Lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivare

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln förklarar vad en betrodd utgivare är, varför det är säkrare att bara använda funktioner som har skapats av betrodda utgivare och hur du lägger till och tar bort betrodda utgivare i listan Betrodda utgivare i Säkerhetscenter i Microsoft Office 2007-systemet.

Nyheter i Office 2010

Office-bloggen

I den här artikeln

Vad är en betrodd utgivare?

Lägga till en utvecklare i listan Betrodda utgivare

Ta bort en utvecklare från listan Betrodda utgivare

Ta bort en utvecklare från listan Tidigare betrodda källor

Visa certifikatet för ett namn i listan Betrodda utgivare

Vad är en betrodd utgivare?

En utgivare är en utvecklare som har skapat ett makro, ActiveX-kontroll, lägga till i eller andra programtillägg för användning av dig och andra personer. Innan du kan till exempel en utgivare ska vara betrodda, behöver du veta vem som personen och om personens autentiseringsuppgifter är giltiga. Betrodda utgivare är känd utvecklare som uppfyller samtliga följande villkor:

 • Kodprojektet är signerat av utvecklaren med en digital signatur.

 • Den digitala signaturen är giltig.

 • Den digitala signaturen är aktuell (inte förfallen).

 • Certifikatet som är kopplat till den digitala signaturen har utfärdats av en känd certifikatutfärdare.

 • Utvecklaren som har signerat kodprojektet är en betrodd utgivare.

Om du försöker köra utgiven kod som inte uppfyller dessa kriterier och som kan vara skadligt inaktiveras koden som standard av Säkerhetscenter, och meddelandefältet visas med en varning om en potentiellt osäker utgivare.

Meddelandefält

Om du klickar på Alternativ i meddelandefältet visas en säkerhetsdialogruta, där du kan välja att aktivera innehållet, låta det vara inaktiverat eller uttryckligen lita på utgivaren. I nästa avsnitt kan du läsa om hur du fattar ett säkert beslut innan du väljer ett alternativ.

Obs!: I Microsoft Office Outlook 2007 och Microsoft Office Publisher 2007 visas säkerhetsaviseringar i dialogrutor, inte i meddelandefältet.

Överst på sidan

Lägga till en utvecklare i listan Betrodda utgivare

När en säkerhetsdialogruta visas kan du välja att låta makrot vara inaktiverat, aktivera makrot eller uttryckligen lita på utgivaren. Du bör bara aktivera makrot om du är säker på att det kommer från en betrodd källa.

Säkerhetsalternativ för Microsoft Office

Du kan välja att ha förtroende för makroutvecklaren genom att klicka på Lita på alla dokument från den här utgivaren i säkerhetsdialogrutan.

Det här alternativet visas bara om signaturen är giltig. Om du klickar på det här alternativet kommer all programvara från utgivaren att betraktas som betrodd.

Viktigt!: 

 • Om du får en varning om det är ingen presentera signatur eller att signaturen är ogiltig, bör du inte aktiverar innehållet eller litar på utgivaren om du inte är säker på att koden kommer från en tillförlitlig källa. Till exempel om det dokument som innehåller makrot har skickats till dig via e-post, är det viktigt att du vet vem avsändaren är och att du förväntade dig e-postmeddelandet. Om du inte kontakta källan till dokumentet för mer information innan du klickar på ett alternativ. På samma sätt innan du ladda ned filer från en webbplats, kontrollera att webbplatsen är betrodda. Mer information finns i Hur Internet Explorer 6 hjälper hålla dina Data säkra.

 • Vilken version av Internet Explorer har jag?

Överst på sidan

Ta bort en utvecklare från listan Betrodda utgivare

Vilket program i Microsoft Office 2007-systemet använder du?

Access

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Betrodda utgivare och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Betrodda utgivare och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Betrodda utgivare och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Betrodda utgivare och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Betrodda utgivare och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Betrodda utgivare och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Betrodda utgivare och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Betrodda utgivare och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Ta bort en utvecklare från listan Tidigare betrodda källor

Listan Tidigare betrodda källor bygger på betrodda utgivare i tidigare versioner av Office. I äldre versioner än Microsoft Office 2003 innehöll Office en egen lista över betrodda utgivare, som inte var gemensam med Windows Internet Explorer. I Office 2003 började Office och Internet Explorer använda en gemensam lista över betrodda utgivare. Om du t.ex. använde Internet Explorer för att hämta en ActiveX-kontroll som var signerad av Microsoft och valde att lita på utgivaren blev allt innehåll som hämtades från Microsoft Office Online och var signerat av Microsoft också betraktat som betrott av Office-programmen. Utvecklarna i listan Tidigare betrodda källor är fortfarande betrodda, men du kan inte utöka listan. Om du inte längre litar på en utgivare i listan kan du ta bort utgivaren genom att göra så här:

Vilket program i Microsoft Office 2007-systemet använder du?

Access

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Tidigare betrodda källor och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Tidigare betrodda källor och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Tidigare betrodda källor och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Tidigare betrodda källor och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Tidigare betrodda källor och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Tidigare betrodda källor och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Tidigare betrodda källor och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet som du vill ta bort i listan Tidigare betrodda källor och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Visa certifikatet för ett namn i listan Betrodda utgivare

När du visar certifikatet för en utvecklare får du information bl.a. om vem som har utfärdat certifikatet och när det utfärdades. Mer information om certifikat finns i Så här ser du om ett digitalt certifikat är tillförlitligt.

Vilket program i Microsoft Office 2007-systemet använder du?

Access

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet på utgivaren vars certifikat du vill visa i listan Betrodda utgivare och sedan på Visa.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet på utgivaren vars certifikat du vill visa i listan Betrodda utgivare och sedan på Visa.

Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet på utgivaren vars certifikat du vill visa i listan Betrodda utgivare och sedan på Visa.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet på utgivaren vars certifikat du vill visa i listan Betrodda utgivare och sedan på Visa.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet på utgivaren vars certifikat du vill visa i listan Betrodda utgivare och sedan på Visa.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet på utgivaren vars certifikat du vill visa i listan Betrodda utgivare och sedan på Visa.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet på utgivaren vars certifikat du vill visa i listan Betrodda utgivare och sedan på Visa.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Betrodda utgivare.

 3. Klicka på namnet på utgivaren vars certifikat du vill visa i listan Betrodda utgivare och sedan på Visa.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×