa nycklar (EN), alternativa nycklar (AN), unika poster (UN), index (In) och datatyper.

 1. Peka på AlternativDatabas-menyn och klicka sedan på Dokument.

 2. Välj de objekt på fliken Tabeller som du vill visa i diagrammet.

  Om du använder relationsnotation visas informationen i den vänstra kolumnen. Om du använder IDEF1X-notation visas informationen inom parenteser bredvid kolumnnamnet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×